Skip to main content
  • Nieuws
  • Handelsverdrag schrapt 99% van de invoertarieven tussen EU en Vietnam

Handelsverdrag schrapt 99% van de invoertarieven tussen EU en Vietnam

  • 12/06/2020

Vietnam keurde deze week het handelsverdrag EU-Vietnam goed. Hiermee zullen bijna alle tarieven gedurende de komende 7 jaar verdwijnen. Ook worden investeerders beter beschermd.

Het gaat om het eerste handelsverdrag van het nieuwe Europese parlement. De komende 7 jaar zullen 99% van de handelstarieven tussen Europa en Vietnam worden geschrapt. Ook krijgen investeerders meer rechtszekerheid. Er komt namelijk een juridisch kader met onafhankelijke rechters die zullen oordelen bij een geschil. In februari keurde het Europees Parlement het akkoord en bijhorende investeringsbeschermingsovereenkomst al goed. Afgelopen maandag gaf ook de Vietnamese nationale vergadering haar zegen.
Stijn Op de Beeck, managing partner van Beaver Investment Group, is al jaren actief in Vietnam. Als Global Ambassador bij Voka – KvK Limburg geeft hij advies aan lokale ondernemers die zaken willen doen in de Vietnamese markt. Volgens hem zal dit handelsakkoord heel wat deuren openen. “Er komen ongetwijfeld opportuniteiten voor Europese ondernemingen, gezien Vietnam een groeiende markt is met bijna 100 miljoen inwoners. Hiermee heeft het een groeipotentieel dat China evenaart. Vooral op gebied van Agricultuur en voeding zijn er nog enorme stappen te zetten. Maar hiervoor heeft het land nood aan techniek en kennis”.
“België heeft in vergelijking met vele andere Europese landen een achterstand op vlak van commerciële relaties met Vietnam. Dit akkoord is een kans om die achterstand weg te werken. Maar dan moet er wel maximaal gebruik van worden gemaakt”, vervolgt Stijn.

Kruisbestuiving
Het akkoord is niet enkel een goede zaak voor Europese ondernemers. Ook de Vietnamezen krijgen nu een mogelijkheid om hun economie en welvaart sterker uit bouwen. Stijn legt uit: “Dankzij deze deal zullen Vietnamese bedrijven lange-termijnrelaties kunnen uitbouwen met buitenlandse partners. Dit zal van hun kant wel een mentaliteitswijziging vereisen, want tot op heden was dit nog geen prioriteit”.
“Ook zal het land nog inspanningen moeten leveren om aan alle Europese eisen te voldoen. Ik denk bijvoorbeeld aan het aanleren van een betere discipline, het investeren in kwalitatieve opleidingen (ook buiten de grote steden) en het bestrijden van corruptie”.
In ieder geval zal het akkoord de relaties tussen beide regio’s intens versterken, waar uiteindelijk iedereen zijn profijt uit kan halen. “Dit verdrag moet vooral voor kruisbestuiving zorgen. Door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige land en een verhoogde koopkracht van de lokale bevolking, zullen de exportmogelijkheden voor Europa legio zijn”, besluit Stijn.

Wat nu?
Het handelsakkoordakkoord EU – Vietnam zal vanaf eind deze zomer in werking treden. De afschaffing van de invoertarieven en handelsbelemmeringen zullen geleidelijk aan gebeuren gedurende de komende jaren. Voordat de investeringsbeschermingsovereenkomst kan worden uitgevoerd, is er nog een goedkeuring van de nationale parlementen nodig, omdat justitie een bevoegdheid van de lidstaten is. En dat kan nog wel even duren.
 

Welt white paper
Ontdek onze vacatures!
Gosselin
IMU - Altez 0110
Proximus
IMU - Sport Vlaanderen
Plan je bezoek in ons Experience Center!
VZW_IMU_GROUPS