Skip to main content
  • Nieuws
  • “Goed akkoord, maar concrete invulling moet nu snel volgen.”

“Goed akkoord, maar concrete invulling moet nu snel volgen.”

  • 24/07/2018

Vannacht bereikte de federale regering een akkoord omtrent de begroting en de zogenaamde jobsdeal. Voka riep de regering de afgelopen weken op om werk te maken van ingrijpende en concrete maatregelen. Met deze jobsdeal slaat de federale regering alvast de goede weg in. Vooral de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het eindelijk echt verstrengen van SWT zijn volgens Voka – KvK Limburg goede maatregelen die een boost kunnen geven aan de arbeidsmarkt. “Maar het werk is verre van af. We zien een veelbelovend kader, maar voor veel maatregelen is het nog koffiedik kijken hoe die concreet ingevuld zullen worden”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

jobsdeal

Voka heeft de afgelopen weken extra druk gelegd op de federale regering. “De jobsdeal moet meer zijn dan een koud buffet: we eisen duidelijke en ingrijpende maatregelen,” stelde Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, recent nog in een interview met De Tijd. Aan die eis wordt met het akkoord van vannacht grotendeels tegemoet gekomen. Voka is vooral tevreden dat er eindelijk werk wordt gemaakt van degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen en dat het systeem van SWT nu echt wordt verstrengd. “Broodnodig”, zegt Johann Leten. “Het is vijf voor twaalf op de Limburgse arbeidsmarkt. Onze provincie telde eind vorige maand zo’n 24.235 werklozen en dit terwijl in dezelfde periode meer dan 5.000 openstaande vacatures te noteren vielen. In zo’n context moeten SWT en de werkloosheidsuitkeringen iedereen aanzetten om actief op zoek te gaan naar een job.”

De jobsdeal moet wel nog worden aangevuld met een aantal Vlaamse voorstellen. Belangrijk daarbij zijn: het oplossen van de cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en activeringsvergoedingen en het schrappen van de aangepaste en passieve beschikbaarheid. “Als we iedereen aan de slag willen, dan moet de federale overheid ook deze kortsluitingen met het Vlaams activeringsbeleid oplossen”, aldus Hans Maertens. “Vooral inzake SWT werd afgelopen weken pijnlijk duidelijk dat die afstemming broodnodig is.”

Voka vraagt de federale regering om nu zo snel mogelijk de beslissingen om te zetten in concrete wetten en regelgeving. “De situatie op de Limburgse arbeidsmarkt is prangend, daarom moet in de komende weken de jobsdeal concreet worden voor de ondernemingen en de werknemers. De precieze implicaties van veel maatregelen zijn immers nog onduidelijk,” aldus Johann Leten. “Wij zullen alvast meewerken om de jobsdeal ook op de werkvloer te laten slagen.”

Hoewel de jobsdeal een goede stimulans kan zijn voor de arbeidsmarkt, is het werk volgens Voka zeker nog niet af. “51% van de Limburgse ondernemers voorspelt in de toekomst nóg meer krapte en nóg meer misgelopen investeringen. Deze jobsdeal zal niet voldoende zijn om het tij volledig te keren. Zo moeten we er ook over waken dat een te genereuze uitstapregeling voor zware beroepen de vooruitgang van de jobs deal niet zou uitwissen”, aldus nog Johann Leten. Daarnaast blijven er nog heel belangrijke dossiers op de tafel liggen. Zo blijven de grondige sanering van onze overheidsfinanciën en een begroting in evenwicht cruciaal. Voka blijft ook aandringen op een akkoord omtrent de invoering van een energienorm en de vliegwet.

Voka waarschuwt dat de lokale verkiezingen van dit najaar geen excuus mogen zijn om geen verdere structurele hervormingen door te voeren. “Net zoals de Rode Duivels tegen Japan kan de regering Michel nog scoren in de laatste minuten”, besluit Hans Maertens.