Skip to main content
  • Nieuws
  • Grote Ring Hasselt lijkt stil(st)aan op Brusselse

Grote Ring Hasselt lijkt stil(st)aan op Brusselse

  • 16/11/2017

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil maatregelen

Het was deze morgen weer koekenbak op de Grote Ring rond Hasselt. Kilometerslange files, veroorzaakt door het afzetten van de Maastrichtersteenweg zorgden ervoor dat heel wat mensen te laat op het werk of op school kwamen. Voka – KvK Limburg pleit voor maatregelen.

De Grote Ring rond Hasselt begint stilaan op die van Brussel te lijken. Elke ochtend ergeren heel wat automobilisten zich dood aan de steeds groter wordende files. Deze files veroorzaken ook ellenlange rijen auto’s op de belangrijkste toegangswegen tot de Ring. Deze ochtend stond nagenoeg de hele Buitenring stil door het afzetten van de Maastrichtersteenweg.

Voka – KvK Limburg pleit ervoor dat dergelijke werkzaamheden in de toekomst beter aangekondigd en gecommuniceerd worden.  ‘Het is geen lachertje om ’s ochtends in dergelijke onverwachte files terecht te komen’ stelt gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten. ‘Het minste wat we van de bevoegde instanties verwachten is dat men dergelijke verwachte en voorziene files omwille van wegwerkzaamheden beter en tijdiger communiceert. Dat is niet meer dan respectvol voor iedereen die in de ochtendrush tijdig op zijn werk of in de school of in het ziekenhuis of waar dan ook wil/moet geraken.’

‘Bovendien dringt een grondigere aanpak van de hele verkeerssituatie op en rond de Grote Ring zich op. Limburg is nu nog relatief filevrij. Dit is een concurrentieel voordeel ten opzicht van andere provincies. Als we dat zo willen houden moeten we nu besturen, lees vooruitzien. Intelligente verkeerslichten staan er nog steeds niet (overal) en misschien moet er over gedacht worden rijstroken bij te voegen of te herbekijken’.