Skip to main content
  • Nieuws
  • Inspiratie-event brengt tientallen ondernemers op ideeën

Inspiratie-event brengt tientallen ondernemers op ideeën

  • 01/06/2017

Verspreid over elf verschillende infosessies, hebben enkele tientallen ondernemers op woensdag 31 mei deelgenomen aan het inspiratie-event van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen in het AFAS-stadion van KV Mechelen.

Met de steun van het Vlaams agentschap voor innoveren en ondernemen, gaven elf sprekers hen graag enige inspiratie over uiteenlopende onderwerpen mee naar hun bedrijf. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer het opleiden van werknemers, financiering van innovaties en nuttig gebruik van sociale media.

Tussen de sessies door en ook daarna konden de aanwezigen naar hartelust netwerken bij een drankje en smakelijke hapjes.


In samenwerking met:

      Agentschap Innoveren & Ondernemen    

Contactpersoon

Alain De Cuyper

Adviseur Ondernemerschap

Advertentie Vermant - mei