Skip to main content
  • Nieuws
  • Gouverneur schorst belastingreglement Zwijndrecht na klacht Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Gouverneur schorst belastingreglement Zwijndrecht na klacht Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

  • 06/03/2017

Op 22 december 2016 werd door de gemeenteraad van Zwijndrecht een wijziging van het belastingreglement op drijfkracht gestemd. Deze hervorming, die een aantal vrijstellingen op de drijfkrachtbelasting schrapt, zou in voege gaan op 2 januari 2017. Door deze maatregel zouden alleen al twaalf bedrijven 2,1 miljoen euro méér belastingen aan de gemeente moeten betalen. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland legde een klacht neer en krijgt gelijk van gouverneur Cathy Berx die het belastingreglement schorst. 

Wij zijn als Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zeer verheugd dat gouverneur Cathy Berx als commissaris van de Vlaamse regering het gemeentebestuur van Zwijndrecht vraagt haar huiswerk opnieuw te maken’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK AW. De gouverneur schorst de beslissing van de gemeente aangezien in het belastingreglement het belastbaar feit niet gesitueerd wordt in het aanslagjaar zelf. Dat komt neer op een schending van het eenjarigheidsbeginsel. Bovendien bracht de gemeente wijzigingen aan in een afgesloten referentieperiode. Daarmee wordt het niet-retroactiviteitbeginsel geschonden dat een aantasting verbiedt van vastgestelde rechten.

 

Bovendien tikt de gouverneur het bestuur fors op de vingers en spreekt ze zelfs van onbehoorlijk bestuur’, zegt Luc Luwel. ‘Gouverneur Cathy Berx wijst op het belang van een zorgvuldig onderzoek vóór de ingrijpende aanpassing van een belastingreglement. Iets dat nu blijkbaar niet is gebeurd.’ Een voorafgaande simulatie van de impact van de wijzigingen, eventueel met raadpleging van de sector, zou volgens haar getuigen van goed bestuur én de bedrijven in de gemeente ook de kans geven om hun gebruik van motoren, hefvermogen en drijfkracht aan te passen aan de nieuwe modaliteiten. Daarnaast zouden ze op die manier ook een juiste inschatting kunnen maken van de door hen verschuldigde belasting.

 

Hoe gaat het nu verder?

 

Overeenkomstig het gemeentedecreet kan Zwijndrecht het geschorste besluit intrekken, gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van zestig dagen. Maar zelfs als de gemeenteoverheid het geschorste besluit motiveert, rechtvaardigt of aanpast, beschikt de Vlaamse Regering over dertig dagen om alsnog tot vernietiging over te gaan.

 

Ondertussen blijven we in gesprek met het gemeentebestuur om samen met de bedrijven de impact van de oorspronkelijke wijzigingen in detail te berekenen en Zwijndrecht te overtuigen een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen’, aldus Luc Luwel. ‘De in Zwijndrecht gesitueerde bedrijven, die nu al meer dan tachtig procent van de gemeentelijke belastingen betalen, leveren werkgelegenheid en sponsoren gemeentelijke initiatieven maar willen ook rechtszekerheid, transparantie en respect.’

 

Het is onbegrijpelijk dat een gemeente geleid door Groen bedrijven demotiveert om verder te investeren in machines die veel milieuvriendelijker zijn’, gaat Luwel verder. ‘Bovendien genereren nieuwe investeringen juist meer inkomsten voor de gemeente via haar drijfkrachtbelasting. Door deze belasting te hervormen verliest Zwijndrecht haar aantrekkingskracht en komen (milieu)investeringen op de helling te staan. Dat zal op lange termijn juist zorgen voor minder inkomsten, minder tewerkstelling, minder verankering van bedrijven …’

 

De maatregel druist bovendien lijnrecht in tegen het beleid van de Vlaamse regering dat bedrijven juist meer ademruimte voor bijkomende investeringen wil geven. ‘Het zwaartepunt van de Vlaamse industrie ligt in deze regio, met deze maatregelen speelt de burgemeester met de welvaart van heel Vlaanderen’, besluit Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

 

Dirk Bulteel
directeur Belangenbehartiging
dirk.bulteel@voka.be

 

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende