Skip to main content

Het Nieuwe Werken, bis

  • 16/11/2018

In 2017 waren er 1.022.895 zelfstandigen. Dat was 3 % meer ten opzichte van 2016 en een groei van meer dan 20%  t.o.v. 2007. Het toont duidelijk aan dat ondernemerschap terug in de lift zit. Opmerkelijk is ook dat het vooral jonge starters zijn die het heft in eigen handen nemen. De toename heeft ongetwijfeld te maken met de verbeterde sociale bescherming van zelfstandigen. Die genieten vandaag, op hun pensioen- en inkomensgarantie na, van dezelfde voordelen als een werknemer. Men kan zich best privé bijverzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval, want met de schamele 48 euro per dag als alleenstaande kan je amper een bezoek aan de huisdokter betalen. 

Rudi De KerpelLos daarvan zien een aantal nieuwe zelfstandigen het statuut blijkbaar als een verlengstuk van hun levensstijl. Zo explodeert momenteel het aanbod aan freelancers in allerlei categorieën. Het betekent voor velen werken vanuit hun eigen kracht, kennis of talent én op momenten dat ze er zelf zin in hebben.

Wie rond arbeid een beetje out-of-the-box denkt, zou zich kunnen afvragen waarom men niet meer zijn diensten of talenten op zelfstandige basis aanbiedt en dat op basis van behoeften, beschikbaarheid en inzetbaarheid. Het zou zonder meer een oplossing kunnen zijn voor veel problemen die zich vandaag stellen op de arbeidsmarkt, en dit zowel aan de kant van de bedrijven als deze van de aanbieders. 

Bedrijven zouden een beroep kunnen doen op de beste talenten die ze nodig hebben in functie van de fase waarin ze verkeren. Op die manier kunnen ze snel en flexibel reageren op ontwikkelingen van de markt met de juiste mensen. De zelfstandige kan voluit gaan en zijn talenten hiervoor inzetten en er de aangepaste vergoeding voor vragen, op basis van vraag en aanbod. 

Het grote voordeel voor het bedrijf is dat die de juiste man/vrouw op de juiste plaats op het juiste moment heeft. Nu worstelen veel bedrijven met een arbeidsoverschot dat niet inzetbaar is voor hun business, maar perfect zijn diensten zou kunnen aanbieden voor andere sectoren. 

De huidige arbeidswetgeving met haar zware anciënniteitsvergoeding staat haaks op die werkelijkheid. Enerzijds hebben nood aan een continue vernieuwing van input en uitvoering, maar al te vaak moeten ze ondernemen met de handrem op door hoge ontslagvergoedingen. Anderzijds zitten veel mensen vast in hun ‘bescherming’ en gaan ze iedere dag ongelukkig naar hun werk – met extreem hoge uitvalcijfers door ziekte en burn-out als gevolg. Terwijl ze ongetwijfeld perfect inzetbaar zijn in een andere functie bij een andere opdrachtgever waar ze zich veel gelukkiger kunnen voelen. 

Ook de overheid zal daarbij haar rol moeten spelen. VDAB zal dan een echt arbeidsbemiddelingsplatform worden waarbij bedrijven terecht kunnen bij hun zoektocht naar talent. Daarnaast moet het statuut van zelfstandige  flexibeler gemaakt worden. Bijvoorbeeld niet langer via facturatie maar via online kostennota’s voor prestaties met automatische afhouding van sociale bijdragen. Bedoeling zou zijn dat freelance medewerkers en zelfstandigen ook een soort rugzakje krijgen waarbij ze rechten opbouwen, in geval ze bijvoorbeeld ziek worden. Op die manier kan een freelancer beslissen om het even rustiger aan te doen of een studieperiode in te lassen, maar blijft de totale bescherming bij ziekte, ongeval of invaliditeit bestaan. Ook bij langdurig gebrek aan inkomsten of vacatures krijgt men een basisbescherming. 

Het zijn maar wat hersenspinsels over het ‘Nieuwe Werken’ voor de toekomst. Of het deze uitkomst zal kennen, doet er op zich niet toe maar dat er verandering zal komen, is duidelijk. Omdat de levenslange, eenzijdige loopbaan – zelfs voor overheidspersoneel – de komende jaren ten grave zal worden gedragen.

 

Rudi De Kerpel

 

REAGEREN? RUDI@DEKERPEL.COM

 

(Vrije Tribune - onder de redactionele verantwoordelijkheid van de auteur)