Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het vastgoed van de toekomst: ontwikkeling 5

Het vastgoed van de toekomst: ontwikkeling 5

  • 16/03/2021

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering: het zijn gamechangers in hoe we zullen bouwen, wonen en ondernemen. En neem de covid-pandemie er maar bij. Ook de grenzen van het bedrijfsvastgoed worden verlegd: via nieuwe kantoorconcepten, duurzamere bedrijventerreinen, groenere bouwtechnieken,… Ondernemers distilleert vijf ontwikkelingen in bedrijfsvastgoed met focus op Oost-Vlaanderen: bij kantoren, bij bedrijventerreinen, bij industriebouw en bij coworkingspaces. Al is er sinds de intrede van het coronavirus maar één zekerheid: dat niets zeker is.

Zin om aan te sluiten bij de Bouw- en Vastgoedcommunity?

Deze community brengt projectontwikkelaars, investeerders, architecten, aannemers, vastgoedmakelaars, toeleveranciers en studiebureaus dichter bij elkaar om op een respectvolle en open manier te streven naar vernieuwing en innovatie. Lees meer.

foto
Alexandre Huyghe, CEO van Revive, gelooft sterk in circulariteit van bouwmaterialen. 

Of je nu aannemer, architect of projectontwikkelaar bent: duurzaam bouwen zit in de hoofden van bijna alle vastgoedspelers. De duurzame technologieën zijn voorhanden, de regelgeving volgt, maar soms noodzaakt die regelgeving ook om omwegen te bewandelen, meent Alexandre Huyghe van projectontwikkelaar Revive. “We hebben een investeringsportefeuille in residentieel vastgoed in Brussel met vier projecten waar we appartementen verhuren, inclusief nutsvoorzieningen zoals internet. We wilden aanvankelijk ook water, elektriciteit en warmte in die bundel steken, omdat we met installaties voor hernieuwbare energie op gebouwniveau zitten. Dan kun je die energie onderling uitwisselen vooraleer je een eventueel surplus op het net zet. Maar dan heb je een licentie nodig als energieleverancier en dat is een zeer complexe procedure. Daarom beperken we ons nu tot warmte. Met de elektriciteit die we met onze PV-panelen opwekken, voeden we de warmtepompen en die warmte mogen we wel verkopen.”

Huyghe ziet ook potentieel om restwarmte van productiesites te hergebruiken voor schaalbare woonwijken. “In Edegem creëren we het allereerste warmtenet met een private warmtebron. We hebben daar een site van zes hectare gekocht van Agfa-Gevaert. We hebben er met een aantal lokale partners een warmtenet opgezet, met warmteoverschotten van Agfa-Gevaert. In totaal zullen er 300 woningen op aangesloten worden. Je hebt veel neuzen nodig die in dezelfde richting wijzen. Ook de rol van de gemeente en provincie als regisseur is cruciaal.” 

Intern heeft Revive een R&D-cel opgezet om te onderzoeken hoe ze in de nabije toekomst voor elk bouwproject duurzamer kunnen omgaan met water, hernieuwbare energie en circulariteit van bouwmaterialen. “Als we op een brownfield voormalige fabrieken slopen, proberen we nu al zo veel mogelijk bakstenen te recupereren. Ook naar hergebruik van nieuwe materialen is er nog veel groeipotentieel, zeker wat isolatiemateriaal betreft. Voor een Brussels project onderzoeken we of we ter plekke hennep kunnen planten en na een jaar lokaal kunnen oogsten om te gebruiken als isolatiemateriaal.” Hennep als bio-ecologisch bouwmateriaal, het is maar één van de veelbelovende toepassingen van duurzame bouwtechnieken die toekomstige bouwprojecten zullen vorm geven.

Voka Oost-Vlaanderen organiseert in het najaar van 2021 een event voor bouw- en vastgoedbedrijven uit de regio. Dit is de voorloper van een community die start in 2022 en deze bedrijfsketen op geregelde tijdstippen zal samenbrengen. Telkens op een inspirerende locatie, een boeiend ondernemersverhaal en een netwerkgedeelte. Meer over het doel van deze community leest u in de maarteditie van ons magazine Ondernemers.