Skip to main content
  • Nieuws
  • Havencel West-Vlaanderen vraagt snel beslissing over tweede zeesluis

Havencel West-Vlaanderen vraagt snel beslissing over tweede zeesluis

  • 24/10/2017

De Havencel West-Vlaanderen roept alle stakeholders op om eendrachtig te bouwen aan een positieve toekomst voor de haven van Zeebrugge. “De haven van Zeebrugge en de Zeebrugse leefgemeenschap staan voor grote uitdagingen”, klinkt het. “Er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd om Zeebrugge een nieuw elan te geven. Onlangs stelde het Brugse stadsbestuur de resultaten van een revitaliseringsstudie voor. En de Vlaamse overheid van haar kant is al meer dan 10 jaar op zoek naar een locatie voor een tweede zeesluis. Minister Weyts komt binnenkort met een voorstel. Nu moet het vooruitgaan”, vindt de Havencel.

“Het dossier van de nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge sleept al ettelijke jaren aan”, verduidelijkt Marc Adriansens, voorzitter van de Havencel West-Vlaanderen. “Al in 2004 startte de Vlaamse regering een onderzoek over een nieuwe zeesluis. In 2009 besliste ze dat de Carcokesite de meest geschikte locatie was. Na extra studiewerk werd die keuze in 2014 herbevestigd en werd die opgenomen in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering. Maar na de beslissing om te werken via de nieuwe procesaanpak van de ‘complexe projecten’ ging opnieuw heel wat tijd naar bijkomende studies. Het resultaat is dat we intussen al 13 jaar aan het onderzoeken en studeren zijn, maar dat we nog altijd geen vooruitgang zien in dit dossier. Een nieuwe sluis had er eigenlijk al lang kunnen en moeten liggen!”

Bedrijfszekerheid van de haven onder druk

De bedrijven in de haven erkennen dat er grote nood is aan een nieuwe zeesluis. De Vandammesluis uit 1984 is de enige toegang tot de achterhaven en is daardoor kwetsbaar. De Visartsluis dateert van 1907, is helemaal niet meer aangepast aan de huidige zeeschepen en is ondertussen maritiem erfgoed geworden. Daarom is een tweede zeesluis meer dan ooit nodig. “Om een duurzame bereikbaarheid van de bedrijven in de achterhaven te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe, tweede zeesluis. Anders komt de bedrijfszekerheid van de haven van Zeebrugge onder druk te staan”, zegt Svein Steimler, voorzitter en CEO van NYK Group Europe Ltd, een grote rederij die de haven van Zeebrugge vaak aandoet.

“Voor de Havencel West-Vlaanderen is het van fundamenteel belang dat de bouw van een tweede volwaardige zeesluis zo snel mogelijk kan starten”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen en lid van de Havencel West-Vlaanderen. “Wij vragen minister Weyts om binnen de vooropgestelde timing een ontwerp van voorkeurbesluit te nemen en de nodige budgetten voor de bouw van deze zeesluis te reserveren. Tegelijk roepen wij het stadsbestuur en de andere stakeholders op om er eendrachtig en samen voor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt voor zowel de Zeebrugse haven als leefgemeenschap. De haven kan niet zonder Zeebrugge, maar Zeebrugge – en bij uitbreiding Vlaanderen – kan zeker niet zonder de haven.”

Dat blijkt ook uit de cijfers over het economisch belang van de haven. Niet alleen is Zeebrugge de grootste autohub ter wereld, met een omzetvolume van 2,8 miljoen auto’s in 2016, ook de RoRo-sector kent een stevige groei. In totaal zijn in de Zeebrugse havenzone een 400-tal bedrijven actief. In 2016 deden 8.467 schepen de haven aan, goed voor een totale omzet van 37,8 miljoen ton. De haven ontving vorig jaar ook 142 cruiseschepen, waarbij meer dan 1 miljoen reizigers in- of ontscheepten. Die cijfers tonen aan dat Zeebrugge ook een belangrijke motor is voor de toeristische sector in Brugge en omgeving. In totaal creëert de haven van Zeebrugge 10.000 rechtstreekse en 10.000 onrechtstreekse jobs.

 

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen