Skip to main content
verkeer
  • 23/01/2020

Havenverkeersverordening

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een overkoepelende havenverkeersverordening. Die zal de bestaande verkeersreglementen voor het verkeer van havenvoertuigen binnen het Antwerpse havengebied vervangen. Op die manier wil men komen tot een uniforme wetgeving voor Linker- én Rechteroever

Op 16 december 2019 werden de technische eisen besproken tijdens een werksessie met de aanwezige bedrijven, vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse overheid. De verzamelde opmerkingen worden nu verwerkt in de teksten. Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om de Havenverkeersverordening midden 2020 principieel goed te keuren na advies van o.a. gemeentes, MLSO en de Raad van State.

Contactpersoon

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Welt white paper
VZW_IMU_Orange
IMU_Altez_1/04
Proximus
Gosselin
VZW - IMU - Multiburo