Skip to main content
  • Nieuws
  • “Ik zie je op kantoor!” Of toch niet?

“Ik zie je op kantoor!” Of toch niet?

  • 16/06/2020

Nu bedrijven terug opstarten en werknemers beetje bij beetje terug naar kantoor kunnen, rijst de vraag of alles wel terug naar het oude kan. Moeten kantoren anders ingericht worden voor meer onderlinge afstand? Wordt telewerken voortaan altijd de norm? En wat met de populaire landschapskantoren? We laten enkele experten aan het woord.

Colliers International is als specialist in het inrichten van kantooromgevingen goed geplaatst om de impact van de
coronacrisis op kantoorgebruik en -inrichting in te schatten. Annick Vandenbulcke, Managing Director bij Colliers Belgium, zag een omschakeling in de manier van werken op twee snelheden: “Bedrijven waar remote werken al ingeburgerd was, konden snel overgaan naar business as usual van op afstand. Moeilijker was het voor ondernemingen die hier nog niet mee begonnen waren. Zij moesten nu verplicht en snel schakelen om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen.” Bij iedereen groeit nu het besef dat het minder belangrijk is wáár iemand werkt, maar wel dat hij kán werken. Al blijft het belangrijk dat collega’s elkaar geregeld kunnen zien om betrokkenheid te behouden en samen te werken. “Er was al een trend om kantoren meer te gaan zien als plekken waar je effectief gaat samen- werken. Administratieve of individuele taken kun je perfect op afstand uitvoeren. Dit kan thuis zijn, maar ook in een coworking space of sattelietkantoor”, zegt Vandenbulcke.

“Uit een enquête die we internationaal hielden, blijkt dat mensen liefst 1 à 2 dagen blijven thuiswerken na de COVID- 19-crisis. Het kantoor wordt meest gemist als plaats voor informeel sociaal contact met collega’s en voor effectieve meetings en samenwerking.” En dat heeft ook impact op de inrichting van kantoren. De grote open space offices waar ieder voor zijn pc zit met koptelefoon, moeten plaats ruimen voor focusbubbels, projectruimtes en vergaderzalen. “Telewerken vangt dan het verlies aan werkplekken op. Die trend was al gaande maar de coronacrisis  en  de verplichte spoedcursus thuiswerken zorgen voor een stroomversnelling.”

Die evolutie heeft ook impact op de vastgoednoden van bedrijven, zegt Vandenbulcke: “Flexibiliteit in huurcontracten zal aan belang winnen en bespreekbaar moeten worden. Daarnaast zullen bedrijven nog meer dan voorheen moeten stilstaan bij de vraag hoe ze het kantoor willen inzetten om zo een juiste inschatting te kunnen maken van de oppervlakte die ze nodig hebben.”

Social distancing blijft tot nader order de belangrijkste beschermings- maatregel tegen corona. Daarom ontwikkelde Colliers een 1,5m-calculator waarmee ondernemingen het aantal tegelijk bruikbare werkplekken kunnen berekenen evenals het aantal personeelsleden dat tegelijkertijd ‘veilig’ aanwezig kan zijn op kantoor. De coronacapaciteit van jouw kantoor kun je gratis berekenen op officesocialdistancing.eu.

Deelkantoren blijven groeien

Dat coworking zeker deel kan uitmaken van een totale vastgoedoplossing, blijkt uit de analyse van Annick Vandenbulcke. Toch deelt ook die branche in de corona- klappen. Het gebruik van deelkantoren viel de laatste weken volledig stil, getuigt Alexander Hodac, co-CEO van coworkingbedrijf Fosbury & Sons dat vestigingen heeft in Antwerpen, Brussel en Amsterdam. “Normaal werken er dagelijks een 1000-tal mensen in onze verschillende sites, tijdens de lockdown zagen we maximaal 1 à 2 mensen per locatie.”

