Skip to main content
 • Nieuws
 • Geef jouw mening over de startnota voor de regionale ontsluiting Geel-Mol

Geef jouw mening over de startnota voor de regionale ontsluiting Geel-Mol

 • 13/11/2019

De provincie Antwerpen zoekt naar een oplossing om het doorgaande (vracht)verkeer uit de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie te houden. De startnota, het eerste officiële document, van de twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s is klaar en jij kan jouw mening geven tot en met 2 december 2019.

Inhoud startnota 

De startnota’s bevatten in hoofdzaak twee onderdelen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe Provincie Antwerpen tot die keuze kwam. Het tweede deel legt uit Provincie Antwerpen de haalbaarheid van elk alternatief bepaalt. Ze beschrijven welke effecten ze onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid, ….) en hoe ze dat wensen te doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via een zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. In oktober 2019 werd in Geel, Dessel, Retie en Mol een infomarkt georganiseerd. Op infoposters werd een samenvatting van de startnota getoond en er werden flyers verspreid. Je kunt die bekijken op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Regionale ontsluiting geel-mol

Geef je mening 

De publieke raadpleging over de startnota’s loopt nog tot en met 2 december 2019.
Ook jouw mening is welkom! Reageren doe je schriftelijk op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • Je kunt je ook terecht in de betrokkenen gemeenten: 
 • voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij het stadsbestuur van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
 • voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij: 
  • het gemeentebestuur van Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
  • het gemeentebestuur van Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
  • het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie;


Lees de startnota’s

Je vindt de startnota’s online, op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Je kunt ook een papieren exemplaar inkijken op deze locaties: 

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (beide startnota’s)
 • het stadhuis van Geel:  Werft 20 te 2440 Geel (startnota PRUP Regionale ontsluiting Geel bis)
 • het administratief centrum ‘’t Getouw’,  Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118)
 • het administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118)
 • het gemeentehuis van Retie, Markt 1 te 2470 Retie (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118) 

Blijf op de hoogte

Bezoek regelmatig de webpagina’s van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118. Je vindt er steeds de meest actuele informatie. 

Contactpersoon

Guy Beyens

Senior adviseur

Advertentie Vermant - mei