Skip to main content

Geen woorden, maar zaden!

  • 17/05/2019

Limburg barst van het talent. We hebben slimme koppen en handige Harry’s in overvloed. Deze talenten blijven echter te vaak onderbenut. We moeten er voor zorgen dat deze zich kunnen ontplooien door middel van kwalitatief hoger- en technisch onderwijs. Eens afgestudeerd is het cruciaal dat onze talenten ook een aantrekkelijke job vinden binnen Limburg en zo onze provincie versterken met hun eigen, unieke capaciteiten. Voor Voka – KvK Limburg zijn er drie vereisten om dit te kunnen realiseren.

zaden

 

1.    Erken de Limburgse voorstellen voor meer gespecialiseerde opleidingen hoger onderwijs

Van het totaal aantal Limburgse universiteitsstudenten studeert maar liefst 67% buiten de provincie. Het resultaat is dat vele hoogopgeleide jongeren een job, vriend of vriendin vinden elders en dus niet terugkeren naar de provincie om hier te wonen en te werken. Door middel van een sterke universiteit binnen Limburg verlagen we de drempel naar universitaire studies voor heel wat jongeren waardoor de participatie zal stijgen.

"Een sterke universiteit binnen Limburg verlaagt de drempel naar universitaire studies"

Daarnaast betekent het een extra troef om degenen die vandaag plannen om buiten de provincie gaan studeren, morgen alsnog hier te houden. Het is daarom dat het 12-10-10 plan van de UHasselt alle kansen moet krijgen. Naar 12 nieuwe opleidingen en 10.000 studenten binnen 10 jaar tijd, dat moet het doel zijn.

2.    Duaal leren als de nieuwe standaard

Een brug slaan tussen de schoolbanken en de arbeidsmarkt, dat is wat duaal leren doet. De voortschrijdende digitalisering en technologisering dringt door in alle beroepen en vraagt dus om juiste skills en competenties. Via een doorgedreven leren op de vloer komen jongeren in aanraking met actuele infrastructuur en apparatuur en worden ze uitgedaagd op actuele problemen.

"Er zijn te weinig innovatieve duale studierichtingen die ook voorbereiden op het hoger onderwijs"

Er is echter nog werk aan de winkel om ouders en leerlingen te overtuigen van de kwaliteit. Een duidelijke governance-structuur en structurele financiering ontbreken momenteel. Daarnaast zijn er te weinig innovatieve duale studierichtingen die ook voorbereiden op het hoger onderwijs en ten slotte is ook de uitrol in andere onderwijsniveaus zoals het hoger beroepsonderwijs (HBO5), het volwassenenonderwijs en de professionele bachelors nog te beperkt.  Daarom vragen we een verdere, brede uitrol van deze leervorm van de toekomst.

3.    Verleng de steunmaatregel Ontwrichte Zone

Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG
een voorstel uit op basis van de reconversievennootschappen. Dit voorstel zou later bekend worden als de steunmaatregel Ontwrichte Zone waarbinnen bedrijven een vrijstelling van 25% op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing genieten.

"Een verlening van deze termijn faciliteert jobcreatie"

Sinds de erkenning in 2015  waren in februari 2019 reeds meer dan 4.060 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd door de maatregel binnen onze provincie. Wetende dat na enkele aanpassingen de steunmaatregel pas echt op volle kracht is sinds 2018, zijn wij er van overtuigd dat het volle potentieel nog lang niet benut zal zijn wanneer de termijn afloopt medio 2021. We vragen dan ook een verlening van deze termijn om de jobcreatie in onze provincie blijvend te faciliteren en zo onze competitiviteit gaaf te houden.

Benieuwd naar onze tien Limburgse prioriteiten voor de federale en Vlaamse verkiezingen? Ontdek ze hier. 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging