Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Gentse bedrijven moeten 42% extra belastingen betalen op 4 jaar tijd

Gentse bedrijven moeten 42% extra belastingen betalen op 4 jaar tijd

  • 01/07/2022

Het stadsbestuur maakte deze week de plannen bekend om het budgettair tekort weg te werken. Ze doen dat zowel door besparingen aan te kondigen als door belastingen te verhogen. Die belastingverhoging wordt sociaal en fair genoemd, maar dat is enkel juist voor wie die niet moet betalen. Bedrijven zijn eens te meer de groep waar Gent het geld wil halen, een trend die al jaren gaande is.

De budgettaire situatie van Gent ziet er niet rooskleurig uit, en dat is niet nieuw. Al decennialang spenderen opeenvolgende besturen meer dan er binnenkomt. Het resultaat is een enorme schuldenberg, de hoogste van Vlaanderen per inwoner. Nu wordt er gewezen naar Vlaanderen omdat die het gemeentefonds niet indexeert naar de huidige inflatienormen. “Dat is een vals argument”, zegt Jan Geers, directeur belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen. Vlaanderen ‘indexeert’ het gemeentefonds jaarlijks met 3,5%. De inkomsten die Gent ontvangt van Vlaanderen zijn de voorbije decennia dus veel harder gestegen dan de indexatie. Gent kreeg sinds vorig jaar trouwens nog een extra bonus van 60 miljoen euro per jaar vanuit het gewest. “Er zijn dus middelen genoeg in Gent, wat mist is een goed financieel beleid. Er werd niet opgebouwd in goede tijden en nu heeft het stadsbestuur een probleem in moeilijke tijden.“ 

Uitzonderlijk moeilijke tijden 

De huidige situatie is ook uitzonderlijk moeilijk. We zijn amper 2 jaar na de strikte lockdowns met een nog sluimerende pandemie. De wereldhandel is verstoord, grondstof- en energieprijzen exploderen en als klap op de vuurpijl zien we de snelst groeiende loonstijgingen in de geschiedenis van ons land. “Het is niet altijd duidelijk voor de buitenwereld, maar bedrijven staan onder druk. Producten maken wordt duurder, terwijl ze die prijzen niet altijd kunnen doorrekenen”, zegt Hilde Schuddinck, regiodirecteur Gent bij Voka. “Deze belastingverhoging komt daar als een dubbele uppercut bovenop.” De stijging van de onroerende voorheffing wordt voor de helft door bedrijven betaald, zo’n 10 miljoen euro. Dat komt bovenop de verhoging van 1,5 miljoen euro die eerder dit jaar werd doorgevoerd door middel van een nieuwe bedrijfsbelasting. 

De Gentse ondernemingen enkel als sterke schouders en een bron van inkomsten zien is gevaarlijk

Hilde Schuddinck (Regiodirecteur Voka Oost-Vlaanderen)

Langetermijnbeleid ontbreekt

Volgens Voka Oost-Vlaanderen is er weinig langetermijnbeleid te merken in het financiële beleid van Gent. “De enige constante is dat men naar bedrijven kijkt om de putten op te vullen”, zegt Jan Geers. “In vergelijking met amper 4 jaar geleden, betalen bedrijven vandaag 42% meer belastingen in Gent.” Ook burgers betalen meer dan toen, maar die stijging is beperkt tot 11%. Ook bij de inspanningen van het stadsbestuur stelt Voka zich vragen. Er worden 260 toekomstige jobs geschrapt. “Dat is dus geen besparing op korte termijn”, zegt Jan Geers. “Dit is trouwens alles behalve in het vlees snijden. Gent heeft maar liefst 30% meer ambtenaren per inwoner dan Antwerpen en nog meer in vergelijking met andere centrumsteden.”  

Voorspelbaarheid en rechtszekerheid 

Door opeenvolgende verhogingen van belastingen voor bedrijven, maakt Gent internationaal een slechte beurt volgens Hilde Schuddinck. “Bedrijven met een internationaal hoofdkwartier hebben het steeds moeilijker om hun Gentse vestiging te verdedigen omdat ze voorspelbaarheid en rechtszekerheid op lange termijn missen.” De belastingen voor bedrijven met meer dan 42% verhogen op amper 4 jaar tijd is extreem gevaarlijk voor de toekomstige welvaart van Gent. “De Gentse ondernemingen enkel als sterke schouders en een bron van inkomsten zien is gevaarlijk,” zegt Hilde Schuddinck. “De stad ziet ze beter als werkgevers, innovators en investeerders die op de lange termijn van Gent een welvarende plaats maken. Daar wordt iedereen beter van en pas dan kan je spreken van een sociale maatregel.” 

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Hilde Schuddinck

Directeur regio Gent