Skip to main content
  • Nieuws
  • Groen licht voor staatswaarborg om bedrijven makkelijker aan krediet te helpen

Groen licht voor staatswaarborg om bedrijven makkelijker aan krediet te helpen

  • 14/04/2020

Banken kunnen vanaf 1 april 2020 – dus met terugwerkende kracht – kortetermijnkredieten met een overheidswaarborg verlenen aan alle gezonde bedrijven en zelfstandigen die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis. Dit moet de kredietgeving versoepelen.

Afgelopen woensdag verscheen het uitvoeringsbesluit (KB) dat het tweede deel van het bankenplan regelt, in het Staatsblad. Dat is uitstekend nieuws, want daarmee kan het akkoord dat Febelfin, de Nationale Bank en de federale regering op 22 maart sloten, nu volledig uitgevoerd worden. 

Nieuwe kredieten

Zo wordt een federale garantie verleend aan alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (nieuwe kaskredieten, straight loans, …). 

Het maximale kredietbedrag dat per bedrijf door de garantie gedekt wordt, bedraagt 50 miljoen euro. Een hoger bedrag is ook mogelijk, maar vereist een specifieke regeringsbeslissing. De regeling geldt voor kredieten toegekend tot en met 30 september 2020.  

Beperkte kostprijs

Belangrijk is dat de kost van de garantie beperkt blijft tot 0,25% voor kmo’s en tot 0,50% voor grote bedrijven. De rente van het krediet mag maximaal 1,25% bedragen, naast een vaste vergoeding. 

Gezonde bedrijven die geen of nauwelijks impact ondervinden van de crisis, en waarvoor dus geen extra waarborg nodig is, vallen buiten de garantieregeling, zodat zij geen garantiekosten dienen te betalen. 

“Oplopende betalingsachterstanden zorgen voor grote financiële druk bij bedrijven.”

Johan Guldix

Vlaamse garantieregeling

Met de inwerkingtreding van deze federale garantieregeling, kan de uitrol van de Vlaamse garantieregeling snel volgen. Deze dient immers complementair te zijn aan de federale zodat een geschuif van garanties tussen de verschillende niveaus wordt vermeden en iedereen duidelijk weet waar hij aan toe is. 

Oplopende betalingsachterstanden

Vanop het terrein klinken immers steeds meer onrustwekkende cijfers inzake betalingshygiëne. Zeker 7 op de 10 ondernemingen rapporteren dat hun klanten facturen later betalen dan normaal. 30% geeft aan zelf facturen later te betalen. 

Die oplopende betalingsachterstanden zorgen voor grote financiële druk bij bedrijven en kunnen een kettingreactie in gang zetten waardoor de liquiditeit bij ondernemingen nog meer onder druk komt. Zo’n scenario is ten allen prijze te vermijden. Daarom roept Voka alle ondernemingen én de overheid op om zo stipt mogelijk te betalen. 

Meer informatie vind je in de FAQ van de Nationale Bank.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant