Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 01/02/2019

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Geert Moerman

12 januari

Als een nieuwe stap in je loopbaan op je ambitielijstje voor 2019 stond ... kom je best eens een kijkje nemen @VOKA_OVL

Met onze vijftig medewerkers is Voka Oost-Vlaanderen al een behoorlijk uit de kluiten gewassen kmo. Life-time employment is ook bij ons niet meer de regel, eerder de uitzondering. Jaarlijks hebben we een uitstroom van 6 à 8 medewerkers. Omgerekend betekent dit 1 nieuwe medewerker te rekruteren en integreren om de 2 maanden. Rekruteren wordt zo een continu proces, iets waar je je organisatie op afstelt.

Sinds enkele jaren hebben we een originele methodiek ontwikkeld, de Voka Touché. In plaats van een CV-selectie te doen en op basis daarvan uit te nodigen voor een eerste gesprek, nodigen we nu alle geïnteresseerden uit op een kennismakingsevent, zonder voorafgaande selectie. We doen een rondleiding door het gebouw, waar the new way of working doorgaans wel indruk maakt, in combinatie met de hippe werkomgeving. Dan volgen een aantal workshops over specifieke thema’s en projecten, zodat het type werk dat we doen heel transparant is. Employer branding alvast geslaagd en … we hebben een eerste idee van de mens achter het CV.

We leiden de mensen naar de Voka Touché met een advertentie, die we via (social) media verspreiden. Daarin staat: “In onze eigen aanpak bouwen we functies rond de sterke talenten van mensen. Onze veelzijdige teams en onze eigentijdse werkplekken geven mee vorm aan de jobs binnen onze organisatie.” Een mooie omschrijving van het begrip jobcrafting, wat we volop toepassen in de praktijk.
We proberen dus in eerste instantie interessante mensen te ontmoeten, met een goede cultural fit en een boeiende set competenties en ervaringen. Als we deze mensen selecteren (ja, dat gebeurt ook nog …), bouwen we een job voor hen. Vanzelfsprekend moet onze organisatie in zijn geheel een reeks doelstellingen, projecten en taken vervullen. Jobcrafting betekent dan ook dat je goed weet wat de huidige medewerkers graag willen aanpakken in de toekomst waardoor je kan schuiven in rollen en taken. Dikwijls zijn er ook zaken die je outsourcet, maar die je beter intern kan organiseren als je de goede mensen vindt.

Zo hebben we de voorbije jaren veel boeiende mensen ontmoet en sommige aangeworven. We hadden nooit een advertentie durven schrijven voor een data-analist, een sterke sales persoon voor onze media-inlassingen, een outbound marketeer met social media skills. Toch zijn dit allemaal nieuwe medewerkers waar we nu veel plezier aan beleven. Een aantal jobs hebben we opnieuw binnengehaald, huidige collega’s kunnen zich meer toeleggen op wat ze graag doen en goed kunnen. Zo geeft jobcrafting zuurstof aan de hele organisatie en wordt rekruteren een waar genoegen. Onze volgende Voka Touché is op 6 februari, ik kijk er al naar uit.

5 januari

Mijn eerste boek in 2019 uitgelezen. Beetje “het boek der boeken” omdat het eigenlijk over alles gaat: de geschiedenis van mens en dier, psychologie en sociologie, ecologie en economie. En in een heerlijke vertelstijl en met de nodige humor #Sapiens #leestip2019 @harari_yuval

Kan het? Eén boek dat de geschiedenis beschrijft van de mensheid van millennia geleden tot nu, dat psychologische en sociologische ontwikkelingen beschrijft, de ontwikkeling van godsdienst, kapitalisme, wetenschap, cultuur? Dat zich uitspreekt over de invloed op ecologie, energie, grondstoffen en het dierenrijk? En dat zich ten slotte ook nog buigt over de vraag of dit alles ons als mens nu gelukkiger heeft gemaakt?
Sapiens is inmiddels een wereldwijde bestseller omdat de schrijver Harari bovenstaand huzarenstuk voor elkaar brengt. En dan nog in een vlotte schrijfstijl, met de nodige humor en hilarisch-didactische vergelijkingen. Hij beschrijft niet alleen de geschiedenis waarbij hij in een razend tempo connecties maakt tussen tijdsgewrichten, werelddelen, volkeren en gebeurtenissen, hij voegt er bovendien een interpretatie en mening aan toe. 
Wat die meningen betreft, een stevig voorbeeld. De vooruitgang die we de laatste 500 jaar in sneltreinvaart hebben gemaakt als mensheid, is te danken aan ons geloof in vooruitgang en groei. We moeten ons niet (zoals van de vroege oudheid tot de late middeleeuwen) beperken tot het behouden van het bestaande, dankzij ons geloof in de wetenschap kunnen we steeds nieuwe dingen ontdekken en vooruitgang boeken. De vrees dat dit niet kan blijven duren omdat er een tekort zal komen aan energie en grondstoffen wordt van tafel geveegd. We vonden de voorbije eeuwen steeds nieuwe energiebronnen en creëerden nieuwe grondstoffen (vb aluminium, ...), dat zal blijven duren. De echte vrees is dat er een ecologisch verval optreedt (reductie van dier- en plantensoorten, natuurrampen), wat onszelf de das omdoet.
Zorgwekkend is ook Harari’s bedenking dat de mens de meest recente periode vermoedelijk wel gelukkiger is geworden (in termen van minder geweld en oorlog, betere gezondheid en voeding, meer vrije tijd), maar dat we ons moeten afvragen wat de industrialisatie van de vleesconsumptie voor het welzijn van dieren heeft teweeggebracht (kippen, runderen, varkens). Ook komt hij twee keer in het boek uitgebreid terug op het boeddhisme. Ophouden met het najagen van externe successen, maar ook met het najagen van interne gevoelens. Een finaal oordeel geeft Harari niet -toch niet in dit boek- geen dwingend advies hoe het nu best verder gaat met de mensheid, welk maatschappijmodel of godsdienst nu goed of slecht is. 
Die mentale ruimte laat hij aan de lezer, nog een grote verdienste van dit boek.

 

Volg Geert Moerman op Twitter: @Geert_D8

Reageer op geert.moerman@voka.be

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder