Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 10/01/2020

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Estland, schoolvoorbeeld van country as a service

In Tallinn, de hoofdstad van Estland, zijn veel techstart-ups. Ook de overheid is zeer techdriven. e-Estonia, de digitale overheidstoepassing, maakt het publieke domein zeer toegankelijk voor de burger. 99% van alle overheidsdiensten staan online. Je medisch dossier, online belastingaangifte waar alle gegevens worden aangeboden, voor verkiezingen stemt meer dan de helft van de bevolking vanop de eigen applicatie (i-vote), een vennootschap richt je op via e-gov in 10 minuten, bouwaanvragen, energievoorzieningen, openbaar vervoer, alles verloopt via digitale weg. Het principe is bovendien once only. Als je ooit een informatie aan één overheid hebt gegeven, zoals je adres bijvoorbeeld, mag geen enkele andere overheid daar nog naar vragen. Alle bestanden en diensten zijn geconnecteerd en bereikbaar met één simpele e-ID. Dat is pas klantvriendelijk.

Waarom is Estland zo tech & online gedreven?Geert Moerman twittert Een beetje cynisch zeggen de gesloten Esten zelf: “Wij spreken niet zo graag met andere mensen, online is voor ons minder confronterend.” Maar de echte reden gaat terug naar de Russen, de bezetters die Estland eeuwen in hun greep hielden, tot 1991. Dan werd Estland onafhankelijk en konden ze geen beroep meer doen op de bureaucratie van de Russische overheid. Bovendien had het nieuwe Estland geen budget om een eigen uitgebreide administratie op poten te zetten. Dus beslisten ze alles te digitaliseren.

Waarom lukte dit? Dat is dan weer een positieve erfenis van de Russen. Hun wiskundeonderwijs is uitstekend, zo had ook Estland veel goede ingenieurs die de eerste golf van IT-ontwikkelingen ten volle konden aanwenden. Om dezelfde redenen is Tallinn ook een mekka van technologische start-ups geworden. Een volledige e-gestuurde publieke omgeving, goed geschoolde en gedisciplineerde mensen met veel technisch vernuft, een kleine markt van 1,3 miljoen inwoners waar je snel nieuwe diensten en producten kan testen. Dat is de wonderlijke mix van dit kleine landje aan de Baltische zee.
De overheid deed nog een extra duit in het zakje met de e-visaregeling. Binnen tien dagen weet elke buitenlander of hij in Estland een bedrijf mag oprichten of mag komen werken. Van heinde en verre trekken dan ook mensen naar Tallinn. Ook uit andere werelddelen als India, Iran, Turkije en Brazilië. Een vooruitstrevend land, technologisch aan de wereldtop, een volk van doeners. Gesloten van karakter, open van geest. Met steeds de schrik dat alles zal tenietgedaan worden als de Russen opnieuw voor de deur staan. Vrijheid is hier een grote verworvenheid en wordt niet als vanzelfsprekend beschouwd.

Europa, zoveel problemen om van te houden

“Ik denk dat ik niet buiten Europa kan leven.” Zo eindigde Ilja Pfeiffer zijn gesmaakt optreden op Flanders Informal Summit in Gent, waar hij samen met Herman van Rompuy te gast was om over Europa te spreken. Pfeiffer las drie passages voor uit zijn boek Hotel Europa. De epiloog van het boek leest als een gedicht waar Pfeiffer in licht hermetische maar wondermooie zinnen de essentie van zijn liefde voor Europa neervlijt. Lees even mee.

“Europa, waar in de loop van de lange, vermoeiende geschiedenis al zoveel definitieve oplossingen zijn uitgeprobeerd dat men van problemen is gaan houden.” 
Dit maakt Europa uniek, de kennis en vaardigheden die we verwerven door om te gaan met zoveel complexiteit. De wereld klimt naar nieuwe hoogtepunten van wetenschap en technologie, alles wordt voortdurend in vraag gesteld. Onze complexloze omgang met complexiteit zal hier grote voordelen opleveren. Dit in tegenspraak met wat doemdenkers zeggen, die ons als het Avondland, het continent van het verleden, beschouwen.

Geert Moerman twittertWaar men bij gebrek aan een overtuigende rechtvaardiging voor daadkracht waarde hecht aan stijl.” Functionaliteit en daadkracht zijn veelal een vlucht vooruit, stijl -zowel esthetisch als ethisch-zorgt voor het bouwen op lange termijn. Pure functionaliteit zonder stijl begeestert niet en is doorgaans een kort leven beschoren. Pfeiffer vervolgt met de welhaast goddelijke zin “waar littekens mooi zijn omdat ze voorzichtig maken”. Lees en herlees deze acht woorden. Elke strijd die je hebt gestreden, elke verwonding die je hebt opgelopen, leert je omzichtiger te zijn. Niet om besluiteloos te worden, wel om iets langer te wikken en te wegen voor je tot actie overgaat. Deze competentie is schaarser, vergt meer oefening en ontwikkeling dan het onmiddellijke doen.

“Waar in naam van idealen zoveel bloed is gevloeid dat men eisen is gaan stellen aan idealen.” Deze zin is een politiek manifest op zich, de ultieme ode aan de democratie. Eisen stellen aan idealen, aan politieke systemen en godsdienstbelevingen. Ultieme maar eenzijdige waarheden in vraag stellen. Politieke en godsdienstige machthebbers mogen trivialiseren, these-antithese kunnen koesteren, dialectiek als basis, niet de absolute waarheid van één gezaghebber.

Ik heb de wereld al stevig rondgereisd, maar alleen in Europa vind je zo’n concentratie van kwaliteit, cultuur en zelfs bedrijvigheid. In sommige kringen dweept men met de snelheid van China, maar dat is de snelheid van een land dat een achterstand - weliswaar vliegensvlug - aan het inhalen is. Europa ondergaat nu de wet van de remmende voorsprong die het de voorbije 300 jaar heeft opgebouwd. Wij zijn meer bezig met ethiek, privacy en milieu dan de landen die pas de laatste dertig jaar aan de inhaalrace begonnen zijn. Ooit komen ze aan hetzelfde punt. Houden ze van problemen omdat alle oplossingen al zijn uitgeprobeerd. Complexiteit zorgt voor echte innovatie en daarin heeft Europa een unieke positie.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder