Skip to main content
  • Nieuws
  • Het bougeert … maar in welke richting?

Het bougeert … maar in welke richting?

  • 22/08/2018

Stad Gent claimt dat de economische effecten van het circulatieplan meevallen en baseert zich hierbij op cijfers van detailhandel en horeca. Maar deze sectoren maken minder dan 20% uit van de private tewerkstelling in Gent. Ondertussen worden belangrijke investeringen afgeremd of ontraden door stringente parkeernormen, ook buiten het stadscentrum.

Het Gentse circulatieplan is intussen een nationaal symbooldossier in kader van stedelijke mobiliteit. Nu het plan meer dan een jaar actief is, worden periodiek conclusies getrokken, de één al meer op feiten gebaseerd dan de ander. Laatste stelling in dit kader is dat het circulatieplan ook economisch goed scoort. Men geeft toe dat een aantal zaken de impact gevoeld hebben, maar vergelijkende cijfers met horeca en detailhandel in andere Vlaamse steden lijken een aanvaardbaar tot positief resultaat te geven, in termen van daling in het aantal winkels, winkelvloeroppervlakte en leegstand.

Voka heeft hierbij twee fundamentele bedenkingen:


1.    Economie is in een stad als Gent zoveel meer dan detailhandel en horeca

Detailhandel en horeca staan voor minder dan 20% van de private tewerkstelling in Gent. Niet onbelangrijk, maar dit betekent dat meer dan 80% van de tewerkstelling te vinden is in sectoren die zelden worden vermeld in de communicatie van het stadsbestuur en de pers als het over het circulatieplan gaat. 

De belangrijke life sciences cluster in het zuiden van Gent, de digitale en creatieve scene in de (binnen)stad, de productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven... deze waren nauwelijks een factor van belang bij het opstellen van het plan en nu ook niet bij het beoordelen van de economische impact hiervan.


2.  Mobiliteit is meer dan het circulatieplan, parkeerbeleid is cruciaal
 
Het circulatieplan heeft voornamelijk betrekking op de manier waarop wagens in het stadscentrum kunnen bewegen. Het merendeel van de (middel)grote bedrijven voelt de facto inderdaad minder de economische impact van deze nieuwe manier van circuleren.

Dit kan echter niet gezegd worden van het parkeerbeleid. Binnen de kleine ring werden de tarieven drastisch verhoogd.  Dit maakt het voor veel bedrijven met mobiele medewerkers onhaalbaar om vanuit Gent-Centrum te blijven werken. Bovendien worden stringente parkeernormen opgelegd buiten het eigenlijke stadscentrum, wars van elke economische haalbaarheid. Zo werd beslist dat in de Zuidrand bij nieuwe investeringen slechts 1 autostandplaats per 6 medewerkers mag voorzien worden, ook in de buurt van autosnelwegen waar amper openbaar vervoer of andere voorzieningen zijn.

Gezien de beperkte alternatieven, gebruikt momenteel gemiddeld 75% van de werknemers een auto. De meeste bedrijven zijn bereid daar verder aan te werken en -met begeleidende maatregelen- naar 1 auto(standplaats) per 2 medewerkers te gaan, op termijn eventueel naar 1 op 3. Een ratio van 1 parkeerplaats op 6 werknemers is evenwel niet realistisch. Het remt bedrijven in hun ontwikkelingen en schrikt nieuwe bedrijven af om voor Gent te kiezen. Dit schept geen ambitieus investeringsklimaat, het is alsof men bedrijven liever afhoudt met onhaalbare regels.

Gezien bedrijven op lange termijn investeringsbeslissingen nemen, kan niemand op dit moment met cijfers onderbouwen of Gent met het huidig mobiliteits- en parkeerbeleid bedrijven ziet vertrekken en/of belangrijke investeringen mist. We kunnen enkel met zekerheid bevestigen dat ondernemingen ontevreden zijn. Investeren in Gent wordt in belangrijke mate bemoeilijkt door een circulatie- en parkeerbeleid dat geen rekening houdt met de vragen en verwachtingen vanuit het economisch veld. Ons inziens neemt stad Gent een onverantwoord en ongefundeerd risico met de stringente en onrealistische aanpak in dit kader en de reductie van de economie tot enkel horeca en detailhandel.
 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Mobiliteit is meer dan het circulatieplan, economie is meer dan detailhandel en horeca

Men legt eerst onhaalbare maatregelen op om dan naar alternatieven te zoeken, terwijl het natuurlijk omgekeerd hoort te zijn