Skip to main content
  • Nieuws
  • Helft Limburgse bedrijven wil investeren: “Versnelde afschrijving investeringen geeft kickstart aan economie”

Helft Limburgse bedrijven wil investeren: “Versnelde afschrijving investeringen geeft kickstart aan economie”

  • 12/11/2020

De nieuwe corona-enquête van Voka – KvK Limburg toont dat de investeringsbereidheid nog steeds stabiel blijft. 47% van de bedrijven wil evenveel of meer investeren in 2021. “Gezien de investeringsbereidheid van onze Limburgse ondernemers zou de versnelde afschrijving van investeringen in combinatie met een rechtszeker investerings- en vergunningsbeleid een kickstart voor onze economie betekenen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. Volgens nieuwe ramingen van Voka zal onze economie in het vierde kwartaal van 2020 ook opnieuw een zware terugval van 4,5% van het BBP kennen. Johann Leten: “De double dip of W-curve is een feit, we gaan opnieuw fel achteruit en deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten. Daarom moeten we snel werken aan een krachtdadig test, track en trace-beleid, aan duidelijkheid over het gebruik van testen en quarantaineperiodes en moet er een heldere vaccinatiestrategie uitgetekend worden.”

Gedelegeerd bestuurder Johann Leten geeft meer uitleg op TV Limburg. 

Nog steeds een derde van de Limburgse ondernemers verwacht volgend jaar meer dan 20% omzetverlies. Vandaag geeft 34% procent van de Limburgse bedrijven dat hun verkoop naar het buitenland lager ligt omwille van de crisis. De investeringsbereidheid van Limburgse ondernemers blijft wel stijgen. 47% van de bedrijven wil evenveel of meer investeren in 2021. Dat is vier procent meer in vergelijking met oktober.

Jojo-beweging

Op basis van de nieuwste enquête en economische analyse van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Na de grootste economische recessie in decennia van -15% in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7% in het derde kwartaal. Maar in het vierde kwartaal van 2020 verwachten we dat de tweede coronagolf ons opnieuw met liefst 4,5% naar beneden zal duwen.

“Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is; na de eerste heropleving zakken we weer erg weg voor er herstel optreedt in 2021. In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden”, vreest Johann Leten.

“We moeten lessen trekken uit deze tweede opstoot en kijken naar de recepten die in het buitenland gewerkt hebben.”

Derde golf kost wat kost vermijden

“Deze tweede lockdown moet de allerlaatste zijn, we moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop op steekt en onze maatschappij en economie lam legt”, vindt Johann Leten. Daarom moet volgens Voka nu dringend een coherent en consistent plan opgezet worden dat het virus definitief weert en een nieuwe coronagolf vermijdt. “We moeten lessen trekken uit deze tweede opstoot en kijken naar de recepten die in het buitenland gewerkt hebben”, aldus Johann Leten.

Drie call-to-actions

Johann Leten “Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog steeds niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen. De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag. Die sneltesten moeten dan wel zorgen voor een ingekorte quarantaineperiode, anders hebben ze weinig meerwaarde ten opzichte van de bestaande PCR-testen. Voka dringt aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten. Op basis van de beschikbare data moeten lokale besmettingshaarden veel sneller ingedijkt worden met gerichte en lokale maatregelen.”

Tegelijkertijd moet er nu ook al een plan uitgetekend worden over hoe men zo snel mogelijk en zo best mogelijk vaccins bekomt en toedient. “Het ziet er naar uit dat betrouwbare vaccins in de loop van 2021 op de markt zullen zijn. Daarom moeten onze overheden nu al de nodige bestellingen plaatsen en de nodige strategieën ontwikkelen voor de logistiek, de distributie en de toediening van deze vaccins. Ook zal de nodige opvolging moeten gebeuren. Als dat nu niet gebeurt, zullen we te laat komen”, zegt Johann Leten. 

Als laatste call-to-action pleit Voka – KvK Limburg voor een versnelde afschrijving van investeringen. “Gezien de investeringsbereidheid van onze Limburgse bedrijven (47%) zou dit in combinatie met een rechtszeker investerings- en vergunningsbeleid een kickstart voor onze economie kan betekenen”, besluit Johann Leten. 
 

Circuit Zolder