Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 01/06/2018

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Geert Moerman

26 april

Krantentitel beetje uitdagend, inhoud van artikel wel correct @HLN. Weg van geneeskunde met betaling-per-prestatie die aanzet tot overconsumptie (scans, chirurgie, medicatie) op naar meer preventie en all-in budget voor zorg die de burger nodig heeft

“Schoenmaker blijf bij je leest”, tweette een politiek actieve geneesheer toen we onze ideeën voor het gezondheidssysteem van de toekomst naar voor brachten. Waarmee hij bedoelt: OK dat Voka zich met ondernemingen bezig houdt, maar ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorg, kortom de gehele gezondheidssector is geen Voka-materie. Niets is minder waar. Eén: de gezondheidssector is één van de belangrijkste werkgevers van het land, met honderdduizenden werknemers. Twee: deze sector neemt een grote hap uit het overheidsbudget. Als dit ontspoort, heeft dat een impact op de hele economie. Drie: de gezondheidssector heeft lang in een eigen cocon geleefd, gedomineerd door een aantal publieke of religieuze instellingen en haar eigen wetmatigheden als norm genomen waar geen buitenstaander uitstaans mee heeft. Gelukkig zijn we ondertussen een heel eind opgeschoven in de richting van publiek-private samenwerking in deze sector, waar diverse actoren -ook privéondernemingen- mee ondernemen met de klassieke zorginstellingen en samen voor een kwalitatieve, innovatieve en efficiënte gezondheidszorg gaan.
 
Eén van de opmerkelijke Voka-voorstellen is het herbekijken van de manier waarop artsen vergoed worden. In het huidig systeem wordt de arts betaald per geleverde prestatie. Een klein deeltje door de patiënt, in hoofdzaak door ons belastingsgeld. In zekere zin is een arts een ambtenaar, want hij wordt door de overheid betaald. Voordeel van deze betaling per prestatie is dat gedreven en hard werkende geneesheren meer verdienen en zo ontsnappen aan het “nine to five”-syndroom.
 
Maar het systeem van betaling per prestatie heeft als onoverkomelijk nadeel dat de financiële wortel in de verkeerde richting hangt. Eigenlijk zou een arts moeten betaald worden voor preventie, om ingrepen of technische prestaties die echt nodig zijn in één keer goed te doen, om digitale diagnose en opvolging van de patiënt te bevorderen, om door te verwijzen, multidisciplinair te werken, te luisteren en te praten met patiënten in plaats van een snelle opeenvolging van technische prestaties te maximaliseren. Artsen die hun beroep zo uitvoeren, worden financieel bestraft. Er zijn zelfs hele artsendisciplines -dikwijls de moeilijkste zoals psychiaters- die verhoudingsgewijs minder verdienen dan disciplines die gebouwd zijn op technische prestaties waar patiëntencontact minder cruciaal is, denk bijvoorbeeld aan radiologie. Het huidig systeem incentiveert niet op de juiste manier en is ook onderling unfair.
De verloning van geneesheren zou dus idealiter een mix moeten zijn van een deel betaling per prestatie zoals nu, maar ook een vergoeding gekoppeld aan de kwaliteit van de prestaties, betere preventie, minder spoedgevallen, minder opnames en heropnames, meer inzet op langdurige zorg over disciplines heen. Kortom, de hele rol van de geneesheer in de gezondsheidszorg zou moeten meespelen in de financiële vergoeding. Gelukkig is ‘arts zijn’ ook een roeping en handelen vele geneesheren vanuit een sterk ethisch en patiëntgericht perspectief, zelfs al is de financiële prikkel nu eenzijdig afgesteld op het veelvoud van technische prestaties. De dominantie van deze  prikkel is echter een rem op hervormingen van ons gezondheidssysteem naar meer preventie, kwaliteit en efficiëntie, en is dus aan herziening toe. 


23 mei

#dejuistestemming zat er goed in op jaarfeest @VOKA_OVL na boeiende avond met 600 ondernemende mensen @vooruit en een heerlijke afsluiter met optreden @isoldelasoen
 

Eén van de steunpilaren van onze Voka-werking is het organiseren van events, opdat ondernemers elkaar ontmoeten. Helpt altijd om nieuwe business te vinden of bestaande contacten op een plezierige en snelle manier up-to-date te brengen. Ons jaarfeest is traditioneel een hoogtepunt, waar we definitief het doek laten vallen over het voorbije werkjaar en vooruitkijken naar de toekomst. Sinds enkele jaren kiezen we ook voor een muzikale topact als afsluiter, zoals Jef Neve, Filip Kowlier en Jasper Steverlynck. Dit jaar was het de beurt aan Isolde Lasoen. Ondertussen een naam als een klok, maar weinig mensen kennen haar repertoire. Dat Isolde de verrassende drummer is van de groep van Daan is genoegzaam bekend. Maar sinds enkele jaren heeft ze ook nog een eigen groep, Isolde et les Bens. Zeven man sterk waren ze naar de Vooruit afgezakt om het Voka-jaarfeest uit te blazen. Letterlijk ook, met een fantastische driekoppige blazerssectie. Een mooi beeld op het podium: het drumstel centraal vooraan, Isolde die vanop haar drumtroon de lead van de groep neemt. Drummen en zingen tegelijk, het is aartsmoeilijk maar het kan dus.
 
Ik vroeg Isolde na het concert waarom ze vele nummers in het Frans schrijft en zingt, toch niet haar moedertaal. Blijkbaar passen de klankkleur van haar stem en het timbre van haar nummers heel goed bij de Franse taal, het plaatje klopt perfect.  Artiesten zijn echte ondernemers. Mensen die elke dag vechten voor hun boterham. Zorgeloos het beste van zichzelf geven op het podium en daarbuiten bezig zijn met marketing, budgetten, logistiek. Het is niet gemakkelijk in de muziekindustrie, de CD-verkoop zakt ineen, het verdienmodel achter digitale streaming zoals Spotify is zeer karig voor de muzikant zelf. Optredens maken dit een beetje goed en zijn dikwijls ook de echte motivator om dit leven vol te houden. Isolde heeft haar eigen naam nog sterker in de verf gezet, een sympathieke en gevoelige rasartieste met een boeiend repertoire. We hebben van elke seconde genoten.

 

Volg Geert Moerman op Twitter: @Geert_D8

Reageer op geert.moerman@voka.be

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka