Skip to main content
  • Nieuws
  • “Havenfusie van Gent en Zeeland staat in de sterren geschreven”

“Havenfusie van Gent en Zeeland staat in de sterren geschreven”

  • 21/08/2017

Behoudens onvoorziene omstandigheden, vormen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tegen het jaareinde één fusiehaven die qua volume meespeelt in de Europese top tien. “Als we kijken naar de toegevoegde waarde van onze industrie en logistiek dan worden we na Antwerpen en Rotterdam zelfs de Europese nummer drie”, analyseren CEO’s Jan Lagasse (Zeeland Seaports) en Daan Schalck (Havenbedrijf Gent).

Daan Schalck (Havenbedrijf Gent) en Jan Lagasse (Zeeland Seaports)

 

Weinig projecten beroerden de voorbije decennia het havenlandschap meer dan de fusieplannen van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Tijdens de interviews voor het havendossier (lees verder in deze editie) hoorden we enkel positieve geluiden. Voor dit covergesprek in het fraaie bezoekerscentrum aan de Rigakaai krijgen we dan ook twee ambitieuze, optimistische havenbestuurders aan de tafel. “Economisch kun je de grens al niet meer zien, je voelt het alleen aan de staat van het wegdek”, grapt Jan Lagasse. “Geef ons dan maar Belgisch bier, zodat we de weg niet voelen”, plaagt Daan Schalck terug.

 

Hoever staat het fusiedossier?

Jan Lagasse: “Na een half jaar verkenning presenteerden we op 9 juni een fusieprotocol aan onze aandeelhouders. Dit protocol was eerder unaniem goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van Havenbedrijf Gent als de raad van commissarissen van Zeeland Seaports. Op basis daarvan maakten we deze zomer een definitieve, totale fusieovereenkomst waarover onze aandeelhouders de komende maanden zullen beslissen.”

Daan Schalck: “Het fusieprotocol omvatte al vrij veel, onder meer een gezamenlijk strategisch plan. Het is de bedoeling om op 1 januari 2018 de fusiehaven boven de doopvont te houden. In december worden de definitieve constellatie, de nieuwe naam en het logo bekendgemaakt.”

 

Hoe verschillend is jullie wettelijke vertreksituatie?

Jan Lagasse: “Tussen de goedkeuring van het fusieprotocol en van de definitieve fusieovereenkomst moet nog behoorlijk veel werk geregeld worden. Bijvoorbeeld op het vlak van medezeggenschap is in Nederland het advies van een ondernemingsraad nodig en er moeten fiscale rulings voorbereid worden. Voor de verschillen in het wettelijke kader van de twee havenbedrijven zochten we naar compromissen waarin elke aandeelhouder zich kan vinden.”

Daan Schalck: “We moesten naar elkaar toegroeien. Zo werd van meet af aan een evenwichtige governancestructuur uitgeklaard, wat belangrijk is in het licht van de recente misstappen in openbaar bestuurde Belgische bedrijven (verwijzend naar de affaires Samusocial en Publifin, rj). Dit betekent wel een grote stap. Zo heeft bijvoorbeeld Havenbedrijf Gent nu een raad van bestuur met 18 leden waarvan 17 politici. We gaan naar een gezamenlijk toezichtorgaan met slechts acht leden waarvan maximum vier politici en minimum vier onafhankelijken. En dat voor een bedrijf dat dubbel zo groot is.”

 

Bieden de bestaande juridische kaders aan weerszijden van de grens voldoende mogelijkheden voor de fusie of moeten wetten herschreven worden?

Daan Schalck: “Aan de Nederlandse zijde gaat het om een gewoon bedrijf – niettemin met overheidsaandeelhouders – dus daar is geen wetswijziging nodig. Aan het Vlaams Havendecreet zijn wel enkele minimale wijzigingen nodig om de fusie mogelijk te maken. Het is de bedoeling om een zogenaamde Societas Europaea (SE) op te richten. Dit is een Europese vennootschapsvorm voor fusies tussen bedrijven uit verschillende EU-lidstaten. De decreetwijziging zal voornamelijk nodig zijn omdat het Gemeentedecreet nog niet toestaat dat gemeenten en provincies in een SE participeren. In ons geval gaat het om onze aandeelhouders Gent, Evergem, Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen. We verwachten geen problemen, maar dit wetgevende werk vraagt de nodige tijd.”

 

Wat leerde u van de enige grensoverschrijdende havenfusie in Europa, met name tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö (Zweden)?

Jan Lagasse: “We kopieerden een aantal zaken zoals het behoud van activa in de bestaande werkmaatschappijen omdat het voor de aandeelhouders comfortabel voelt dat de infrastructuur in nationale handen blijft. We namen ook de benadering inzake het statuut van de werknemers over en we leerden uit het proces. Je kunt niet alles in één keer integreren, je doet het beter gefaseerd.”

Daan Schalck: “Een belangrijke les uit het Deens-Zweedse model is dat je het best regelingen voor de lange termijn treft. Wat tussen Kopenhagen en Malmö niet met een langetermijnperspectief geregeld was, leidde vrij snel tot problemen. Probeer ook zo snel mogelijk een globale, eenvormige visie en een gemeenschappelijk belang te ontwikkelen.”

 

TEKST: ROEL JACOBUS
FOTO’S: GERT SWILLENS

 

Lees het volledige coververhaal in het septembernummer van ons magazine Ondernemers in Oost-Vlaanderen. Voka-lid? Ontdek hier de digitale editie.

 

Ondernemers september 2017

 

 

Adverteren in ons magazine Ondernemers? Vraag Barbara Vuylsteke (09 266 15 72 - 0474 84 31 79) naar de aantrekkelijke voorwaarden.

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka

Dat wij een nieuwe toptienspeler durven creëren, zal andere Europese havens over samenwerking doen nadenken

Ondernemingen gaan sneller grensoverschrijdend werken als dat binnen eenzelfde havengebied kan gebeuren