Skip to main content
  • Nieuws
  • Gemeentes hebben veel aandacht voor lokale horeca en handel, vooral Gent komt met sterk relanceplan voor alle ondernemingen

Gemeentes hebben veel aandacht voor lokale horeca en handel, vooral Gent komt met sterk relanceplan voor alle ondernemingen

  • 24/06/2020

Voka Oost-Vlaanderen brengt lokale steunmaatregelen in kaart.

Voka Oost-Vlaanderen is ontgoocheld over de aarzelende houding van veel gemeentebesturen om de impact van de coronacrisis op ondernemingen gevoelig te helpen verzachten. Voka pleitte in een brief om bedrijven meer (financiële) ademruimte te geven. Opvallend is dat de meeste gemeentebesturen  wel acties ten voordele van de getroffen horeca en kleinhandel opzetten maar zich voor middelgrote en grote ondernemingen beperken tot het versoepelen van enkele modaliteiten. Voka betreurt dit want deze bedrijven staan voor meer dan 80% van de private tewerkstelling. Slechts een aantal lokale overheden helpt de ondernemingen echt vooruit.

Bij de start van de lockdown, waarbij veel ondernemingen noodgedwongen moesten sluiten en quasi elke onderneming meteen de omzet zag kelderen, vroeg Voka Oost-Vlaanderen aan de steden en gemeentes om maatregelen te nemen. “Het coronavirus hakt keihard in op de economie en bedreigt onze ondernemingen, de generatoren van welvaart,” zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. Voka verwacht van de overheid dat zij op alle bestuursniveaus de zwaarste economische crisis sinds WO II aanpakt om burgers en bedrijven te beschermen.“ 

Ondertussen heeft Voka Oost-Vlaanderen een overzicht gemaakt van alle gekende maatregelen en die aangeduid met kleurencodes, naargelang de reactie. “In grote lijnen kan je 3 categorieën onderscheiden binnen de maatregelen die gemeentes namen.” Zegt Geert Moerman, “Er zijn er die een sterk engagement richting ondernemingen tonen, een grote groep met een gematigde reactie en tenslotte een aantal erg ontgoochelende reacties. Dat globaal overzicht wilden we duidelijk brengen.”

De steden en gemeentes hebben allen vooral aandacht voor de lokale handel en horeca. Veel ‘maatregelen’ ondersteunen dit segment van de economie. Voor de bedrijven is de tegemoetkoming heel wat bescheidener. Gemeenten zeggen wel toe om de inning van belastingen met een aantal maanden uit te stellen en beloven om openstaande facturen van bedrijven-leveranciers sneller te betalen. Geert Moerman: “Dat waarderen wij maar eigenlijk is op tijd betalen gewoon een uiting van deugdelijk bestuur die de normale gang van zaken zou moeten zijn.” 

Op de vraag om de gemeentelijke belastingen op bedrijven te verminderen in verhouding tot de duur van de lockdown van bedrijfsactiviteiten en het wegvallen van inkomsten gaan gemeenten, met uitzondering van Gent, niet in. In Aalst werd zelfs een verzoek om een begin 2020 besliste belastingverhoging (‘indexering’ van belasting op motoren en oppervlakte) van 10% terug te draaien, afgewezen. “Vooral Gent, maar ook Geraardsbergen, tonen hier een sterk engagement aan de ondernemingen” zegt Geert Moerman “dat andere steden en gemeentes op dit moment nog belastingverhogingen doorvoeren is een grote ontgoocheling”. 

“Veel gemeentes geven aan dat ze wel maatregelen willen nemen, maar zijn terughoudend uit budgettaire bekommernissen.” zegt Geert Moerman. “Dat begrijpt Voka niet. De Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur)  heeft de lokale besturen gevraagd erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.” 

In het verzoekschrift vroeg Voka om extra aandacht te besteden aan jonge starters. Voka drong tevens aan om kosten die bedrijven maken voor het indienen van offertes of pitches, te vergoeden. Verder vraagt Voka de gemeenten om voorziene investeringen niet te annuleren en – waar mogelijk – vroeger uit te voeren dan voorzien.

Wilt u weten welke coronamaatregelen en -tegemoetkomingen aan bedrijven uw gemeentebestuur voorziet? Kijk dan op www.voka.be/maatregelen

Advertentie Festival van Vlaanderen