Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 01/03/2018

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Geert Moerman

7 februari

Vertrouwen-twijfel-nuance. Deze 3 woorden sieren bureau @rvdwalle en vatten mooi gesprek samen met @LucSels op Legends&Leaders ontmoeting @VOKA_OVL. Onderbouwde en ambitieuze visie van beide rectoren geven vertrouwen over toekomst- en voorlopersrol van onze topuniversiteiten

Twee rustige, bedachtzame heren die met open vizier hun langetermijnvisie geven. In een kapel van het STAM, waar de tentoonstelling over 200 jaar universiteit in Gent ‘orangistisch’ kleurt, met dank aan Willem I, die in Gent de universiteit stichtte in plaats van in Brugge, de andere kandidaat.

Waar praat je over met rectoren? Over toegepast onderzoek en de rol van bedrijven hierin, maar ook over het feit dat fundamenteel onderzoek de garantie is voor het toegepast onderzoek van de toekomst. Over valorisatie van onderzoek in nieuwe start-ups en hoe dit zich vertaalt in IP (intellectual property) en aandeelhouderschap. En ook de studenten komen ter sprake, het pedagogisch project van de universiteit, met thema's als digitalisering, internationalisatie en de rol van de professor in het leertraject van de toekomst. Opvallend: beide rectoren hebben niet alleen een gelijklopende visie, ze gunnen elkaars universiteit ook de nodige mérites en speerpunten. Leuven een langere historiek van valorisatie, Gent een breder spectrum van start-ups, Leuven wereldtop in de digitalisering, Gent in life sciences. Imec gaat evenwichtig om met Leuven en Gent, dat verzekert rector Van de Walle met klem.

De slotvraag: welke rol willen beide universiteiten en de rectoren spelen in het maatschappelijk debat? Binnen dezelfde universiteit kunnen zeer verschillende meningen vorm krijgen. Maar steeds moet dit onderbouwd zijn door onderzoek en diepgaande reflectie, geen losse flodders die naar het publiek gebracht worden als de mening van ‘de professor’ terwijl het gewoon een eigen mening is.
Deze opstelling zit vervat in de drie kernwoorden in het bureau van rector Van de Walle: vertrouwen-twijfel-nuance. Vertrouwen in een universiteit die grondig en diepgaand te werk gaat; twijfel is essentieel om theses te onderzoeken en af te toetsen; nuance is nodig voor een evenwichtige conclusie. De kernwaarden van de universiteit komen weer bovendrijven met deze rectoren, hun rol in het publieke debat zal aan diepgang winnen.

 

16 februari

Blijft verbazen dat thema als armoedebestrijding zo prominent aanwezig is in politiek debat in #Gent, terwijl men ondertussen lijkt te accepteren dat 70 percent werkzoekenden niet inzetbaar zijn op arbeidsmarkt. Werk is nochtans de beste sociale zekerheid, niet?#AmbitievoorGent

Het politiek debat in Gent draait voorlopig nogal eenzijdig rond armoedebestrijding en weinig of niet over de vraag hoe meer mensen aan het werk te krijgen. Dit geldt zowel voor de werkloosheid, waar Gent met 14.000 werklozen in het koppeloton meedraait, als ook voor de werkzaamheid(sgraad) - te weinig mensen op werkbare leeftijd stellen zich beschikbaar op de arbeidsmarkt. En hoe je het ook draait of keert, als in een gezin geen van beide partners aan het werk is, zijn de probleemsituaties te voorspellen. Of nog plastischer: volwassenen die de ganse dag doelloos op straat lopen, daar komt doorgaans niet veel goeds van.

Voka wil met #AmbitievoorGent inzetten op hoe we meer mensen kunnen toeleiden naar de arbeidsmarkt. Er zijn immers duizenden jobs beschikbaar in regio Gent die maar niet ingevuld geraken. De helft van deze jobs vraagt geen specifieke schoolopleiding, enkel een correcte werkattitude. Dus kunnen we duizenden mensen uit een situatie halen waar ze potentieel naar armoede afglijden, zou je denken.
Niet dus. VDAB liet ons weten dat er weliswaar 14.000 werklozen zijn in Gent, maar dat we moeten incalculeren dat 70% hiervan niet binnen afzienbare tijd op de arbeidsmarkt ingezet kan worden. In discussies met een bepaalde politieke partij - we laten u raden welke - worden we als asociaal afgedaan omdat we het niet logisch vinden dat iemand een job kan weigeren omdat de werkplek meer dan 10 km verder in de haven ligt, omdat er in ploegen dient gewerkt te worden, omdat er geen kinderopvang is ... Op den duur krijg ik de indruk dat je eigenlijk niet hoeft te werken als je dit niet ziet zitten en dat daar zelfs geen kritische bedenkingen bij mogen geplaatst worden. De maatschappelijke kost loopt huizenhoog op bij dit gedoogbeleid.

We willen het politiek debat in het vooruitzicht van de verkiezingen dan ook heroriënteren: niet armoedebestrijding, maar werk moet voorop staan. En dan zullen we met zorg die mensen opvangen die echt in de problemen zitten, nadat ze er alles aan gedaan hebben om met een job zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Werk is de beste sociale, financiële en psychologische zekerheid. Iedereen vindt dit logisch, maar er wordt nogal losjes met deze wetmatigheid omgesprongen.

 

Volg Geert Moerman op Twitter: @Geert_D8

Reageer op geert.moerman@voka.be

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka