Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘In het ontwerpen van een gesamtkunstwerk zijn we het sterkst

‘In het ontwerpen van een gesamtkunstwerk zijn we het sterkst

  • 29/08/2023

Architecten Bas Wauman en Olivier Daelman delen een aparte visie op bouwen, die ze vanuit Sint-Niklaas samen uitdragen als MAN architecten. Onder andere de nieuwe inkom van de plaatselijke kunstacademie en de uitbreiding van sportcentrum De Witte Molen zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Wat?

‘MAN architecten is een bureau voor architectuur en interieur dat projecten van heel uiteenlopende schaal opneemt. In zeven jaar zijn we gegroeid naar een bureau van een twaalftal medewerkers. We spitsen ons niet toe op een specifiek type van klanten, evenmin op de ene of andere niche. We doen ontwerp en inrichting van zowel particuliere woningen, commerciële ruimten als openbare gebouwen. Die variatie maakt het leuk voor ons. Onze specialiteit ligt in de aanpak van elk project en de organisatie ervan. Aan opdrachtgevers vragen we dat ze ons daarin volgen. Voor elk project baseren we ons op een goed uitgeschreven eisenprogramma. Als architecten leggen we ons toe op ontwerpen. Voor zaken zoals EPB of stabiliteit, maar ook voor branding die aansluit bij de inrichting, werken we bewust samen met lokale partners die daarin bedreven zijn.’

Ontstaan?

‘Olivier is interieurarchitect en ikzelf ben architect’, legt Bas Wauman uit. ‘MAN architecten is in 2016 opgericht vanuit onze toen al bestaande onderlinge samenwerking. Ons bureau draagt onze visie naar totaalprojecten uit, waarbij wij als beide zaakvoerders dan elk onze eigen insteek kunnen meegeven. Bij die aanpak voelen we onszelf het best en tegelijk komt die ook tegemoet aan een toenemende vraag hiernaar bij opdrachtgevers. We willen echt over zoveel mogelijk zaken mee nadenken om tot een gesamtkunstwerk, een totaalbeeld te komen.

Missie?

‘Omdat we sterk geloven in de maatschappelijke rol van de architect, investeren we evenveel tijd in het zoeken naar bouwprocessen en het inpassen 
van hedendaagse concepten als in het bouwen zelf. Vanuit onze lokale band met Sint-Niklaas willen we de stad gemeend helpen verbeteren naar het invullen van leven, wonen en werken, met de projecten die we doen en de ingrepen die we voorstellen. We trachten klanten met gelijkaardige ideeën daarin ook te verbinden. Zo fungeren we in zekere mate als hub rond het reilen en zeilen van bouwen in de stad.’

Ambities?

‘Onze ambitie ligt niet zozeer in de groei van ons kantoor of het aantal projecten, maar wel bij het type projecten in ons portfolio. Diversifiëring op verschillende schalen zal steeds onlosmakelijk met ons verbonden zijn. We willen graag Sint-Niklaas heel sterk blijven vormgeven en daarnaast ook meer projecten in de regio van Gent tot de kust uitwerken. We willen meer projecten met maatschappelijke impact doen, bijvoorbeeld rond hedendaagse manieren van wonen en mobiliteit. Voorts willen we graag nog meer inzetten op interieurprojecten, gaande van totaalprojecten tot het ontwerpen en ontwikkelen van los meubilair. We werken momenteel aan een aantal prototypes voor eigen meubilair.’

Uniek?

‘Om tot een zo volledig mogelijke eisenbundel te komen, leggen we een klant eerst onze vragenlijst voor. Vooraleer we beginnen ontwerpen, doorspreken we alles grondig met onze opdrachtgever. Die moet duidelijk aangeven waarvoor het gebouw moet dienen, zowel nu als in de toekomst. Vanuit ons DNA gaan we zaken voorstellen en eventueel toevoegen aan het programma, om het project in alle aspecten zo duurzaam mogelijk te maken. Naast energetisch bouwen is dat bijvoorbeeld ook een zaak van oog hebben voor aanpasbaarheid naargelang wijzigende levensbehoeften. Hoe een opdrachtgever woont of werkt en in welke omgeving dat gebeurt, vinden we eveneens belangrijk. We pinnen ons ook nooit vast op specifieke materialen. Zo ziet elk project er uiteindelijk anders uit. Door verder te kijken dan het perceel maken we van een project ook een aanwinst voor de buurt.’ 

Internationaal?

‘Het gros van onze projecten voeren we uit in het Waasland, voornamelijk in Sint-Niklaas waarmee we heel begaan zijn. Maar ook in Gent hadden we al klanten. Door er ook een kantoor te openen, bouwen we daar ook een ander netwerk uit. Hierdoor doen we ook in het Gentse stelselmatig meer projecten.’

AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie