Skip to main content
  • Nieuws
  • Grootste ondernemersfamilie van Limburg viert nieuwe jaar

Grootste ondernemersfamilie van Limburg viert nieuwe jaar

  • 14/02/2017

In de grootste huiskamer van Limburg kwamen 2 800 leden van de grootste ondernemersfamilie van Limburg samen om mekaar het beste voor 2017 te wensen. ‘We are family’ was het thema van deze editie van de Nieuwjaarsinvitito.  Voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten blikte terug op 2016 en vooruit op het nieuwe jaar.

Ondernemers, managers, zaakvoerders, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders, vonden hun weg naar de Gouverneur Roppesingel voor de Nieuwjaarsinvitito van Voka – KvK Limburg. Ook een veertigtal ambassades waren vertegenwoordigd.

 

Voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg Francis Wanten sprak de aanwezigen toe tijdens zijn verwelkomende speech. Hij keek tevreden terug op het voorbije jaar en blikte vooruit naar 2017: ‘We zijn één grote ondernemersfamilie en familieleden gaan voor elkaar door het vuur.  Het familiebelang staat steeds boven eigenbelang…’

 

Hieronder vindt u de integrale weergave van de speech:

 

Goedenavond dames en heren

Good evening ladies and gentlemen

 

First of all, a very warm welcome to the ambassadors from all over the world. 

I wish them a wonderful evening. 

 

Ook een speciaal welkom voor alle nieuwe leden die hier vandaag hun eerste Nieuwjaarsinvitito meemaken. Fijn dat jullie er zijn.

 

Een jaar geleden, op 14 januari 2016, gaf ik hier mijn eerste speech als voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg en sprak toen  de hoop uit dat we een succesvol nieuw jaar zouden krijgen.

 

De cijfers van het voorbije jaar spreken voor zich.

 

De Limburgse conjunctuur bereikte eind 2016 een piek. 

Het dateert van 2007 – vóór het uitbreken van de crisis – dat we nog zo’n hoge waarde zagen.

De werkloosheidsgraad daalde van 8,1% in december 2015 tot 7,4% in december 2016

In 2016 zijn in Limburg bijna 6.000 nieuwe bedrijven gestart.

Dit is het hoogste aantal starters van deze eeuw. 

Fantastisch dat zoveel mensen de uitdaging om ondernemer te worden zijn aangegaan! 

 

Met grote fierheid kunnen we samen besluiten dat  2016 economisch een goed jaar was voor onze provincie Limburg. 

Beste ondernemers, dit is dankzij jullie inspanningen en jullie ondernemerschap dat we deze mooie resultaten behaald hebben.

 

Een welgemeende dikke merci!

 

Maar 2016 was ook het jaar waarin het individueel belang het trachtte te halen van het algemeen belang. 

Denk maar aan de procedureslagen voor de raad van state om economische ontwikkelingen tegen te gaan

Denk maar aan de Noord-Zuid

Denk maar aan de onverantwoorde stakingen die onze welvaart op het spel zetten

 

 

Maar wij, wij ondernemers, wij kijken vooruit.

Het thema van deze Nieuwjaarsinvitito is ‘we are family’.

Als lid van Voka – Kamer van Koophandel Limburg behoort u tot de grootste ondernemersfamilie van Limburg.

Familieleden gaan voor elkaar door het vuur en familiebelang staat steeds boven eigenbelang.

 

We hebben als Voka-familie een aantal prioriteiten die we samen willen realiseren. 

Want we willen onze toekomst en die van onze medewerkers voldoende veilig stellen.

 

We kennen ze allemaal: 

De verlaging van de vennootschapsbelasting

Een loonlastenverlaging om Limburg concurrentieel te houden met omliggende regio’s

Een vooruitziend en gedurfd energiebeleid

De Noord-Zuidverbinding

De 3 lijnen van het Spartacus-plan 

 

 

Regeren is besturen, besturen betekent vooruitzien.

Verder dan de waan van de dag, verder dan de komende verkiezingen.

 

De federale regering mag geen regering van lopende zaken worden.

In de eerste helft van de legislatuur werd goed werk verricht.

Dat mag niet stilvallen.

 

Mijnheer de premier. 

Ik richt mij rechtstreeks tot u.

Zet door met de hervorming van de vennootschapsbelasting. 

U geniet onze volle steun. 

  

De Vlaamse regering moet haar ambitie om een investeringsregering te zijn waarmaken. Woorden alleen volstaan niet.

 

In het bedrijfsleven is een contract een contract.

Een regeerakkoord is ook een contract.

Contracten moeten uitgevoerd worden.

 

 

Dames en heren

Collega’s ondernemers

 

Familie is belangrijk voor ons. 

Jullie zijn belangrijk voor ons. 

 

Het afgelopen jaar hebben we een aantal van onze doelen weten te realiseren: 


 

We bepaalden mee de agenda en we wogen als Voka – Kamer van Koophandel Limburg op de besluitvorming van de Vlaamse en Federale Regering.

 

Door de uitbreiding van de ontwrichte zones krijgen meer Limburgse bedrijven steun bij investeringen en extra tewerkstelling.

 

Er komt een ‘robuust juridisch voorstel’ voor de Noord-Zuid. 

Die spade moet eindelijk in de grond!

 

Heel wat leden maakten gebruik van onze belangenbehartiging. 

We hebben meer dan 500 individuele dossiers opgelost 

 

Ons project rond e-commerce heeft zwaar ingezet op logistiek als speerpuntsector in Limburg.

 

We ondersteunen onze leden op het vlak van internationalisering want de wereld wordt meer dan ooit ons dorp.

 

We zijn gestart met vijf nieuwe netwerken. 

In totaal hebben we nu 34 netwerken binnen onze grote ondernemersfamilie

Ondernemers kunnen er in een vertrouwde omgeving van mekaar leren

 

Het C.E.O.-Limburg Voka family business center werd opgericht.

Familiale ondernemers worden er ondersteund, geholpen en gekoesterd.

 

Onze starterswerking werd uitgebreid met advies op maat. 

Ook student-ondernemers worden opgenomen in onze familie.

 

En onze opleidingen en netwerkevents wisten een recordaantal ondernemers te boeien.

 

Dat alles maakt mij als voorzitter trots.

2017 wordt een goed jaar.

Daar ben ik van overtuigd.

Onze familie zal uitbreiden en sterker worden.

We zullen meer dan ooit opkomen voor het familiebelang! 

 

In naam van de raad van bestuur en alle medewerkers van Voka – Kamer van Koophandel Limburg wens ik jullie een gezond en ondernemend 2017!

 

Geniet van deze avond samen met onze grote Limburgse ondernemersfamilie! 

 

Ik dank u.

 

Francis Wanten
Voorzitter Voka – KvK Limburg