Skip to main content
  • Nieuws
  • “Incasseringsvermogen bedrijven is niet eindeloos”

“Incasseringsvermogen bedrijven is niet eindeloos”

  • 28/11/2019

De stad Genk gaat met de pet rond bij bedrijven om het budget voor de komende zes jaar in evenwicht te brengen. De belasting op oppervlakte zal de Genkse ondernemers 4,3 miljoen euro kosten. “Als de lokale fiscale druk de afgelopen jaren al daalde, wordt dit hiermee volledig teruggeschroefd. Onaanvaardbaar met het vooruitzicht op heel wat economische uitdagingen. We hebben het gevoel dat de rekening alweer te makkelijk doorgeschoven wordt naar de bedrijven zonder eerst in eigen boezem te kijken,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Door een daling van de inkomsten en stijging van de uitgaven moet het stadsbestuur naar eigen zeggen zeven miljoen besparen en eenzelfde bedrag aan nieuwe inkomsten genereren. In realiteit zal de impact van de belastingverhoging een stuk groter zijn dan de impact van de besparingen. De belastingverhogingen gaan reeds in vanaf 2020 waarna deze vijf jaar lang geïnd zullen worden. De belangrijkste besparing, het niet vervangen van één op twee pensioengerechtigde werknemers, zal daarentegen pas tegen 2024 een positief effect van 5,5 miljoen euro hebben. Johann Leten: “Als we het voorlopige budgetplan bekijken, kunnen we niet anders dan ons afvragen of de stad niet meer inspanningen geleverd kon hebben om de uitgavengroei onder controle te houden.”

"Bedrijven zijn en blijven de drijvende kracht achter welvaart binnen een stad."

De stad wijst op de afschaffing van de belasting op drijfkracht de vorige legislatuur als verzachtende omstandigheid. “Deze maatregel bracht inderdaad fiscale ademruimte met zich mee, maar anderzijds werd ook zuurstof ontnomen door de opcentiemen onroerende voorheffing te verhogen naar 13,4%. Hier ons als ondernemers nog een oppervlaktebelasting bij in de maag splitsen is op zijn zachtst gezegd onverstandig. Wij zijn en blijven immers de drijvende kracht achter welvaart binnen een stad,” zegt Isabelle Vermeire, Managing Director bij Vecarro en Voka Ambassadeur voor Genk.

“Daarnaast maakt de verdeling van de belasting duidelijk dat de grootste werkgevers wederom het hardst getroffen zullen worden. Het stadsbestuur moet beseffen dat ook hun incasseringsvermogen niet eindeloos is. Het is te gemakkelijk om hen steeds de factuur voor te schotelen,” vult Leten aan.

De plotse heffing is opmerkelijk nadat de Vlaamse regering recent nog een zak geld vrijmaakte voor de stad. Genk krijgt tegen 2024 jaarlijks 3,3 miljoen euro bijkomende middelen. Daarnaast neemt het Gemeentefonds jaarlijks toe met 3,5%, wat beduidend meer is dan de inflatie van minder dan 2%. “Een begroting in evenwicht moet altijd het doel zijn voor ieder bestuur. Maar alles in beschouwing genomen, moeten we concluderen dat het evenwicht voor ondernemers ver zoek is in dit plan,” besluit Leten.