Skip to main content
  • Nieuws
  • Gemeentelijke rampenfase door smeulbrand haven

Gemeentelijke rampenfase door smeulbrand haven

  • 12/08/2018

We ontvingen volgende update van het Havenbedrijf Antwerpen.
In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder.
 

Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht. Er werden verhoogde waarden gemeten in de directe nabijheid van het incident. Op basis van deze metingen is beslist tot een evacuatie van schepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident (het westelijk deel van Luithagen + alles tussen het Leopolddok en ten zuiden van het Churchilldok, inclusief alles rond het 6e Havendok). Zie plan hieronder:

plan

Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd. Zo is de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in de ruimere omgeving binnen het havengebied. Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de gebouwen en auto uit. Als u klachten ondervindt (prikkende ogen of hoest), dan gaat u best op medische controle.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen.

Wie vragen heeft, kan terecht op het contactnummer 1771 (vanuit België) of +32 78 15 1771 (vanuit buitenland). Updates over de situatie kan u volgen op de sociale mediakanalen (Facebook en Twitter) van het Havenbedrijf Antwerpen en die van Brandweer Zone Antwerpen.
 

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport Voka

Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin