Skip to main content
  • Nieuws
  • Garantieregeling diepe aardwarmte is goede beslissing

Garantieregeling diepe aardwarmte is goede beslissing

  • 03/05/2017

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein kondigde zopas een garantieregeling aan voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Voka – KvK Kempen en het Streekplatform Kempen waren al langer vragende partij voor zo een regeling en zij zijn dan ook zeer tevreden over de beslissing van de minister. ‘Boringen kosten handen vol geld en het risico bestaat dat een put minder warmte oplevert dan verwacht’, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen. ‘De garantieregeling kan bedrijven over de streep te trekken om te investeren. Diepe geothermie wordt daarmee een realistisch toekomstbeeld.’

Diepe Geothermie in de Kempen zal voornamelijk warmte opleveren. Het is daarom belangrijk dat eerst de infrastructuur aangelegd wordt die deze groene warmte tot bij de afnemer brengt. Warmtenetten zijn met andere woorden een voorwaarde voor diepe geothermie in de Kempen. De voorbije maanden werd in de schoot van het Streekplatform Kempen (streekplatformkempen.be) heel wat werk verzet met het oog op de regelgeving in functie van de ontwikkeling van warmtenetten die op termijn gevoed zullen worden met warmte uit diepe geothermie.

Constructieve dialoog

 ‘We zijn blij dat we vanuit het Streekplatform Kempen sinds begin 2017 een constructieve dialoog met minister Tommelein onderhouden’, vertilt Renilde Craps. ‘En dat die contacten concrete vruchten afwerpen, zoals de garantieregeling, waardoor investeringen in diepe geothermie een stuk realistischer worden. De Kempense bedrijven zullen er straks als producenten en consumenten van groene warmte beslist beter van worden.’

Over de streep

Het overleg met de kabinetten van ministers Tommelein en Schauvliege was in deze cruciaal en lonend. Zo kon Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein op 21 april 2017 een garantieregeling aankondigen voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Die boringen kosten veel geld en het risico dat de put minder warmte-energie oplevert dan verwacht is aanzienlijk. ‘Met de garantieregeling hopen we aarzelende bedrijven over de streep te trekken om te investeren. Zo willen we voor een doorbraak zorgen voor diepe geothermie in Vlaanderen. Deze nieuwe vorm van hernieuwbare energie kan ons helpen om onze Europese doelstellingen te halen’, aldus Bart Tommelein.

‘Het Streekplatform Kempen is verheugd met de voortgang die is geboekt’, besluit Ward Kennes, voorzitter van het Streekplatform Kempen. ‘We stellen vast dat minister Tommelein in zijn Warmteplan verder werkt op de aanbevelingen die we geformuleerd hebben en dat hij nu volop gaat voor warmte als een bron van hernieuwbare energie en een doorbraak wil realiseren inzake diepe geothermie. Dit initiatief was een goede samenwerking met de gouverneur, de provincie Antwerpen, VITO, Eandis en Janssen Pharmaceutica. We zijn dan ook zeer blij met deze krachtenbundeling.’

Advertentie Vermant - mei