Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe klaar is onze industrie voor Artificiële Intelligentie?

Hoe klaar is onze industrie voor Artificiële Intelligentie?

  • 18/04/2018

Internationaal onderzoek wijst uit dat bedrijven 18 % van het R&D-budget zouden moeten investeren om de uitdagingen van industry 4.0 te kunnen aangaan. Uit een onderzoek dat het Industrieforum van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland uitvoerde bij 45 Industriële bedrijven blijkt dat er maar tussen de 0 en 4 % van het R&D-budget aan Industry 4.0 gerelateerde technologieën gespendeerd wordt. En dat terwijl zowel in de Verenigde Staten als Duitsland de investeringslat tussen de 10-19% ligt.

Toch kan de Europese industrie enkel nog competitief zijn op wereldschaal als ze doorgedreven automatiseert. Als de Vlaamse Industrie de digitalisering doordrijft, ontstaat er met andere woorden een groot potentieel voor een hernieuwde concurrentiekracht. Maar zijn we klaar om beide eindjes aan elkaar te knopen?

Om een inzichtelijk antwoord te krijgen op deze vraag, zette het Industrieforum van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een bevraging op bij 45 Industriële bedrijven naar hoe goed de Vlaamse Industrie al dan niet klaar is om Industry 4.0 te implementeren.

  • Zo goed als alle bevraagde industriëlen ziet Industry 4.0 als een opportuniteit. Vlaanderen is in deze optimistischer dan de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. Industry 4.0 zal volgens 84 % van bedrijven uit de survey een positieve impact hebben op de productiviteit, kwaliteit, reactietijd, efficiëntie, workflows, voorspelbaarheid, consistentie, risicoanalyses.
  • 37 van de 45 bedrijven uit de survey vinden Industrie 4.0 een manier om voor een groot stuk de hoge loonkost te compenseren: omdat er sneller ingespeeld kan worden op situaties en de kosten kunnen gereduceerd worden terwijl er een betere kwaliteit geleverd kan worden.
  • 14 van de 45 bedrijven die industry 4.0 implementeren, verwachten een groei in verkoopsinkomsten dankzij Industry 4.0. Daarbij ligt de verwachtingen in lijn met andere regio’s. Vreemd genoeg vreest de Vlaamse industrieel minder nieuwe concurrentie vanuit andere sectoren. Bedrijven in de US, Duitsland en Japan verwachten dit duidelijk wel. 
  • Niettegenstaande dit optimisme vindt slechts iets meer dan de helft van de bedrijven dat ze voldoende investeren in Industry 4.0. Ze zijn ‘goed gestart maar missen nog maturiteit’; ze ‘hebben verschillende initiatieven lopende waarbij het er op aan komt door te zetten’, zo klinkt het.
  • De komende 10 jaar wordt verwacht dat bijna een derde van de machines vervangen zullen moeten worden ten gevolge van Industrie 4.0.
  • De bevraagden wijden vandaag voornamelijk tussen de 0-4% van het R&D budget aan Industry 4.0 gerelateerde technologieën. Zowel in de Verenigde Staten als Duitsland ligt de investeringslat eerder op 10-19%. Belangrijk om weten is dat internationaal onderzoek uitwijst dat bedrijven effectief minstens 18% van het R&D budget moeten investeren om de Industry 4.0 uitdagingen te kunnen aangaan. 
  • Een derde van de ondernemingen vindt dan ook dat een hoger niveau aan investeringen nodig is om de boot niet te missen. Subsidies en/of belastingvoordeel voor gerichte investeringen zou daarbij een grote positieve impact kunnen hebben volgens de bevraagden.

Belangrijkste belemmering voor een doorgedreven digitalisering is het vinden van expertise voor de analyse en interpretatie van big data en complexe datasets. Anderzijds is het coördineren en implementeren van acties binnen de verschillende eenheden van de organisatie een struikelblok. Ook het hebben van één uniforme standaard voor gegevensoverdracht en integratie blijkt belangrijk voor de bedrijven. Het belang van het beveiligen van de gegevens scoort eveneens hoog. De bevraagde bedrijven geven evenwel aan beter voorbereid te zijn op gebied van het opzetten van data-security en minder op vlak van data architectuur en knowhow om innovaties te implementeren. Sommigen stellen zich de vraag hoe de digitalisering te integreren in de bestaande business modellen. Ze zoeken manieren om deze technologieën mee op te nemen in het strategisch plan van het bedrijf. Op deze manier hopen ze dat er meer middelen vrij gemaakt zullen worden.

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Industrieforum en kadert binnen de Digital Compass van McKinsey. De volledige conclusie van de studie wordt gepubliceerd in de Industry Benchmark. De benchmark wordt in het najaar gepubliceerd en zal een vergelijk maken op drie domeinen: economisch, maatschappelijk en technologisch. De benchmark wordt opgesteld in samenwerking met Universiteit Antwerpen, McKinsey en Flanders Investment and Trade en met input van de sectorfederaties.

Contactpersoon

Nadia Werkers

Operationeel directeur

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin