Skip to main content
  • Nieuws
  • Innovatieve arbeidsorganisatie, een meerwaarde?

Innovatieve arbeidsorganisatie, een meerwaarde?

  • 21/06/2018

Hoe reageer je als onderneming flexibeler op veranderingen én wakker je tegelijkertijd de betrokkenheid van je medewerkers aan? Een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) kan hierbij helpen. Maar hoe pak je het aan? Wij namen een kijkje bij Niko, een van de eerste grote industriële bedrijven in Vlaanderen die hiermee aan de slag ging.

In een traditionele arbeidsorganisatie concentreren werknTeamemers zich vaak enkel op de eigen job, zonder voortdurend af te stemmen met de collega's en zonder al te veel zicht te hebben op het geheel. Dat kan de betrokkenheid en efficiëntie verminderen. Bij een innovatieve arbeidsorganisatie wordt het werk niet langer opgedeeld in los van elkaar staande jobs, maar in logisch samenhangende, zelfsturende organisatie-eenheden of teams. Er is minder hiërarchie, er zijn minder strakke procedures en er zijn meer mogelijkheden om bij te leren. De teams krijgen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een product of een dienst. Dat maakt de organisatie flexibeler, en het verhoogt de creativiteit en betrokkenheid bij de werknemers.

De afgelopen jaren hebben ze bij Niko een systeem van innovatieve arbeidsorganisatie opgezet. De fabrikant van schakelaars, wandcontactdozen en ander materiaal voor elektrische installaties is één van de pioniers van innovatieve arbeidsorganisatie in Vlaanderen. Ze versterkten niet alleen de loopbaanontwikkeling en de 'goesting om te werken' bij de eigen medewerkers, maar ze namen ook het voortouw in sociale innovatie in Vlaanderen.

Maar wat is dan precies de strategie? Volgens Goedele Heylen, operations director bij Niko, zijn er drie belangrijke gedachten die de leidraad vormen voor de implementatie van een innovatieve arbeidsorganisatie.

  1. Actieve jobs: jobs met meer ontwikkelings- en regelmogelijkheden voor de werknemers. Zo krijgen werknemers meer autonomie en meer vat op de eigen carrière.
  2. Meer verantwoordelijkheid: werknemers krijgen meer impact op een groot deel van het proces. Zo krijgen ze een beter zicht op hun bijdrage tot het geheel.
  3. De idee van minimale specificaties: het aantal centraal afgesproken of opgelegde detailregels moet beperkt blijven. Werknemers kunnen autonoom mee bepalen hoe het einddoel bereikt wordt.

Toch is het niet altijd gemakkelijk. Ten eerste moet het steeds gedragen worden door het voltallige management. Daarnaast vraag innovatieve arbeidsorganisatie ook een mentaliteitswijziging. En niet elke werknemer heeft het daar makkelijk mee. Geduld en tijd nemen is dus de boodschap.

Maar waarom dan toch inzetten op innovatieve arbeidsorganisatie? Omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Zo kan de juiste organisatie er niet alleen voor zorgen dat ondernemingen sneller en beter ondernemen en flexibeler reageren op veranderingen met minder kwaliteitsverlies. Ook de medewerkers hebben er baat bij, en dat merk je aan minder ziekteverzuim of verloop, meer tevredenheid, een grotere motivatie en een sterkere betrokkenheid.

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez