Skip to main content
  • Nieuws
  • Ingrijpende coronamaatregelen komen hard aan bij ondernemingen

Ingrijpende coronamaatregelen komen hard aan bij ondernemingen

  • 16/10/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg stelt vast dat de regeringen op 16 oktober verregaande maatregelen namen ter bescherming van de gezondheid, zoals de sluiting van de horeca, het verder beperken van sociale contacten en het terugschroeven van evenementen. “We begrijpen dat er nu moet ingegrepen worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Maar de maatregelen komen hard aan bij ondernemingen, vooral in sectoren en diensten die telkens opnieuw de klappen krijgen. Het fors steunpakket dat nu al aangekondigd wordt, zal noodzakelijk zijn om hardgetroffen ondernemingen te redden, maar we dringen er ook verder op aan dat de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van de bedrijven, zowel Vlaams als federaal, snel verlengd worden tot midden volgend jaar.”

johann leten
“We begrijpen dat er nu moet ingegrepen worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is ook bijzonder verontrust over de gezondheidscrisis en begrijpt dat er nu moet ingegrepen worden. “We zijn wel opgelucht dat er geen tweede algemene lockdown komt”, vertelt Johann Leten. “De hele samenleving en economie nog eens volledig op slot gooien, zou catastrofale gevolgen hebben, met 20% van de bedrijven die het niet zouden overleven en 40% die het enkel zouden overleven mits extra steunmaatregelen bovenop de huidige. Maar de veiligheidsmaatregelen die nu genomen worden, raken een aantal sectoren en diensten zoals horeca, evenementen, cultuur, toerisme, retail, transport en toeleverende bedrijven in het hart. Consumenten zullen wellicht terughoudender worden en minder winkelen en kopen, wat voor onze bedrijven – die nu al 8 maanden door heel zwaar weer gaan - verder omzetverlies zal betekenen. Daar komt nog bij dat de vraag naar onze exportproducten ook afneemt. Voor Limburg, waar de export jaarlijks goed is voor 18 miljard euro, betekent dit opnieuw een zware economische klap.

Voka - KvK Limburg dringt er op aan dat de steunmaatregelen voor bedrijven verlengd worden tot midden volgend jaar. Het aangekondigde extra steunpakket voor horeca en getroffen sectoren moet onmiddellijk geïmplementeerd worden.

Voka - KvK Limburg dringt er dan ook op aan dat de steunmaatregelen voor bedrijven, zoals de tijdelijke werkloosheid wegens corona, het uitstellen of kwijtschelden van belastingen en bijdragen, het bankenplan, de ondersteuning door PMV, enz. verlengd worden tot midden volgend jaar. Het aangekondigde extra steunpakket voor de horeca en getroffen sectoren moet onmiddellijk geïmplementeerd worden.  “Anders zullen heel wat bedrijven dit niet overleven met fors jobverlies tot gevolg. Dat terwijl we vandaag al meer dan 2.200 extra werklozen laten optekenen ten opzichte van januari. Daarnaast moet snel werk worden gemaakt van de federale en Vlaamse relance- en investeringsplannen om, ondanks de coronamaatregelen, de economische motor toch weer aan te zwengelen.

De richtlijnen voor telewerk die onze bedrijven moeten toepassen, worden aangescherpt.  “Maar we zijn tevreden dat er mede op vraag van Voka rekening gehouden wordt met de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening, wat de nodige flexibiliteit in de arbeidsorganisatie toelaat”, zegt Johann Leten. “Onze ondernemingen hebben sterk geïnvesteerd in veilige werkomgevingen voor hun medewerkers. Dankzij die investeringen is werken op het bedrijf - goed georganiseerd en met respect voor de sanitaire voorschriften - perfect mogelijk. Toegelaten terugkeermomenten helpen om de onderlinge band tussen het bedrijf en de collega’s te behouden, zeker in deze moeilijke omstandigheden,” aldus Johann Leten. “Dit in het belang van iedereen: een combinatie van telewerk en werken op het bedrijf is in de meeste gevallen veel meer aangewezen voor werkgevers én werknemers en kan - mits inachtname van alle voorschriften - veel langer volgehouden worden. Telewerk heeft een toekomst, maar dit ad hoc verplichten heeft een pervers effect dat absoluut niet ten goede komt van de productiviteit.”

"We zijn tevreden dat er mede op vraag van Voka rekening gehouden wordt met de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening, wat de nodige flexibiliteit in de arbeidsorganisatie toelaat.”

Dat de scholen open blijven, vindt Voka – KvK Limburg een goede beslissing. Zo lopen leerlingen geen verdere leerachterstand op en moeten ouders niet zelf instaan voor bijkomende begeleiding of opvang. Ook de aangekondigde implementatie van de coronabarometer vindt Voka een goede zaak. “Hoe slecht we ook nu ook scoren, zo’n barometer zorgt voor transparantie en duidelijkheid over de maatregelen die bij elk risiconiveau horen. Dit biedt hopelijk voorspelbaarheid en perspectief, zeker als we de tweede golf doorkomen,” vindt Leten.

Voka – KvK Limburg zal de ondernemingen en hun medewerkers blijven oproepen om de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te blijven respecteren en de nieuwe maatregelen te volgen. “Alleen zo kunnen we uit deze zware crisis geraken. Nu moeten we voor eens en altijd het virus verslaan. 2020 is een rampjaar. Nu moeten we er alles aan doen om 2021 maximaal te redden”, aldus nog Johann Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging