Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe Bryo Stijn hielp bij de uitbouw van Scalefactory

Hoe Bryo Stijn hielp bij de uitbouw van Scalefactory

  • 13/08/2020

Stijn Wijndaele is zaakvoerder van Scalefactory. Zijn bedrijf groeide de afgelopen jaren enorm snel en daar zaten Bryo en Plato, lerende netwerken voor ondernemers, mede voor iets tussen. 

Hoe ben je gestart met ScaleFactory en wat zijn je verdere ambities?

Vooraleer wij met Scalefactory uit de startblokken geschoten zijn hebben mijn partner en ikzelf twee jaar proefgedraaid. Daar waren meerdere reden voor. We wilden nagaan of we goed met elkaar zouden kunnen samenwerken vooraleer we dit als een bedrijf zouden officialiseren. Daarnaast was het ook belangrijk om de offering van onze SalesForce-diensten en onze doelgroep (logistiek en fabricage) te valideren om ons ervan te vergewissen dat we met Scalefactory een toekomst voor ogen hadden.

Hoe ben je bij Bryo terecht gekomen?

Ik geloof sterk in het lerend effect van netwerken. Hierdoor ging ik op zoek naar dergelijke initiatieven en dan beland je al vrij snel bij Bryo, die voor mij de perfecte steunwieltjes konden aanbieden in het starten van onze onderneming. 

Wat waren je belangrijkste vragen, problemen, struikelblokken en heb je hier binnen Bryo een antwoord op gevonden?

Hoe positioneer ik mij commercieel, hoe werf ik mijn eerste medewerker aan, welke subsidies bestaan er voor jonge bedrijven en hoe kan ik hier aanspraak op maken? Eigenlijk alle vragen waar iedere startende ondernemer mee te maken heeft, kwamen tijdens mijn Bryo-traject aan bod en werden ofwel door de expert van dienst of door mijn omgeving beantwoord. 

Welke uitdagingen liggen er voor jou en ScaleFactory nog op de plank nu?

Hoe we onze onderneming op een gezonde manier kunnen schalen zonder in te boeten op het vlak van kwaliteit en waarden. Daar ga ik mijn uitdaging voor de komende jaren van maken.

Wat was de impact van jouw groei op je persoonlijk leven?

"Rome wasn't built in a weekday". Uiteraard gaat mijn persoonlijk leven momenteel gebukt onder de groei van Scalefactory maar gelukkig begrijpt mijn partner me en ondersteunt ze mij daar in. Ondertussen timmert zij zelf aan een internationale carrière. Kinderspel? Nee, maar een open en transparante communicatie brengt ons gelukkig al heel wat verder!

Welke tip wil je graag meegeven aan collega-ondernemers?

"The essence of strategy is choosing what not to do". Blijf jezelf uitdagen en de vraag stellen of je wel met de juiste zaken bezig bent en of de focus goed zit. Dat is gemakkelijk gezegd maar het is een permanente uitdaging voor mezelf en Scalefactory.

Hoe zie je de toekomst van ScaleFactory?

We zouden graag op Europees niveau het kwaliteitslabel worden voor wat betreft onze Salesforce-diensten gericht op de maak en logistieke industrie. In 2020 zal ons "Digital Factory"-platform als product aangeboden worden. Met dit platform willen we alle processen op de werkvloer digitaliseren en visualiseren. Hierdoor kunnen arbeiders met de juiste informatie beslissingen nemen zodat de operations manager zich vooral kan focussen op de daily exceptions in plaats van de daily business. 

Intussen neem je deel aan het Plato-traject. Was dat de volgende logische stap voor Scalefactory?

Voka staat gekend voor zijn lerende netwerken en aangezien je nooit te oud bent om te leren was Plato bijgevolg the next best thing om zo mijn persoonlijke groei en deze van ons bedrijf verder te maximaliseren.

Heb je jezelf als persoon zien evolueren gedurende de trajecten?

Af en toe blik ik nog even terug naar mijn initiële doelstellingen van toen ik aan Bryo deelnam en ik mag wel zeggen dat ik de nodige evolutie heb doorgemaakt. Maar er is nog altijd marge voor verbetering dus Voka is nog niet direct van mij af (lacht).

Meer info via https://www.voka.be/privacy