Skip to main content
  • Nieuws
  • Industrieforum werkt in 2018 rond big data

Industrieforum werkt in 2018 rond big data

  • 12/01/2018

Het industrieforum roept 2018 uit als jaar van de big data voor de procesindustrie. Daarmee brengt ze de positie van de Belgische industrie in een wereldwijde digitaliseringsgolf onder de aandacht. De groep wil ook een antwoord bieden op vragen zoals hoe een betrouwbare datastroom kan opgezet worden, hoe kwaliteit van data best beoordeeld wordt,…

De ontplooiing van een hypergeconnecteerde industrie heeft betrekking op alle processen en heeft impact op de gehele waardeketen inclusief het businessmodel. Om het volledige potentieel van deze nieuwe trend binnen de procesindustrie te kunnen benutten moet een fabriek o.a. in staat zijn haar datasets te activeren.

Al snel rijzen er vragen: welke expertise moeten we daarbij inschakelen om de juiste stappen te zetten? Hoe kan je betrouwbare datastreams opzetten en op welke manier moet de kwaliteit van data ingeschat worden? Wat is het belang van beveiliging en welk is het potentieel om toegevoegde waarde te realiseren aan de hand van big data? Eén voor één vragen die het industrieforum tijdens het werkjaar 2018 zal trachten te tackelen.

Het industrieforum verkent het jaarthema 2018 o.a. door middel van de industry benchmark: een grondig onderzoek waarmee ze een juist beeld van hoe ‘ready’ de industrie in onze regio is om toegevoegde waarde te creëren aan de hand van big data. Verder zal op  19 april 2018 het congres industry on stage uitgebreid stilstaan bij dit thema. Onder andere Jürgen Brandes, CEO van Siemens Process Industries and Drives zal als keynotespreker dieper ingaan op dit thema. In het najaar voorziet het industrieforum een on-site bedrijfsbezoek in het kader van big data. Het werkjaar wordt afgesloten met een bundel aanbeveling voor de bevoegde kabinetten.

Contactpersoon

Nadia Werkers

Operationeel directeur

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende