Skip to main content
  • Nieuws
  • Innovatiecampus Geel mikt op innovatie en technologie

Innovatiecampus Geel mikt op innovatie en technologie

  • 30/05/2017

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), HIKempen Stichting, KU Leuven, Thomas More, stad Geel en Voka – Kamer van Koophandel Kempen ondertekenden een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Innovatiecampus Geel. Eerder werd hiervoor al een masterplan goedgekeurd. IOK en HIKempen Stichting starten nu samen de effectieve ontwikkeling van de nieuwe site. ‘We kunnen er niet omheen dat technologie en transformatie een steeds grotere impact hebben op het bedrijfsleven', zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Kempen. 'Daarom ook is innovatie een speerpunt in ons businessplan. Enkel door innovatieve samenwerkingen op te zetten, kunnen onze ondernemingen zich wapenen tegen de continue veranderingen van de markt. Gevestigd op de innovatiecampus zal de Kempense Kamer mee dé omgeving creëren waarin bedrijven en kennisinstellingen samen stappen zetten van kennisinnovatie naar ondernemerschap.’

IOK bereikte met alle grondeigenaars een akkoord over de verwerving van de gronden. De innovatiecampus, 20 ha groot, situeert zich tussen de campus van KU Leuven & Thomas More, de Westelijke ring en Poiel.‘IOK zet graag mee de schouders onder dit toekomstproject van het stadsbestuur van Geel', zegt Kris Vreys, directeur van IOK. 'Toekomstgerichte innovatie zal welvaart en jobs creëren voor Geel en de Kempen.’

Zone voor hoogtechnologische en innovatieve bedrijven

De Innovatiecampus Geel wordt een zone voor innovatieve en hoogtechnologische bedrijven. Dit kunnen zowel bestaande bedrijven als spin-off-activiteiten zijn. Spin-off-bedrijven zijn doorgaans sterk kennisgedreven en ontstaan wanneer de stap van kennisinnovatie naar ondernemerschap wordt gezet.

De innovatiecampus moet een bruisende omgeving worden waar startende en gevestigde ondernemers, studenten en onderzoekers samenwerken. KU Leuven en Thomas More delen hun kennis en stellen hun infrastructuur open voor samenwerkingsprojecten met ondernemingen. Tegelijkertijd zal de praktijkomgeving in de ondernemingen een meerwaarde betekenen voor het onderwijs en onderzoek in de hogeschool en de universiteit.

Speerpunten Thomas More - KU Leuven

De aanwezigheid van de universiteit en de hogeschool is een belangrijke meerwaarde voor bedrijven die zich  vestigen op de nieuwe campus: de kenniscentra zijn van cruciaal belang bij de uitwerking van innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor deze bedrijven. Op de campus zetten Thomas More en KU Leuven vooral in op zorginnovatie, insecten, duurzame groei, energie in gebouwen en slimme en robuuste elektronica.

BEMT-gebouw als campushart

Het BEMT-gebouw, waar vandaag vooral opleidingen plaatsvinden, zal vanaf nu ook een centrale rol vervullen bij de ontwikkeling van de innovatiecampus. Het BEMT-gebouw beschikt immers over een aantal faciliteiten zoals vormingslokalen, vergaderfaciliteiten, een foyer en cateringfaciliteiten die voor de volledige innovatiecampus nuttig zijn. BEMT zal dus de rol van gemeenschappelijk campushart op zich nemen.

Daarnaast kunnen vanaf nu ook spin-offs of kleinere bedrijfjes starten in het BEMT-gebouw. Mitsanto is daarvan een goed voorbeeld. Mitsanto is de eerste spin-off op de innovatiecampus, die tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen het Olense bedrijf Tops Foods en Thomas More en KU Leuven. Mitsanto ontwikkelt een vloeibaar ontbijt in de vorm van een shake voor demente personen met slikproblemen.

In functie van deze ontwikkelingen werd al een gemeenschappelijke parking met 127 plaatsen aangelegd.

Eerste ambassadeur

Het eerste bedrijf dat zich sinds 1 mei al op de Innovatiecampus Geel vestigde, is Belcotec. Vanuit hun gloednieuwe Willis-building zal Belcotec als erkend HVAC-bedrijf blijven innoveren in duurzame oplossingen in verwarming, ventilatie, koeling en sanitair.

Verdere stappen

Nu de gronden in eigendom zijn en het masterplan goedgekeurd is, kan de voorbereiding van de effectieve ontwikkeling starten: opmetingen, ontwerp van weg- en nutsvoorzieningen, energievoorziening, groenaanleg, waterbuffering, bouwvergunningsaanvraag, archeologisch onderzoek en aanbestedingen.

Advertentie Vermant - mei