Skip to main content

Geert Moerman twittert

  • 03/12/2018

Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam @Geert_D8. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreidere commentaar bij enkele opvallende tweets.

Geert Moerman

13 november

“Het manna zal uit de hemel vallen en er zullen wel aantal rijke nonkels gevonden worden om alles op te hoesten” Bestuursakkoord #Zelzate in een notendop @VTMNIEUWS


Zo. Daarmee heb ik ook eens het 7 uur VTM-journaal gehaald en nog wel als één van de hoofdpunten. Het citaat “manna uit de hemel, rijke nonkels zullen de centen wel ophoesten” haalde het op antenne van mijn meer omstandige uitleg over het belang van grote bedrijven als klant van vele kmo’s en zelfstandigen en als werkgever van vele inwoners van Zelzate. Maar goed, de boodschap was duidelijk. Samenwerken met een bestuur waar één van de partners (PVDA) als basisaxioma stelt dat bedrijven de mensen uitbuiten en zo voor armoede zorgen, is onmogelijk. Omdat het exact het omgekeerde is wat in de Voka-missie staat “succesvol ondernemen voor welvaart in de hele maatschappij”. Het bestuursakkoord van Zelzate telt 12 pagina’s, waarvan 11 bladzijden met allerlei maatregelen hoe de centen best uitgegeven worden en 1 paragraaf hoe dit te financieren: extra belasting voor grote bedrijven. 

We zullen het gemeentebestuur van Zelzate vooral op hun daden beoordelen, maar de start is alvast catastrofaal. De analyse dat er goede (= kleine) en slechte (= grote) ondernemingen zijn is kreupel en de intenties om dit fiscaal aan te pakken verwerpelijk. Voka zal blijven opkomen voor alle types van bedrijven die elk op hun manier een grote meerwaarde leveren aan de economie, de algemene welvaart en de ontplooiing van de mensen. We zullen niet toelaten dat een wig wordt gedreven tussen grote en kleine ondernemingen op basis van een ideologie die eigenlijk geen privaat ondernemerschap verdraagt, maar beseft dat dergelijk ideeëngoed geen kans maakt in een land waar vrijheidsdrang, dynamiek en initiatief in de genen van de mensen zit. 

Onbegrijpelijk was de reactie van (de regionale afdeling van) Unizo die publiek ons standpunt aanviel. In een open brief zeggen ze: “Als ik in het programma van de nieuwe bewindsploeg lees dat ze de lokale economie wil versterken, dat ze een faire belastingverlaging wil doorvoeren voor 600 lokale ondernemers, dat ze actief wil inzetten op een cohesieversterkend beleid in de dorpskernen, dan kan ik dat alleen maar steunen.” Kinderlijk naïef of plat opportunistisch, hun houding is in elk geval volstrekt oncollegiaal. Welke onderneming heeft hier op termijn iets bij te winnen?

23 oktober

Jong talent op het podium bij afscheidsviering gouverneur @JanBriersGouv. Bedankt Jan voor 6 jaar constructieve, open en warme samenwerking met onze bedrijven @VOKA_OVL

Bij dit dankwoord aan de afscheidnemende gouverneur, ook nog iets over zijn opvolging. Er is al veel inkt over dit onderwerp gevloeid: is een gouverneur eigenlijk nog nodig, als afgeleide van wat het nut van een provincie nog is? Hoe objectief is een assessment? In welke mate dient de politiek rekening te houden met de uitslag van een assessment? De nasmaak is in elk geval dat elke politieke partij pleit voor een objectieve procedure... op voorwaarde dat de door haar gewenste kandidaat naar voor komt. Een blaam voor de politieke verantwoordelijken, dit ordinaire getouwtrek waar elke professionele organisatie zou op afgerekend worden.

Eén punt bleef in heel de discussie onderbelicht. Het feit dat men zich nu kandidaat moet stellen om gouverneur te worden, wordt beschouwd als een best practice. Mijn idee hierover is dat dit gedegen tot goede kandidaten garandeert, maar nooit de beste. Jan Briers bijvoorbeeld zou via deze procedure nooit gouverneur geworden zijn, want hij zou zich geen kandidaat hebben gesteld.

Dat is juist het punt: mensen die een goede, invloedrijke job hebben zijn misschien wel te bewegen om gouverneur te worden, maar zullen zelf niet kandideren. Het is als het ware een functie waartoe je moet geroepen worden. Enerzijds omdat de echte topkandidaten het risico niet nemen om vanuit een stevige positie zichzelf in de wind te zetten, de mediaheisa krijg je er immers gegarandeerd bij. Anderzijds omdat de meest geschikte kandidaat voor deze verbindende en representatieve functie wellicht niet onbescheiden wil zijn. Anderen moeten hem of haar aangeven dat hij of zij deze ‘transcendente’ eigenschap heeft om zichzelf, de eigen achtergrond en persoonlijke opinies te overstijgen. Als je dit van jezelf denkt, is dit wellicht al niet echt van toepassing. 

De noodzaak van kandidaatstelling en assessment garandeert dus een middelmatig goede gouverneur, de besten blijven onbereikbaar. Dit stuk werd overigens geschreven voor de nieuwe gouverneur bekend werd en is dus geen potentieelinschatting van deze of gene persoon. Wat is het alternatief? Een consensus bouwen in alle discretie. Over politieke partijen en maatschappelijke geledingen heen, gebaseerd op competenties en ervaring, onafhankelijkheid, wijsheid, menselijkheid van de kandidaat. Geen exacte wetenschap, gevoelig voor politieke beïnvloeding, maar wel de enige manier om de beste gouverneur in functie te krijgen.
 

Volg Geert Moerman op Twitter: @Geert_D8

Reageer op geert.moerman@voka.be

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat