Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Grondstof- en materiaalprijzen dagen creativiteit van de architect uit

Grondstof- en materiaalprijzen dagen creativiteit van de architect uit

  • 05/04/2022

De bouw- en vastgoedsector kreunt en ‘jeunt’ zich tegelijk. Bij ontwerpers en architecten – aan het begin van de bouwketen – zorgt dat voor heel wat extra denk- en ontwerpwerk. Exuberante prijsstijgingen van materialen en grondstoffen zetten ontwerpers en aannemers aan om versneld te denken aan alternatieven, liefst duurzaam en energievriendelijk. Het Gentse signum+ architects wist het coronaspook te bedwingen maar worstelt, zoals collega-kantoren, met instroom van nieuw talent en een slome en onvoorspelbare overheid.

 

foto
Zicht op strakke gevel bij Volvo Car Gent

 

Ruben Beeuwsaert
Architect, vennoot bij signum+ architects (Gent)

signum+ architects is gespecialiseerd in architectuur en technische studies van industriële en niet-industriële gebouwen voor bedrijven en openbare instellingen. Actief in een marktniche van onderzoeksprojecten en technische projecten met hoge eisen naar comfort. 
Vaste samenwerking met een aantal industriële klanten zoals Volvo Car Gent, Nike, Volvo Trucks, Coca-Cola, Engie, ….

Betrekt samen met ROBUUST Architectuur en Onderzoek kantoren in de vroegere ‘Filature du Rabot’ aan de Frans Van Ryhovelaan in Gent. Telt 20 medewerkers (Signum+ en Robuust samen). 

 

Tekst Jan Van Gyseghem 

Beeuwsaert: “De voorbije covid-periode viel eigenlijk nogal mee. We hebben goed kunnen doorwerken. Weliswaar waren wij eerder met projecten in studie bezig en tijdelijk iets minder met werven in uitvoering. We voerden ook opdrachten uit zonder werfvervolg zoals gebouwschilstudies, vergunningsaanvragen… De manier van werken was natuurlijk anders, de meeste collega’s werkten van thuis uit. Een wekelijkse planningsvergadering met onze mensen moest de eenheid binnen het bureau bewaken en zorgen dat iedereen wist waar anderen mee bezig waren.”

Is alle leed dan geleden?

“Omwille van de onzekerheid op de markt zijn een aantal projecten in de industrie on hold gezet. Tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk nog altijd zo. Aan sommige dossiers hebben wij in studie gewerkt maar ze gingen niet in uitvoering.”

Het is niet fijn om het resultaat van je werk niet in uitvoering te zien gaan maar je werd wel vergoed voor het gepresteerde werk?

“Over het algemeen worden we correct vergoed voor ons studiewerk, maar er is een groot verschil tussen de opdrachten voor private bedrijven en deze voor de overheid. Bij de laatste moeten we soms wat meer geduld hebben. Alles loopt moeilijker, er worden geen beslissingen genomen of ze worden vooruitgeschoven. Ook facturatie en betaling verloopt vaak stroef. Bij openbare aanbestedingen komt er nog eens een erg zwaar administratief dossier of een wedstrijd kijken. Soms is het ook erg onduidelijk hoe een project wordt gegund.”

Ontwikkelaars en aannemers signaleren volle orderboeken voor het begonnen jaar…

“Voor 2022-2023 ziet het er inderdaad goed uit. Wij kijken uit naar projecten in de auto-industrie waar de elektrificatie van de modellen op korte termijn voor heel grote investeringen zorgt. Ons orderboekje is zeer goed gevuld en het zal zwaar zijn om dat allemaal gedaan te krijgen. Het is erg moeilijk om mensen te vinden, hé.  Architect is een knelpuntberoep aan het worden.”

Welke fenomenen zijn impactvol op de sector?

“Wij hopen dat de stijgende grondstofprijzen - nu toch wel extreem met 30 tot 40 procent voor sommige materialen  - een tijdelijk fenomeen zullen zijn. Anderzijds is dit ook net een aansporing om meer in te zetten op duurzaamheid, hergebruik en circulariteit van materialen.”

