Skip to main content
  • Nieuws
  • Ijzeren Rijn: "Geen studies meer, maar daden!"

Ijzeren Rijn: "Geen studies meer, maar daden!"

  • 16/01/2018

Een nieuwe studie schuift één tracé voor de Ijzeren Rijn naar voren dat dezelfde kosten-batenverhouding heeft als de andere tracés, maar waarvan het kostenplaatje maar de helft bedraagt. "Nu is het tijd om de studiefase achter ons te laten en samen met de verschillende overheden concreet aan de slag te gaan", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. 

teaser rijn

Even terug in de tijd: De Ijzeren Rijn is een in 1875 aangelegde spoorverbinding waarvan het historische tracé van Antwerpen over Neerpelt, Weert, Roermond tot Mönchengladbach loopt. Zo’n 162 kilometer lang, waarvan een kleine 100 kilometer op Belgisch grondgebied. Slechts enkele kilometers hiervan zijn niet meer actief, wat bijzonder nefast is. De lijn is immers essentieel voor de ontsluiting van de Haven van Antwerpen via het spoor naar Duitsland, met overslag in Noord-Limburg.

Elektrificatie

Eind vorig jaar juichte Voka – KvK Limburg de beslissing toe dat er middelen worden vrijgemaakt voor de elektrificatie van lijn 19 (Mol-Neerpelt-Hamont), dat deel uitmaakt van de Ijzeren Rijn. Deze werken zouden tegen 2020 aangevat moeten worden. Voka – KvK Limburg hoopt dat de duidelijkheid omtrent het meest optimale tracé nu voor een definitieve doorbraak in dit dossier zal zorgen. Het 3XR-tracé, ook wel de Rhein-Ruhr-Rail Connection genoemd, loopt via Antwerpen over Mol naar Hamont, om dan via Venlo naar Viersen door te steken. De kostprijs bedraagt €770 miljoen exclusief btw. Deze bijkomende spoorverbinding betekent voor Limburg minder vrachtwagens op de E313 en de E314. Bovendien zijn er ook baten op milieugebied.

Visual Leten

Tijd voor daden

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Wij ijveren al jaren voor de reactivering van de Ijzeren Rijn. Na de verkiezingen in 2014 maakten we een applausmeter waarmee we jaarlijks de concrete resultaten van onze regeringen evalueren. Daarin stond de reactivering van de Ijzeren Rijn steeds als topprioriteit bij de ontsluiting van onze provincie via het spoor."

"Bovendien bleef dankzij onze voortdurende lobby de elektrificatie van lijn 19 bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse Regering staan. We zijn dan ook verheugd dat het meest optimale tracé voor de Ijzeren Rijn bekend is. Voka – KvK Limburg werkt al jarenlang samen met de verschillende Euregiokamers om de drempel binnen de Euregio voor internationaal ondernemen te verlagen. Een effectieve realisatie van de Ijzeren Rijn zal onze centrale positie binnen de Euregio en onze logistiek poort enkel versterken. Nu is het tijd om de studiefase achter ons te laten en samen met de verschillende overheden concreet aan de slag te gaan! Geen studies meer, maar daden.”