Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het verlanglijstje van ondernemend Oost-Vlaanderen

Het verlanglijstje van ondernemend Oost-Vlaanderen

  • 21/02/2022

Elk nieuw jaar begint met een goede verlanglijst. Ook in Oost-Vlaanderen hebben de overheden nog heel wat werk op de plank waar ondernemers in 2022 graag vooruitgang in willen zien. Een overzicht van de prioriteiten volgens Voka Oost-Vlaanderen voor de 2e legislatuurhelft van de Vlaamse, federale en lokale besturen.

Tekst Jan Geers 

Maak Gent mobiel genoeg om te ondernemen

Gent heeft als tweede stad van Vlaanderen en als grootste studentenstad een enorm economisch potentieel. De voorbije jaren werden ook substantiële, broodnodige budgetten toegekend aan de provinciehoofdstad. De R4 in en rond de haven wordt aangepakt, een nieuwe brug aan Meulestede, concrete plannen om het Dampoortkruispunt te ondertunnelen, de Verapazbrug en zuidelijke havenring, de fietsverbinding naar het technologiepark en meer. Daarenboven is alles afgestemd om de omleidingen en communicatie goed op elkaar af te stemmen, wat de hinder zou moeten beperken. Toch resten er nog een aantal uitdagingen. De zuidrand van Gent speelt op economisch wereldniveau en er is nog heel wat ruimte om nieuwe toppers in het ecosysteem toe te laten. Daarvoor moeten de randfactoren wel aanwezig blijven. Vlotte mobiliteit, realistische parkeermogelijkheden en bedrijfsvriendelijke vergunningstrajecten zijn onmisbaar maar geen zekerheid. Daar moet ernstig aan gewerkt worden, liefst in overleg. Dat geldt ook voor het Vlaamse deel van North Sea Port, waar we hopen dat de initiatieven voor veilig fietsverkeer een doorstart en versnelling kennen. Er is een verregaande samenwerking nodig tussen alle overheden en overheidsagentschappen om het volle potentieel van de fiets in het woon-werkverkeer te kunnen benutten. 

Los (eindelijk) de N-files op

Oost-Vlaanderen wordt doorkruist door twee cruciale snelwegen van Europa. Van oost naar west is er de E17 en van noord naar zuid de E40. Logistiek een enorme troef. Het schoentje knelt echter bij de toevoer naar die hoofdassen, vaak gevormd door N-wegen in beheer van Vlaanderen. Met de N41 en de N42 staan er twee notoire probleemroutes op de kaart, en dat al bijna evenveel jaar als het nummer dat na de N staat. Tussen Dendermonde en Aalst is deze verbinding geamputeerd met alle nefaste gevolgen van dien. Dat betekent veel zwaar verkeer door woonwijken en langs schoolpoorten in Gijzegem en onveilige en drukke situaties op lokale wegen die daar niet op voorzien zijn. Vlaanderen moet het gesprek aangaan met Dendermonde, Lebbeke en Aalst zodat we deze missing link alsnog kunnen realiseren. Iets verderop zijn de plannen voor een veilige en vlotte N42 veel concreter, maar worden ze gegijzeld door milieuverenigingen. Stakeholders moeten gehoord worden en de effecten moeten gemeten en gecompenseerd worden, maar de beroepsprocedures zijn te uitgebreid. Voor Voka moet een halt aan deze blokkeringstechnieken toegeroepen worden zodat deze ontsluiting eindelijk gerealiseerd kan worden. Dat argument telt tot slot ook voor het laatste N-dossier op de lijst, de N60 met de ring rond Ronse. Ook daar verliezen we kostbare jaren om tot een goede mobiliteitsoplossing te komen voor de meest zuidelijke stad van de provincie.

Degradeer de Vlaamse Ardennen niet tot woonregio

Er is iets aan de hand in de Vlaamse Ardennen als we over bedrijfsruimte spreken. Een historisch ondernemende regio met bovendien een hoge jobratio lijkt ervoor te kiezen om een woonregio te worden, waar economische activiteit minder belangrijk lijkt te worden. Studies geven aan dat er in Oudenaarde nochtans nood is aan bedrijfsruimte, maar toch wil men er nu 21 ha industriegrond schrappen om er woningen op te plaatsen. In de buurgemeente Kluisbergen verrijst er niets uit de as van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien, ondanks concrete ontwikkelplannen en interesse van bedrijven om er zich te vestigen. Tussen Zulte en Kruisem ligt een stuk voor bedrijvigheid bestemde gronden die geactiveerd moeten worden via een planproces. Voldoende industriegrond is een must voor de welvaart in een regio en specifieke industrieterreinen zijn absoluut nodig voor bedrijven die hinder veroorzaken, en die hinder kan je lang niet altijd vermijden. Wij wensen voor dit jaar alvast dat de Provincie Oost-Vlaanderen en lokale besturen dit inzicht delen.

Promoot werk in eigen streek

Veel van de dossiers op deze ‘verlanglijst’ gaan over langetermijnperspectieven. Ruimte voor bedrijven en vlotte mobiliteit zijn (over-)morgen niet opgelost, zelfs al wordt de uitvoering ervan vandaag beslist. De grootste uitdaging voor veel bedrijven – en wellicht voor een lange tijd – is nu gemotiveerd en gekwalificeerd personeel vinden. De verschillende recepten die Voka voorstelt, staan uitgebreid in onze media maar voor onze provincie lichten we er nog één specifiek uit. Met het platform ‘jobsin.vlaanderen’ moedigen we gemeentes aan om hun lokale bedrijven te ondersteunen door vacatures bij hun inwoners bekend te maken. Dit initiatief alleen zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen, maar werken in eigen streek geeft wel heel wat voordelen voor bedrijven, medewerkers en de maatschappij. 14 gemeentes stapten ondertussen al mee in het initiatief en we hopen dat nog een aantal lokale besturen dit voorbeeld volgen in 2022.

Ondersteun onze economie van morgen

Het decembernummer van dit blad had ‘Hup, hup, start- en scale-up’ als covertitel en gaf een aantal insteken die Voka naar voor schuift om ons starters- en groeierslandschap fors te versterken. Via ons manifest ‘het Ministerie van Rimpelloze Zaken’ zullen we ons blijven inzetten om meer ambitieuze starters voort te brengen in onze regio en om snelle groeiers alle kansen te geven om lokaal en internationaal door te breken. We vragen gerichte aandacht vanuit de verschillende overheden, een toegankelijke aanbestedingscultuur en het inzetten van onze economische diplomatie, flexibele arbeidsmarktregels voor jonge bedrijven en meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken. Alles over deze voorstellen vind je in ons manifest voor Rimpelloze Zaken.
Ontwikkel het Meetjesland en de Leiestreek verder
In het Meetjesland en de Leiestreek vragen we om voldoende ruimte voor ondernemingen te ontwikkelen de komende jaren. Er is de activering van 21 ha in Eeklo, de uitgifte van watergebonden terreinen in Aalter en de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maldegem. We vragen aan de bevoegde intercommunale, de provincie en de gemeentes om deze uitstekende initiatieven door te zetten zodat er voldoende aanbod aan kwalitatieve bedrijfsruimte voor handen blijft in de streek.

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.

Artikel uit publicatie