Skip to main content

Geen knopen, maar daden!

  • 10/05/2019

Onze mobiliteit zit in de knoop. We staan stil. Op de weg en het spoor. Binnen én buiten onze provincie. Het resultaat is frustratie bij medewerkers en oplopende kosten voor ondernemers. De sleutel voor het Limburgs mobiliteitsvraagstuk ligt bij drie cruciale dossiers. Drie dossiers die prioriteit hebben voor Voka – KvK Limburg in de komende legislatuur en waarvoor we eensgezindheid vragen van onze Limburgse politici.

Visual krant

 

1.    Onvoorwaardelijke uitvoering van het SALK-uitvoeringsplan

Het SALK-uitvoeringsplan werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden op de economische én sociale impact van de sluiting van Ford Genk. Heel wat projecten zijn inmiddels tot een goed einde gebracht en hebben onze provincie geen windeieren gelegd. 

"We eisen dat cruciale verkeersaders eindelijk gerealiseerd worden"

De expertengroep die destijds verantwoordelijk was voor het opstellen van het plan, definieerde echter ook heel wat randvoorwaarden opdat onze provincie ook op lange termijn voldoende gewapend zou zijn. Deze randvoorwaarden omhelzen een heel aantal infrastructuurwerken gaande van de Noord-Zuid verbinding, over Spartacus tot de verbetering van de stedelijke ontsluiting.

Vandaag is slechts een fractie van de infrastructuurwerken gerealiseerd waardoor we te vaak in de file staan en is er geen degelijke alternatief voorhanden is. We eisen dan ook dat deze cruciale verkeersaders eindelijk gerealiseerd worden de komende legislatuur. 

2.    Flexibele governance voor vervoersregio Limburg

De Vlaamse regering besliste om Vlaanderen op te delen in vervoersregio’s om de verkokering binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en NMBS tegen te gaan. Door lobbywerk van Voka – KvK Limburg valt de grens van de onze vervoersregio gelijk met de provinciegrens. Hierdoor zouden we alle kansen hebben om onze interne mobiliteit zelf uit te tekenen op basis van onze noden. 

"Limburg heeft meer vrijheid nodig om openbaar vervoer te organiseren"

We hebben weliswaar zowel mandaten als middelen nodig om dat te realiseren en die zijn er vandaag niet. Daarom eisen we een flexibele governance voor de vervoersregio Limburg.

3.    Volledige, onverkorte ontwikkeling van de ENA-gebieden

Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal liggen en bovendien in de buurt liggen van de E313. Elf van de vijfentwintig ENA-gebieden liggen binnen onze provincie. De gebieden Genk-Zuid – Termien Kaatsbeek, Kolenhaven Lummen en Lummen-Zuid herbergen een gigantische groeicapaciteit die tot op heden niet of te weinig aangeboord worden.

"Gebieden aan het kanaal herbergen een gigantische groeicapaciteit" 

De ontwikkeling van deze gebieden betekent een boost voor de kwantiteit en kwaliteit van onze bedrijventerreinen Tegelijk zorgen terreinen aan het water ook voor meer transport via het Albertkanaal. En meer transport via het water betekent minder vrachtwagens op de weg en dus minder files. Daarom vragen we de volledige, onverkorte ontwikkeling van de ENA-gebieden.

Benieuwd naar onze tien Limburgse prioriteiten voor de federale en Vlaamse verkiezingen? Ontdek ze hier. 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging