Skip to main content
  • Nieuws
  • Grote stap vooruit voor ontwrichte zone

Grote stap vooruit voor ontwrichte zone

  • 09/11/2017

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Dat betekent dat bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren fiscale ondersteuning krijgen. In 2017 werd de ontwrichte zone geografisch uitgebreid dankzij het lobbywerk van Voka – KvK Limburg. Het recente positieve ontwerpadvies van de Raad van State voorziet nu twee belangrijke additionele wijzigingen voor onze Limburgse ondernemingen. De steunmaatregel wordt ook toegekend voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep. En de steun wordt meer flexibel gemaakt doordat het vereiste formulier drie maanden na de voltooiing van de investering ingediend kan worden.


Directeur Kris Claes geeft meer toelichting op TVL
 

Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG een voorstel uit op basis van de reconversievennootschappen. Na de sluiting van de Kempische Steenkoolmijnen hadden deze immers duidelijk hun nut bewezen. De regering volgde deze redenering en besliste om Limburg op 30 april 2015 te erkennen als ontwrichte zone. Bedrijven in een ontwrichte zone kunnen genieten van de vrijstelling van 25% op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Daarvoor moeten bedrijven investeren en door die investering tewerkstelling creëren om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling.

Concreet betekent dit een daling van de totale loonlast met 4 tot 5% en dit gedurende twee jaar. De geografische uitbreiding van de ontwrichte zone in 2017 zorgde ervoor dat de steunmaatregel echt performant werd. Meer specifiek werd de steunzone uitgebreid met gebieden ingenomen door businesscenters, incubatoren en door gebieden met een brownfieldproject met economische nabestemming.

Andere vennootschap

Het recente positieve advies van de Raad van State over het ontwerp van wet strekt er nu toe om een aantal bijkomende wijzigingen aan te brengen in de regeling inzake de steun aan werkgevers die investeringen verrichten in een ontwrichte zone. Voor onze Limburgse ondernemingen gaat het om twee wijzigingen die van belang zijn waar we als Voka – KvK Limburg op gehamerd hebben. Allereerst spreekt de Raad van State zich positief uit over het mogelijk te maken dat de steun ook wordt toegekend voor zogenaamde vastgoedvennootschappen. Anders geformuleerd, het wordt mogelijk dat de investering, met als doel de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt verricht door een andere vennootschap van dezelfde groep.

Later tijdstip

Ten tweede wordt er een positief advies gegeven om de regeling meer flexibel te maken door de werkgever meer vrijheid te bieden om het vereiste formulier op het tijdstip van zijn keuze in te dienen. Dit moet de effectiviteit en de toegankelijkheid van de steunmaatregel verhogen waardoor werkgevers niet meer worden gedwongen om het aanvraagformulier voor aanvang van de investering in te dienen. Het zal dus mogelijk worden om het ingevulde formulier op een later tijdstip over te maken. Concreet betekent dit dat waar de werkgever voorheen het aanvraagformulier voor de aanvang van de investering moest indienen, hij nu het formulier tot drie maanden na de voltooiing van de investering kan indienen.

Begeleiding

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg reageert positief: “Als Voka – KvK Limburg hebben we in alle fases van het dossier van de ontwrichte zone sterk gewogen op het beleid. Deze steunmaatregel is uitermate belangrijk voor onze bedrijven en het positieve advies van de Raad van State is dan ook een langverwachte stap die onze bedrijven extra zuurstof zal geven. Met dit positieve advies staat niets het dossier nog in de weg om de laatste rechte lijn naar publicatie in te zetten. Het voorontwerp van wet zal nu naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers gaan. Toch blijven we het dossier nauwlettend opvolgen en kijken we uit naar de dag van de effectieve publicatie in het Belgisch Staatsblad. Omdat we sterk in de meerwaarde van deze maatregel geloven, zullen we ook blijven inzetten op sensibilisering en begeleiding van onze leden-ondernemingen bij het aanvragen van deze investeringssteun.”

Meer informatie over de ontwrichte zones: www.vlaio.be/maatregel/inhouding-bedrijfsvoorheffing-steunzones

Nog vragen? Contacteer kris.claes@voka.be of maarten.colson@voka.be