Skip to main content
  • Nieuws
  • Handel met VK moet gegarandeerd worden na 29 maart

Handel met VK moet gegarandeerd worden na 29 maart

  • 08/03/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is verontrust over de oproep van de douanetop in De Tijd vandaag om een brexitpauze in te voeren na 29 maart en tijdelijk zo weinig mogelijk te vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk. “Een harde brexit gaat sowieso gepaard gaan met problemen aan de grens. Die gaan echter niet weg door simpelweg te vragen aan bedrijven om na 29 maart niet meer uit te voeren”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Er moet in dit geval nog een versnelling hoger geschakeld worden in de voorbereidingen op een harde brexit, bij zowel de bedrijven als de overheidsdiensten. “Wat er ook gebeurt op 29 maart, de handel tussen Vlaanderen en het VK moet gegarandeerd worden.”

DBrexit op 29 maarte afgelopen maanden heeft Voka heel wat constructieve contacten gehad met de verantwoordelijke ministers op federaal en Vlaams niveau, de douaneautoriteiten en andere overheidsdiensten. Dit heeft geleid tot een hele resem acties om bedrijven te helpen in hun voorbereidingen op een harde brexit waaronder de lancering van een Brexit-scan voor bedrijven, het oprichten van een brexit call center en het proactief toekennen van EORI nummers aan bedrijven die uitvoeren naar het VK. Voka is dan ook verbaasd over de boodschap van de douane dat bedrijven na 29 maart tijdelijk zo weinig mogelijk moeten vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk.

Voka erkent dat een harde brexit gepaard zal gaan met heel wat uitdagingen. “Wij begrijpen heel goed dat de douane met heel wat problemen geconfronteerd zal worden indien er zich een harde brexit voltrekt”, verduidelijkt Maertens. “Maar door bedrijven op te roepen niet uit te voeren na 29 maart, wordt het aanpakken van de problemen simpelweg uitgesteld.”

Voka vraagt dat de douane, het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid, de veiligheidsdiensten en andere administraties in de komende drie weken alle inspanningen leveren om problemen bij een harde brexit zoveel mogelijk te vermijden. Wachttijden en controles in de havens voor bedrijven die exporteren naar het VK, dienen zo effectief en efficiënt mogelijk aangepakt te worden. “Indien nodig moeten we in de voorbereiding nog een paar tandjes bijsteken”, aldus Hans Maertens.

Voka zal haar leden en in het bijzonder de KMO’s verder sensibiliseren om de brexit goed voor te bereiden. De bedrijven die instaan voor het leeuwendeel van onze in- en uitvoer zijn reeds heel goed voorbereid. “Er moet inderdaad vermeden worden dat onze havens blokkeren omdat een kleine minderheid van bedrijven niet goed voorbereid is”, waarschuwt Maertens. Deze bedrijven exporteren vaak minder en hebben geen of nauwelijks ervaring met export naar niet EU-landen. Een aantal wachten ook nog af wat er uiteindelijk zal gebeuren. Vandaag is het nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren op 29 maart.

Voka draagt alvast haar steentje bij. “Naast het organiseren van vele Brexit-seminaries doorheen Vlaanderen de afgelopen maanden, zijn wij ook sinds februari begonnen met zogenaamde ‘Brexit-labs’”, stelt Maertens. In deze labs krijgen bedrijven doorgedreven en aangepast advies voor hun voorbereidingen op een harde brexit. Voka heeft bovendien ook oog voor wat er gebeurt aan de andere kant van het Kanaal. “Wij ontvangen samen met de Haven van Zeebrugge voor de derde keer al een grote Britse delegatie op 14 maart waar bedrijven zich kunnen informeren over hoe het VK zich aan het voorbereiden is op de brexit. Ook dat is immers belangrijk”, benadrukt de gedelegeerd bestuurder van Voka.

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant