Skip to main content

Impact voor start- en scale ups

  • 02/12/2020

Met de driedaagse The Big Score zet Voka samen met Scale-ups.eu en Vlaio een sterk event voor starters en corporates op. Allen zijn ze op zoek naar ideeën en resources. Naast het nodige groeikapitaal en getalenteerde werknemers is ook een start/scale-up friendly ondernemersklimaat van cruciaal belang. 
Enter Voka.

Voka Oost-Vlaanderen zet een uitgebreid traject op om het starterslandschap verder te ondersteunen en hervormen waar het moet. 

Samen met de leden van Jong Voka wordt daarom gekeken waar de concrete bottlenecks zich vandaag bevinden, en hoe zowel lokaal, regionaal als federaal beleid kan bijdragen aan de groei van starters en scalers. Met digitalisering, gezondheid en duurzaamheid als leidraad, niet toevallig de drie pijlers van het Plan Samen Groeien, wordt de huidige situatie onder de loep genomen, en zullen er concrete voorstellen gedaan worden.

“Start- en scale-ups zijn cruciaal om onze maatschappij snel verder te digitaliseren,” stelt manager Jong Ondernemerschap Hilde Schuddinck. “Ze hebben dan ook alle steun nodig om te kunnen groeien.”

Zelf een starter of scaler met een goed idee? Laat het weten
We maken er samen werk van.

 

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen

Zelf een starter of scaler met een goed idee? Laat het weten.

We maken er samen werk van.