Skip to main content
  • Nieuws
  • Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

  • 19/11/2020

De digitale, veilige en geïntegreerde oplossing ‘Certified Pick up’ vervangt binnenkort het huidige systeem van pincodes voor de vrijgave van importcontainers.

Een gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat alle logistieke partners in de havenketen dit nieuwe proces kunnen implementeren. In de eerste fase brengt het platform transparantie over de containerstatus. In de volgende fase schakelen de verschillende ketenpartners over naar een nieuwe manier van vrijgave op basis van identiteit.

Veiliger, transparanter en efficiënter
Om in de haven een container op de terminal te kunnen ophalen, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsverloop tussen het moment dat de pincode gekend is bij de rederij en het ogenblik dat de vrachtwagenchauffeur hem op de terminal invoert, is groot. Bovendien wordt de pincode doorgegeven tussen verschillende partijen. Beide elementen verhogen het risico op misbruik.
Om dit proces veiliger, transparanter en efficiënter te laten verlopen, is er vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers: ‘Certified Pick up’ (CPu). 

Gefaseerde aanpak
De implementatie van CPu zal gefaseerd verlopen. In de eerste fase (vanaf 1 januari 2021) brengt het CPu-platform transparantie over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. Aan de hand van ‘groene lichten’ krijgen de ketenpartners zicht op de commerciële vrijgave, de douanevrijgave en de terminalvrijgave van de betreffende containers. In ruil voor deze informatie moeten de ketenpartners op termijn relevante supplychaindata toevoegen, zoals het ingeschat moment van afhaling, het vervoermiddel waarmee de container wordt opgehaald, … 

Het bestaande proces met de pincodes blijft in deze fase nog steeds van kracht.
In de volgende fase schakelen de verschillende ketenpartners geleidelijk over naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat het huidige proces met de pincode wordt afgebouwd en vervangen door een digitaal proces van ‘releaserecht’ naar ‘pick-uprecht’ met een gemachtigde afhaling op basis van identiteit.

Centraal dataplatform
CPu is een neutraal, centraal dataplatform waarop alle actoren die betrokken zijn bij het importcontainerproces geconnecteerd zijn. De rederijen en Antwerpse terminals connecteren als eerste op het CPu-platform. Vervolgens connecteren de andere stakeholders, zoals expediteurs en transporteurs. Op die manier zullen vanaf 1 januari 2021 alle betrokken partijen zicht kunnen hebben op de verschillende containerstatussen. 

NxtPort, het logistieke dataplatform in de haven van Antwerpen, zal het CPu-platform ter beschikking stellen. Dit bedrijf heeft een performante support opgezet die de continuïteit van dit importcontainerproces waarborgt. 
Om het bereik van CPu te maximaliseren, is het voor derde partijen eveneens mogelijk om hun applicaties te koppelen met CPu.

Tarieven

Voor het gebruik van de Certified Pick up betalen de gebruikers vanaf 1 januari 2021 twee vergoedingen. Een eerste vergoeding is een vaste vergoeding voor de API/EDI-connectie of het gebruik van de webinterface. Een tweede vergoeding is een variabele vergoeding per verwerkte container. Deze variabele vergoeding wordt verdeeld in drie gelijke delen tussen de rederij, terminal en de eerste gemachtigde in het afhaalproces.

Voor meer info en vragen kan u op deze website terecht. 
 

Contactpersoon

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Plan je bezoek in ons Experience Center!
Ontdek onze vacatures!
Welt white paper
Proximus
IMU - Altez 0110
VZW_IMU_GROUPS
Gosselin
IMU - Sport Vlaanderen