Skip to main content
  • Nieuws
  • “Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor re-integratie langdurig zieken”

“Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor re-integratie langdurig zieken”

  • 18/05/2018

De federale regering keurde vandaag de nieuwe wetgeving goed over de responsabilisering van werkgevers en werknemers voor de re-integratie na arbeidsongeschiktheid. Voka is blij dat men hiermee het politieke akkoord van maart 2017 tot uitvoering brengt. “Dit is een belangrijke stap, maar we vinden dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, ook bijvoorbeeld de artsen en ziekenfondsen. We hebben immers meer dan ooit alle werknemers nodig op de arbeidsmarkt”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Re-integratie is een belangReintegratieplanrijke uitdaging op de arbeidsmarkt. Volgens Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is dit in de eerste plaats maatwerk voor elk bedrijf. Daarom is het positief dat de nieuwe wet focust op redelijke inspanningen, langs de zijde van zowel de werkgevers als de werknemers. Beide worden geresponsabiliseerd.

De responsabilisering is enkel van toepassing bij werkgevers en werknemers in ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Werkgevers worden verplicht om redelijke inspanningen te doen om re-integratie te ondersteunen. Dat omvat redelijke aanpassingen aan de werkposten of de werkomgeving, of via aangepast of ander werk. Van werknemers verwacht de regering dat ze de nodige inspanningen doen om mee te werken aan een re-integratietraject met het oog op tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Toch is er volgens Voka ook een belangrijke rol weggelegd bij de artsen en de ziekenfondsen. “Artsen dienen daadwerkelijk financieel geresponsabiliseerd te worden, zodat ze arbeidsongeschiktheid goed onderbouwd attesteren. Ook bij de ziekenfondsen zien we nog een te beperkte responsabilisering. Bij de preventiediensten zelfs helemaal niets, ondanks hun centrale rol. Re-integratie kan enkel succesvol zijn als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We hopen dat de regering hier in de toekomst nog de nodige initiatieven zal nemen.”

Voka is tevreden dat er nu een duidelijk wetgevend kader is. “Hiermee kunnen we aan de slag”, aldus Hans Maertens. “De voorziene criteria voor de werkgevers zijn redelijk en het is goed dat KMO’s niet onder het toepassingsgebied vallen. Manifeste onwil tot samenwerking moet gesanctioneerd worden. We gaan ervan uit dat het maatwerk bij elk ziektegeval steeds gerespecteerd wordt bij de beoordeling van redelijke inspanningen. De re-integratie na arbeidsongeschiktheid is een enorme uitdaging. We komen handen te kort in onze bedrijven. Een systeem dat ervoor zorgt dat zowel de werkgever als de werknemer geresponsabiliseerd wordt, kunnen we dan ook ondersteunen. Laat ons er nu werk van maken”, aldus nog Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be 

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD