Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Health Community Congres: Nieuwe perspectieven, grenzeloze kansen

Health Community Congres: Nieuwe perspectieven, grenzeloze kansen

  • 04/10/2018

Op dinsdag 2 oktober verzamelden zo'n 325 stakeholders in het Brussels44Center voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: het zorgondernemerschap van morgen in een nieuw perspectief. Elk van de bouwstenen om tot een werkelijke omslag in de zorg te komen, kwam aan bod: value based financiering, geïntegreerde zorgmodellen, een andere rolverdeling en digitalisering.

We moeten vandaag constateren dat ons ecosysteem van zorginnovatie onvoldoende stimulansen biedt tot de transformatie van welzijn en zorg. We weten waar en hoe we kunnen ingrijpen. Toch beweegt er te weinig. Aan de hand van internationale cases op het Health Community Congres trok Voka Health Community de transformatie op gang. 

De start van het jaarlijks congres werd afgetrapt door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. In het bijzijn van 325 congresgangers lichtte De Block haar gezondheidsbeleid toe en had ze het over de uitdagingen voor de toekomst. En een van die uitdagingen is volgens spreekster Mirella Minkman integrale zorg. "Het is vooral belangrijk om te kijken naar de noden en de vragen van patiënten", verklaarde Minkman. Een mooi voorbeeld van dergelijk gezondheidssysteem bracht spreker Helmut Hildebrandt met het project Gesundes Kinzigtal, een zorgsysteem in het Zwarte Woud waar burgers, artsen en zorgverzekeraars samen een nieuw pad proberen te vinden. Een ideaalbeeld voor integrale gezondheidsbevordering en gezondheidszorg in een regionale opzet.

Het congres stond volledig in het teken van taboes doorbreken in de zorg. En dat deed ook professor Lieven Annemans tijdens zijn toespraak. Samen met het publiek dacht hij na over vernieuwende zorgmodellen en daar is een geïntegreerde financiering van de zorg een belangrijk deel van. Hij reflecteerde voor het publiek over waarom we moeten leren om anders te denken over welzijn en zorg?  Welk is de potentiële impact van financiële prikkels op het Belgische zorgsysteem? Wat houden shared savings nu eigenlijk in? En kunnen we de blauwdruk van Gesundes Kinzigtal klakkeloos overnemen?

Ann Ouvry stond dan weer stil bij de digitalisering in de zorg. Volgens haar zijn er drie golven in digitale transformatie met als grote uitdaging het delen van informatie, met respect voor privacy. Vicepremier Alexander De Croo legde die verantwoordelijkheid volledig bij de overheid. "Vertrouwen is het sleutelwoord in het delen van data, ook in gezondheidszorg. Het is aan ons, overheid, om het juiste kader met focus op opportuniteiten te creëren", aldus Alexander De Croo. Want volgens hem is de digitale revolutie in de gezondheidszorg geen bedreiging, maar een grote opportuniteit.

Op het congres was het duidelijk: het is tijd voor actie! Zo niet gaan de kwaliteit, innovatie en toegankelijkheid van ons zorgsysteem ten onder. Een interessante namiddag die door Marc Noppen met een brede blik op zorg en welzijn werd afgesloten. Genoeg gespreksstof dus voor op de netwerkreceptie nadien.

Download de masterpresentatie.

Download de presentatie van Mirella Minkman.