“Nu het ‘gaan’ werken stilaan terug op gang komt, treffen we de nodige maatre- gelen om physical distancing – die term vinden we juister dan social – te kunnen garanderen. We leggen circulatieroutes aan, voorzien handgels en extra schoonmaakbeurten en nemen stoelen en tafels weg in de open ruimtes. Uit een bevraging van onze leden bleek dat kinderopvang een van de belangrijkste reden is waarom ze thuisblijven, dus gaan we ook ruimtes ter beschikking stellen waar ze, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid, opvang voor kinderen kunnen organiseren.”

De impact van de pandemie is ook voor Fosbury & Sons stevig: “Onze lead generation is volledig stilgevallen en om onze bestaande leden te steunen, besloten we om in een financiële tegemoetkoming te doen in de vorm van een korting of een uitstel van betaling. Maar ook dan willen leden – voornamelijk kleine of eenmanszaken – vaak hun contracten herbekijken”, zegt Alexander Hodac.

Net als Vandenbulcke ziet Hodac door de crisis het telewerken definitief doorbreken, maar dat ziet de co-CEO niet als een bedreiging: “Wij zien een kantoor als een bestemming waar mensen samenkomen om te interageren: voor events, meetings, ontvangst van klanten of gewoon informeel contact. Er zal dus steeds nood aan blijven. Wat wel zal veranderen, is de manier waarop bedrijven hun kantoorbehoeften zullen invullen. Flexibiliteit om in functie van de effectieve bezetting ruimte te voorzien, wordt essentieel.”

Fosbury & Sons gelooft dat coworkingplekken daar het antwoord op zijn en dat de coronacrisis dat zal versnellen: “Bedrijven die door de maatregelen voor physical distancing plaats tekort komen, kunnen daar immers terecht. Bovendien kun je, in tijden dat besparingen aan de orde zijn, de kantoorkosten drukken door alleen ruimtes te huren wanneer je ze nodig hebt.” Dat coworkingoffices ook op vlak van mobiliteit en kantoorinrichting oplossingen biedt, sterkt Hodac: “Hoewel de coronacrisis er best wel in hakt, zijn we meer dan ooit overtuigd dat ons businessmodel het juiste is.”

Het kantoor wordt de plaats waar mensen komen voor informeel contact, meetings en samenwerking. Administratieve en individuele taken kunnen perfect vanop afstand.

Annick Vandenbulcke, managing director Colliers Belgium

Op naar gezonde werkomgeving

Ook voor Sunita Van Heers, managing director en founder van het bureau SuReal gespecialiseerd in duurzame vastgoedontwikkeling, wordt flexibiliteit de trend voor de toekomst. “Gebouwen moeten meerdere bestemmingen kunnen krijgen of zich kunnen aanpassen aan de veranderende functie- of oppervlaktenoden. Dat geldt niet enkel voor kantoren, ook voor woningen, die meer zullen uitgerust worden met home offices, of logistieke en retailfuncties.” Van Heers wijst tevens op het toenemend besef van de nood aan een gezonde woon- en werkomgeving. “Dit gaat over luchtkwaliteit, beweging, contact met natuur, kwalijke stoffen in materialen, …” Overigens maakt SuReal voor zijn medewerkers gebruik van de coworkingruimte van Fosbury & Sons aan het Brusselse noordstation.

De impact van de coronacrisis valt voor SuReal voorlopig nog mee: “Ik heb dit bedrijf amper een jaar geleden samen met partners opgestart en we zijn intussen met zeven FTE’s en enkele freelancers. We bieden expertise op vlak van duurzaamheid in de brede zin: duurzame architectuurconcepten, detailleringen, engineering, circulaire economie, duurzaamheidsstrategie van bedrijven. We merken dat enkele ontwikkelaars even afwachten voor grote nieuwe projecten, maar we hebben nog doorlopende opdrachten. Onze klanten maken ook meer tijd voor hun bouw- of renovatieprojecten, en gaan vaak bijkomend advies inwinnen, waarvoor ze bij ons terecht komen. In globo is het werkvolume nu wel licht gedaald en werken we aan 80% van onze FTE’s.” Van Heers is hoopvol voor de toekomst: “In de post-coronatijd gaat de vastgoedsector een belangrijke rol spelen."

Lees het hele magazine

Lees de jongste editie van het magazine “Ondernemers in de Brusselse Metropool”.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie