Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 01/10/2018

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Geert Moerman

 

17 september

238 academici stellen dat er fundamentele tegenstrijdigheid is tussen duurzaamheid en economische groei. Dat op een moment van sterke digitale ontwikkelingen als motor voor groei, groene energie en groter deel van wereldbevolking dat uit armoede raakt #wereldvreemd @demorgen

Stomverbaasd was ik over deze ronduit oubollige stelling, die uitgaat van axioma’s uit de 20e eeuw. En dit voor academici, waarvan je toch minstens mag verwachten dat ze vooruit blikken in de 21e eeuw. Puur inhoudelijk gaan de ‘238 academici’ voorbij aan de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar. Op het technologische front vergeten ze de invloed van digitalisering, robotisering, artificiële intelligentie, ... Op gebied van productie houden ze geen rekening met de doorgedreven tendens naar circulaire economie, groene energie en innovatieve productiemethodes. 
 
Gelukkig zijn er ook academici op de barricaden gesprongen om deze stelling te bestrijden. Stijn Baert neemt het aspect arbeidsmarkt op de korrel in zijn tweet: “238 Europese academici bepleiten een graduele afbouw van het aantal werkuren per week. Als ze van het oude continent het arme continent willen maken, is dat een uitstekend idee!” Ive Marx geeft aan dat de academici deze stelling vanuit een riante uitgangspositie schrijven, met weinig feeling voor een groot deel van de minder begunstigde wereldbevolking: “Ik vraag me af of veel mensen die niet op een behoorlijk betaalde academische stoel zitten in een rijk land daar niet anders over denken.”

Bovendien is welvaart al lang niet meer te meten in de optelsom van materiële producten, die al dan niet ecologische impact hebben. Stijn Decock publiceerde hierover een boek “Groei of schaarste, de cruciale vraag in tijden van overvloed”. Enerzijds volgt de ene disruptieve technologie de andere op. Anderzijds overspoelen doemberichten het optimistische gevoel van groei en welvaart. De 238 academici schrijven zich in bij dit rijtje doemdenkers. Stijn Decock wijst erop dat economische groei ook anders te meten is dan in consumptieproducten. Digitalisering zorgt voor welvaart waar dikwijls geen ‘harde’ producten tegenover staan. Goed voorbeeld is de smartphone. Dit is één toestel dat vele producten uit het verleden integreert: telefoon, fototoestel, encyclopedie, GPS, nu ook meer en meer medische diagnosetools, etc. Welvaart, economische groei en duurzaamheid staan niet meer in de simplistische lineaire relatie die de ‘238’ naar voor brengen. Herexamen voor deze academici dus, tot ze hun stof degelijk onder de knie hebben.


21 september

Voka-bevraging doorprikt stigma van discriminerende bedrijven en vraagt eindelijk ernstige activering  #AmbitievoorGent

Er is iets dat blijkbaar niet echt publiek mag gemaakt worden in verband met de werkloosheidscijfers. Zowel qua niet-werkende werkzoekenden (in de volksmond de werklozen) als bij de niet-actieven (dit zijn mensen die niet aan het werk zijn en ook niet naar werk zoeken) is het aandeel van mensen met een migratieachtergrond schrikbarend hoog.

Voor vele politici is daar maar één oorzaak voor: bedrijven discrimineren mensen met een migratieachtergrond. Dit toont men aan met onderzoeken met valse CV’s, waar de opdrachtgever van de studie meestal de beste voorspellende factor is voor de uitkomst van het onderzoek. In onze veelvuldige bezoeken aan bedrijven kunnen wij echter zelden een spoor van discriminatie vinden, integendeel bedrijven willen zelfs positief discrimineren om meer diversiteit op de werkvloer te hebben.

Dus besloten we een eigen onderzoek te doen rond twee cruciale vragen: “Hoeveel openstaande vacatures heeft u momenteel?” en “Staan uw vacatures ook open voor mensen met een migratieachtergrond?”. Het antwoord van 122 ondernemingen uit diverse sectoren, samen goed voor bijna 20.000 arbeidsplaatsen, is overtuigend: 96% stelt dat hun vacatures openstaan voor mensen met een migratieachtergrond. Meer zelfs, 87% van deze bedrijven stelt al mensen met een migratieachtergrond tewerk.

Het is dus duidelijk dat onze beleidsmakers elders zullen moeten zoeken om de tewerkstelling van mensen met migratie-achtergrond te bevorderen. Het onderwijs is zeker een belangrijke factor, het opleidingsniveau van deze mensen blijft verontrustend laag. En ook de activering mag aangepakt worden, iedereen moet aanvaarden dat van een volwassen persoon in ons land verwacht wordt dat hij of zij werkt, als dit enigszins mogelijk is. Als politici deze laatste stelling lastig vinden, een beetje vies zelfs, dan is er iets mis. Een beetje moed en ‘common sense’ dus, ook als een deel van je kiezers dit niet graag hoort.

 

Volg Geert Moerman op Twitter: @Geert_D8

Reageer op geert.moerman@voka.be

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka