Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Het effect van preventie kan je meten”

“Het effect van preventie kan je meten”

  • 12/07/2021

Welzijn op het werk, het thema van het Voka Health Community Congres dit jaar, is meteen ook de bestaansreden van Sanapolis. Het nieuwe initiatief profileert zich als gezondheidspartner voor gezonde bedrijven. Het wordt gehuisvest in de gebouwen van het vroegere Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele. Het masterplan is nog volop in ontwikkeling, maar voor CEO Luc Verhulst is het nu al duidelijk: Sanapolis moet de gezondheidscampus van de toekomst worden. 

Gezondheidscampus van de toekomst

De hele site in Sijsele, een deelgemeente van het West-Vlaamse Damme, beslaat maar liefst 33 hectare. De drie eigenaars zijn AZ Alma, dat op de site nog een polikliniek heeft, de Taborgroep van de Zusters van Liefde en de EXALTA-groep, dat er woonzorgcentrum Morgenster opende. Samen bundelden ze de krachten in Terra Curae. Het doel van de vzw: een masterplan ontwikkelen om van de site de gezondheidscampus van de toekomst te maken. De hoofdopdracht van CEO Luc Verhulst bestaat uit twee elementen: enerzijds onderzoeken welk type vastgoedinvestering er nodig is, anderzijds het inhoudelijke aanbod uitwerken en de juiste aanbieders zoeken. Sanapolis trok intussen al enkele andere privé-investeerders aan.

Door corona is de bewustwording rond preventie sterk gegroeid, in de hele samenleving.

Preventie

Hét kernwoord voor Sanapolis: preventie. Luc Verhulst duidt: “In ons land gaat 98% van het beschikbare budget naar het genezen van zieke mensen. Preventie is slechts goed voor 2%. En dat terwijl 75% van de ziektes in onze geïndustrialiseerde samenleving te vermijden is met een aangepaste levensstijl. Onze gezondheidszorg staat op een zeer hoog niveau, maar dat kunnen we niet aanhouden als we niet ingrijpen. Daar spelen we met Sanapolis op in: we bieden bedrijven gezondheidsprogramma’s aan voor hun medewerkers. We zullen hen begeleiden op het vlak van gezonde voeding, van beweging en van mentaal welbevinden, en dat allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Ik kom zelf uit de bedrijfswereld. Ik wéét hoe cruciaal het is om medewerkers gezond en actief te houden.”

Inzetten op preventie is nu een wettelijke verplichting waarvoor bedrijven niet echt warmlopen. Heel vaak is het thema puur gerelateerd aan de werkplek: zit een medewerker op de juiste manier voor zijn computerscherm, zijn er niet te veel trillingen in de productie-omgeving, …? “Maar preventie en welzijn op het werk gaan veel verder dan dat”, vindt Luc Verhulst. “Er bestaan al veel programma’s, zoals een beklimming van de Ventoux met collega’s, maar die bevinden zich in de teambuildingsfeer. Dat we medewerkers uit hun werkomgeving halen naar één site waar alle disciplines gebundeld zijn, is een primeur voor ons land.”

Evidence-based

“Preventie heeft nu soms nog een wollige bijklank”, vindt Luc. “Nochtans kan je het effect ervan perfect meten. Technologie is daarvoor cruciaal. Met apps en tools kan je bijvoorbeeld de mentale weerstand van je medewerkers meten, en op basis daarvan het risico op burn-outs detecteren. Via begeleiding kunnen we ook de gemiddelde biologische leeftijd en het BMI van medewerkers naar beneden halen. We weten dat een begeleidingstraject een financiële inspanning zal vergen van een bedrijf, maar de ROI zal meetbaar en zichtbaar zijn. Dat ‘evidence based’-aspect is zeer belangrijk. Daarom zitten in onze adviesraad mensen als Marc Noppen, Leo Neels en Lieven Maesschalck.”

Door actief in te zetten op preventie als werkgever kun je een verschil maken in 'the war on talent'.

Toename in bewustwording

Inzetten op het welzijn van medewerkers is een win-win. “Je doet het voor je medewerkers persoonlijk, en ook voor je bedrijf, want gezonde werknemers vallen minder vaak uit. Bovendien hechten jongere generaties almaar meer waarde aan de ‘purpose’ van een bedrijf. Ze vragen ook wat je als werkgever doet voor hun gezondheid. Misschien is dit wel een beter extralegaal voordeel dan een bedrijfswagen, waarmee je als bedrijf écht het verschil kan maken in de war for talent.”

Of politici de noodzaak van preventie al voldoende inzien? “Ze zeggen wel vaak dat we als samenleving meer moeten inzetten op preventie, maar je ziet het nog weinig in hun daden. Corona was natuurlijk een streep door onze rekening als het gaat over financiering, want alle middelen gaan naar de bestrijding van de pandemie. Tegelijk is het een ongelooflijke impuls, want de bewustwording rond preventie is sterk gegroeid, in de hele samenleving.”

Als we vragen naar de droom van Luc, is hij duidelijk: “Ik hoop dat de maatschappij zich ervan bewust wordt hoe belangrijk het is om gezond te eten, te bewegen en aandacht te hebben voor mentale gezondheid. Onze grote droom is dat Sanapolis dé referentie wordt op dat vlak.”


Wil je meer ontdekken over hoe we tot een gezond, digitaal en duurzaam welzijnsbeleid voor iedereen komen?

Schrijf je dan in voor het jaarlijks Voka Health Community Congres op dinsdag 28 september bij Den Berg te Londerzeel, uiteraard #coronaproof! Die middag gaan we samen met jou, experten, ervaringsdeskundigen en beleidsactoren in gesprek over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.

 

Call to action Voka Health Community Congres 2021

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.