Skip to main content
  • Nieuws
  • Gentse havenbedrijven verwachten meer dan 2000 vacatures

Gentse havenbedrijven verwachten meer dan 2000 vacatures

  • 20/02/2018

Helft werkaanbiedingen zijn zonder diplomavereisten - attitude en flexibiliteit doorslaggevend

Eind 2017 heeft Voka-VeGHO Oost-Vlaanderen de leden in de haven van Gent bevraagd over hun verwachtingen en intenties op vlak van personeelsbeleid. De resultaten van dit arbeidsmarktonderzoek werden vandaag bekendgemaakt. Nog meer dan bij het vorige onderzoek in 2015 blijkt dat de havenondernemingen in een sterke groeimodus opereren en dat zij in de komende maanden zeker meer dan 2000 banen zullen creëren. Er is werk voor iedereen, zowel voor mensen die weinig of geen opleiding hebben genoten als voor hoger opgeleiden. Veel meer dan diploma of ervaring zijn een goede werkattitude en een flexibele opstelling bepalend om een goede kans te maken op een baan.  

Het onderzoek

Voka-VeGHO Oost-Vlaanderen organiseerde voor de tweede keer een arbeidsmarktbevraging bij de bedrijven in de haven van Gent. Het onderzoek liep in oktober-november 2017. De vorige editie dateert van 2015.  

Er hebben 93  ondernemingen deelgenomen aan de enquête. Samen stellen zij 20.891 mensen tewerk, goed voor 76% van de werkgelegenheid in de haven van Gent. De resultaten van het arbeidsmarktonderzoek zijn bijgevolg uiterst representatief.

De respondenten-ondernemingen signaleerden in totaal 1410 vacatures, vooral als gevolg van een groei van de bedrijfsactiviteiten. Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Als wij deze cijfers extrapoleren naar alle Gentse havenbedrijven komen wij uit op meer dan 2000 vacatures.” Ter vergelijking: in de bevraging van 2015 werden ‘slechts’ 840 aanwervingen in het vooruitzicht gesteld.

Operatoren aan de top

Met liefst 345 vacatures blijft ‘productieoperator’ de lijst van de meest gezochte profielen aanvoeren. Verder zijn ook procesoperatoren (135 verwachte vacatures) , commercieel-technisch bedienden (114), heftruckchauffeurs (114), chauffeurs (97) en ingenieurs (96) erg gegeerd in de haven van Gent.

Goed opgeleid of niet: er is werk voor iedereen

De Gentse havenbedrijven bieden heel wat jobkansen in diverse functies aan mensen van alle scholingsniveaus. Ook kort of niet-geschoolden komen aan de bak. Voor 43% van alle werkaanbiedingen stelt de werkgever zelfs geen enkele diplomavereiste. Voor functies waar een degelijke opleiding wel een voorwaarde is, bieden een diploma TSO of een technisch gevormde bachelor de meeste mogelijkheden. Ook schoolverlaters krijgen volop mogelijkheden; bedrijven zijn meer dan bereid hen een ervaringstraject te bieden.

Rekrutering: nood aan snelle inzetbaarheid van werkzoekenden

Ondernemers zijn verbeten op zoek naar goede werkkrachten en zetten hiertoe alle mogelijke middelen in. Rekrutering verloopt in de eerste plaats via interimkantoren, maar ook via eigen personeel, selectiekantoren en de eigen website van het bedrijf worden mensen aangeworven. De VDAB-website en sociale media zijn eveneens vaak gebruikte kanalen. Opvallend is dat de VDAB zelf stelt dat 70% van de werklozen (niet-werkende werkzoekenden) niet op korte termijn inzetbaar is op de arbeidsmarkt.

Competenties: ‘goesting’ slaat alles

De jobvereisten kunnen variëren volgens functie en onderneming, maar attitude en flexibiliteit zijn vandaag de allerbelangrijkste selectiecriteria. Pas dan volgen ervaring, diploma en stressbestendigheid.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Wie nu nog durft te beweren dat er te weinig jobs zijn in het Gentse, is duidelijk van kwaaie wil of leeft op een andere planeet. Een diploma of ervaring zijn voor veel vacatures niet meer de eerste vereiste, wel goesting en goede wil.”

Stagiairs worden medewerkers

Twee bedrijven op drie (63%) die hebben deelgenomen aan het arbeidsmarktonderzoek, bieden stages aan. Deze 59 ondernemingen zijn samen goed voor 325 stageplaatsen. Stages vormen een goede opleiding en zijn een effectief potentieel rekruteringskanaal. Zij laten bedrijven toe om goede banden te onderhouden met scholen. Op die manier versterken ondernemingen hun imago van aantrekkelijke werkgever.

Guy Bontinck, voorzitter Voka-VeGHO vzw: “Attitude is key maar uiteraard verhoogt een degelijke opleiding iemands kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is het verheugend te horen dat onze bedrijven graag met STEM-richtingen in de scholen willen samenwerken. Wij pleiten ook voor een bredere implementatie van het concept ‘duaal leren’ om de link tussen opleiding en werkveld te versterken.”

Geert Moerman besluit met een aanbeveling aan het Gentse stadsbestuur: “Focussen op armoede als geïsoleerd gegeven is eerder werken aan symptoombestrijding. Inzetten op economie en de creatie van werkgelegenheid -de enige echte én duurzame sociale zekerheid- verhoogt de welvaart en het welzijn van alle Gentenaars van bij de start. Ambitie voor Gent betekent voor ons niet het meest uitgebreide opvangnet creëren, maar zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen zodat ze hun leven zelf in handen nemen.”

De volledige studie

Een overzicht van alle resultaten van de Arbeidsmarktbevraging Haven Gent 2017 vindt u hier.

 

Ambitie voor Gent

Voka Oost-Vlaanderen is van oordeel dat het beleid in Gent  de duidelijke ambitie moet tonen toonaangevend te zijn op het economisch vlak. Een sterke economie met sterke ondernemingen vormen de basis van welvaart en welzijn in onze maatschappij. Dat kan enkel door vernieuwend ondernemerschap – zowel van jonge als van mature bedrijven - volop te steunen en te faciliteren. Een zelfde positieve opstelling wordt verwacht in ondernemingsgerelateerde domeinen als ruimte, mobiliteit, duurzaamheid, haven e.a.

Onder de noemer #AmbitievoorGent nodigt Voka in 2018 iedereen uit om ideeën en initiatieven aan te reiken die deze ambitie vorm kunnen geven of om hinderpalen te melden die haar in de weg staan. 

 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka

In de haven van Gent is er echt werk voor iedereen. Wie iets anders zegt, is van een andere planeet.

Ongeschoold? Voor 43% van de vacatures is geen diploma vereist. Niet diploma of ervaring, maar goesting en goede wil.