Soms is het erg onduidelijk hoe een project wordt gegund door de overheid”

Ruben Beeuwsaert, signum+ architects

Hoe reageert de markt?

“De markt kijkt daar nu ook anders naar en de vraag is er wel. Bij openbare aanbestedingen wordt er echt een visie gevraagd op circulariteit en gepeild naar een aanpak en opportuniteiten voor een specifiek project. Zo krijgen de zware prijsstijgingen van materialen toch nog een positief effect.” 

Verandert de keuze voor meer duurzaamheid ook de ‘stiel’ van de architect? 

“Het gaat vooral over de verwerking van de materialen. Zo wordt er veel minder verlijmd en meer mechanisch bevestigd. We zoeken oplossingen zodat zaken demonteerbaar zijn. De vraag is: Hoe bouw je iets op een manier dat je het later terug uit elkaar kan halen om te gaan hergebruiken? Dat betekent ook meer modulair werken en een keuze voor meer prefab oplossingen.”

Zijn die trends leuk voor de architect?

“Ik vind dat een positieve evolutie.”

De overheid gaat, in lijn van haar beleidsdoelstellingen, meer het pad op van duurzaam ontwerpen en bouwen. Mag dat ook iets kosten voor de privémarkt?

“Dat mag zeker iets kosten omdat het duidelijk is dat de meeste kosten zich op termijn ook terugverdienen.”

Heeft het duurzaamheidsstreven er voor gezorgd dat het bureau andere keuzes maakt over het soort projecten, over wat jullie beslissen te doen en wat niet meer? 

“Dit heeft een invloed op alle projecten en in de eerste plaats op de manier hoe we projecten aanpakken. Dit is op zich de grootste uitdaging, projecten zonder duurzame insteek van de bouwheer toch met een heel duurzaam uitgangspunt benaderen.”

Hoe kijk jij tegen de relatie met de overheid aan in Vlaanderen?

“Het vergunningentraject is een groot probleem. De aanpak van dossiers verschilt nogal sterk van gemeente tot gemeente. Dossiers zijn soms na drie maanden nog niet ‘volledig en ontvankelijk’ verklaard, terwijl ze dat voor ons duidelijk wel zijn. In andere gevallen lukt dat al op een dag; het loopt erg uiteen en die onberekenbaarheid is lastig.”

Wordt (gebrek aan) ruimte in Vlaanderen ook voor ontwerpers een sleutelfactor in de relatie met de overheid?

“Eigenlijk wel. Een goed voorbeeld is de site van Volvo Car in Gent, die is helemaal volgebouwd. Telkens wij daar een nieuwe uitbreiding wensen te realiseren dient er geschoven met verschillende functies. Soms is de stroeve omgang met regels niet verantwoord, vind ik. Wij moeten inventief zijn om met die regels om te gaan.”

Architectuur en beleid in Vlaanderen: blijft een moeilijke liefde?

“Tja… Wij hebben het dossier voorbereid van de nieuwe STEG-centrale in Vilvoorde* (Stoom en Gascentrale, red.). De plannen liggen nu klaar om de meest efficiënte gascentrale in Europa te bouwen maar toch wordt daar politiek op ingehakt.”

*Engie Electrabel wil op de site van de elektriciteitscentrale van Vilvoorde een volledig nieuwe centrale bouwen. De nieuwe centrale was als kandidaat ingeschreven voor de federale veiling van subsidies ter ondersteuning van de kernuitstap in 2025. Vlaams minister Demir weigerde de vergunning in oktober 2021. Engie kondigde aan een nieuwe vergunningsaanvraag voor te bereiden.

Bouw- en vastgoed community 

Geen sector is zo versnipperd als de bouw- en vastgoedwereld. Heel wat (sector)organisaties verdedigen de belangen van een stuk van deze complexe keten. Ook netwerkevenementen zijn meestal gereserveerd voor een stukje van de markt, terwijl alle spelers elkaar nodig hebben. Vandaar dat Voka als sectoroverschrijdende organisatie alle bouw- en vastgoedbedrijven samen wil brengen in één community. Alle info en inschrijven via deze link

Artikel uit publicatie