Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 17/04/2020

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Cash is king, maar blijf fair

 

Kort na de start van de coronacrisis was er al een impact op de geldstroom tussen bedrijven onderling. Eerst werden events, reizen, opleidingen, restaurantbezoek en winkels verplicht gesloten of afgelast. Even later gevolgd door een stroom van afzeggingen van opdrachten en bestellingen omdat klanten afhaken of essentiële toeleveringen niet meer gebeuren. Vraag blijft wie de kosten moet dragen. Voor iedereen is dit overmacht, er zijn geen schuldigen, enkel slachtoffers. Elke betrokken partij hoopt (of eist) dat de andere partij de kosten voor zich zal nemen, tegen beter weten in.

Ik denk dat dit een kluwen wordt. Vele afspraken zijn niet in een waterdicht contract gegoten, veel gebeurt op vertrouwen en op basis van goede ervaringen uit het verleden. Weinig contracten voorzien dat een regering van de ene op de andere dag verbiedt dat mensen nog samenkomen, dat winkels en restaurants moeten sluiten, dat men enkel nog van thuis mag werken.

Misschien ontstaat hier of daar een juridisch gevecht wie welke kosten dient te dragen, maar mijn veronderstelling is dat de ongeschreven ‘cash is king’-wet in de praktijk zal gelden. Wat betekent die? Wie het geld (nog) in handen heeft, bepaalt wat zal gebeuren. Aan de overheid wordt gevraagd partij te kiezen, bijvoorbeeld tussen huurders en verhuurders, maar dat lijkt me niet evident, want elke situatie is specifiek. En de overheid zal willen vermijden dat zij voor elke twijfelsituatie zelf de kosten moet dragen. Het risico is dat deze ‘cash is king’-wet nog een tijdje zal doorwerken nadat de coronacrisis bedwongen is. Vertrouwen is nog steeds de beste brandstof van onze economie en dit dreigt nu voor een langere periode onder druk te komen.

Daarom deze oproep: hou geen betalingen in voor diensten en producten waar er geen twijfel is dat betaling verschuldigd is. Dit is eigenlijk hamsteren van geld, even nefast als het hamsteren van voedsel. Het initieert immers een spiraal waar iedereen in meegetrokken wordt. Het probleem ontstaat en groeit exponentieel omdat meer en meer bedrijven erdoor besmet geraken. Net als door het coronavirus zelf. Het laatste wat we willen is dat een gezondheidscrisis aanleiding geeft tot een economische crisis die op zijn beurt een financiële crisis uitlokt. Cash is king, maar blijf fair in je handelsrelaties.

Tot slot: hopelijk blijven de maatregelen niet zo lang aanhouden dat enkel bedrijven met een oorlogskas nog overleven. Vooral de jonge en snelgroeiende ondernemingen dreigen het meest te lijden onder deze crisis. Hopelijk brengt het bankenplan soelaas en kunnen uitstel van aflossingen en nieuwe kredieten een tweede verdedigingslijn worden, na het toepassen van eerstelijnshulp zoals tijdelijke werkloosheid en uitstel van belastingen en sociale lasten.

Echt contact zegt meer dan 1000 (online) beelden

 

We zijn nu met zijn allen enkele weken in quarantaine. Bij aanvang dachten we dat dit veel extra tijd zou opleveren, ik kocht op de valreep nog enkele dikke boeken. Maar intussen blijkt dit een illusie. Van ‘s morgens tot ‘s avonds zit ik aan mijn schermen gekluisterd. Okay, ik heb de technische mogelijkheden van een reeks systemen ten volle leren kennen en appreciëren. Teams, Zoom, Skype, Hangout, ... ik schakel vlot van het ene programma naar het ander, weet hoe ik geluid en camera moet aan- en uitzetten, ik chat en steek mijn virtueel handje op tijdens de sessies. Helemaal volgens de digitale regels.

Maar toch, hoe halfslachtig is dit allemaal. Als ik een online sessie leid, zie ik niet de vragende blikken, geen tekens van verwondering of verwarring. Ik voel de verwachtingen niet, ik kan online niet snel inspelen op een grappige opmerking, op een verstoorde of verstrooide houding, op iemand die met spanning luistert, iemand die klaar zit voor een interventie, maar zijn moment nog zoekt. Er is ook minder humor, geen geur van koffie of parfum, enkel het clichézicht op de gordijnen en het plafond van je collega.  Als ik deelneem aan een online sessie met een groep van meer dan zes, voel ik me gauw wegzakken. Loop ik rond, kijk door het raam of naar de boekenruggen van boeken die ik ook nu niet zal lezen.  

Mensen op kantoor zie je ook meestal op een klavier tokkelen, telefoneren of samen naar een presentatie kijken. Toch wordt alles anders als je dit van thuis doet. Het is minder leuk, minder creatief, meer stresserend. Bovendien gonst je hoofd als je zo enkele uren bezig bent, je voelt je leeg na enkele uren. Zelfs al kan dit technisch allemaal tot in een verbazende perfectie, het is ersatz en het voelt als ersatz. Bewijs: de economie valt nu toch stil, zelfs al doen we massaal telewerk. De depressies en burn-outs tikken elke minuut verder aan. Mensen met kinderen in huis? Ik hoor dat ze meer stress hebben dan ooit. Op een en dezelfde plek een huishouden runnen, kinderen opvoeden en je uit de naad werken voor je job….een fysieke afscheiding tussen al deze functies blijkt plots een zegen. Het opgehemelde thuiswerk lijkt voor de meeste mensen plots meer op een calvarietocht.

Ik denk dat we in de post-coronatijd meer gebruik zullen maken van de online tools die we nu willens nillens perfect in de vingers krijgen. Maar we zullen vooral het echte menselijke contact veel hoger inschatten. Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden, zegt het spreekwoord. Ik vertaal dit naar: een echt contact zegt meer dan 1.000 beelden. Ik denk dat we in de toekomst meer online zullen werken maar vooral meer waarderen als we echt bij elkaar zijn en samen kunnen werken. We verlangen naar het kantoor en het echte contact met collega’s en klanten. Persoonlijk contact wordt de premium formule, online de wat platte standaardformule, als het gewoon efficiënt moet zijn, niets meer. 

Andere tweets

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder