Skip to main content

Hervorming douanesanctiebeleid

  • 24/02/2022

Het regeerakkoord voorziet op vraag van Alfaport Voka in een hervorming van het douanesanctierecht in België. In 2022 zullen een aantal belangrijke stappen worden gezet. Daarbij zullen de Belgische en Luxemburgse douane samen met de private sector nagaan hoe de sancties op het vlak van douane kunnen worden hervormd.

Als basis worden de resultaten van een studie van de Universiteit Antwerpen meegenomen. Uit die studie blijkt dat het douanesanctierecht in België sterk verouderd is en geen rekening houdt met de rol die de logistieke dienstverleners spelen bij de afhandeling van douaneformaliteiten. 
Alfaport Voka pleit ervoor dat er naast de huidige strafrechtelijke vervolging voor iedere overtreding ook ruimte komt voor administratieve sancties. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met  de goede trouw van de operatoren. 
Alfaport Voka zal de komende weken een aantal initiatieven nemen. Het dringt er ook verder op aan om met alle betrokken stakeholders een open debat te houden over de modernisering van het douanesanctierecht. 
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka

Advertentie VanRoey- nov
IMU - vzw - Bank van Breda
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
MK - Advertentie Van Dessel
IMU - vzw - Mediafin TTL
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende