Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Gangmaker 2 in de digitale revolutie: blockchain

Gangmaker 2 in de digitale revolutie: blockchain

  • 22/02/2022

Ontdek één van de huidige drie gangmakers in de digitale revolutie. Blockchain, de gestage groei van het gedecentraliseerde model.

foto

In essentie is blockchain een systeem dat je toelaat gegevens gedecentraliseerd te bewaren. Net zoals je die gegevens zou kunnen bewaren in een database bijvoorbeeld. Wat de blockchaintechnologie anders én uniek maakt, is dat de gegevens die in een welbepaalde blockchain – een keten van data zeg maar – worden opgeslagen achteraf niet meer gewijzigd kunnen worden. 

Blockchain is geen commercieel product of een softwarepakket dat je als bedrijf ergens kan aankopen. Het is een werkwijze, een op software gebaseerde techniek om transacties tussen vele partijen die elkaar niet noodzakelijk vertrouwen of kennen toch in goede banen te leiden. 

De blockchain-technologie kwam wereldwijd pas echt in de schijnwerpers toen de bitcoin enkele jaren geleden plots razend populair werd. De virtuele munt ontpopte zich tot een betaalmiddel waarbij de tussenkomst van een financiële instelling volledig overbodig werd gemaakt. Daarbij staat in een soort centraal boekhoudsysteem beschreven wie hoeveel bitcoins in bezit heeft en welke transacties van wie naar wie worden verstuurd. Alle deelnemers aan het bitcoin-netwerk hebben permanent toegang tot al die gegevens en moeten ook alle transacties goedkeuren. Hierdoor wordt de bank, als centrale coördinator en toezichthoudende partij van een financieel systeem, dus buitenspel gezet. 

Dat blockchain uitgerekend in de schoot van de financiële sector is ontstaan, is geen toeval. Die sector regelt de transacties en het betalingsverkeer tussen heel veel verschillende actoren, en maakt daarvoor al sinds jaar en dag gebruik van een centraal georganiseerd systeem. Banken fungeren in deze als de enige houder van de waarheid: zij weten en bepalen hoeveel geld er precies op je rekening staat. 

Wie de wereld van de cryptomunten heel goed kent, is Nicolas Van Hoorde. In 2017 richtte hij de Gentse start-up Delta op, co-investeerders waren onder meer Lorenz Bogaert en Toon Coppens, die eerder aan de wieg stonden van socialenetwerksite Netlog en vastgoedsite Realo. Via de Delta-app, oorspronkelijk een platform om de koers van cryptomunten te volgen, kunnen beleggers en investeerders een overzicht krijgen van al hun investeringen (aandelen, cryptomunten, fondsen en binnenkort ook vastgoed).” 

(lees verder onder de foto)

foto

In 2019 werd Delta overgenomen door eToro, een beleggersplatform met ondertussen zo’n 20 miljoen gebruikers. eToro is een internationaal fintechbedrijf uit Tel Aviv. Het biedt een platform aan waarmee gebruikers niet alleen kunnen investeren in aandelen, grondstoffen en cryptomunten, maar ook gemakkelijk beleggersstrategieën met elkaar kunnen uitwisselen en zelfs investeerders met een sterke track record kunnen ‘kopiëren’. Een sociaal handelsplatform, zeg maar. 

In 2018 richtte eToro ook een dochterbedrijf rond blockchain op: eToroX dat nu eTorox Labs heet, een bedrijf waar heel veel blockchainexpertise zit. Nicolas is nog steeds CEO van Delta. “Wij zijn de ‘Instagram van eToro”, lacht hij. “Naar de toekomst toe gaan eToroX Labs en Delta samenwerken rond NFT’s (een non-fungible token, een niet-verwisselbaar of uniek token, is een digitaal certificaat om te bewijzen dat iets jouw eigendom is, red.).” De voorbije jaren maakte blockchain al een opmars in onder meer de retail, de logistiek en in een breed gamma aan juridische toepassingen. 

Blockchain is bijzonder breed inzetbaar, omdat het systeem zich uitstekend leent tot het transparant maken en automatiseren van de meest uiteenlopende productieketens, logistieke processen en financiële transacties. Alle betrokken spelers leveren daarbij een eigen informatieketen aan die ze in een blockchain plaatsen, waardoor zowel de exacte herkomst van een product als de voortgang van een bepaald proces voor alle betrokken partijen continu overzichtelijk blijft. 

Toch tempert Nicolas Van Hoorde de verwachtingen. “We moeten oppassen dat de slinger niet te snel en te veel doorslaat. In web 2.0 was alles extreem gecentraliseerd met de Facebooks en Googles van deze wereld, nu evolueren we naar een web 3.0 waar alles zo veel mogelijk gedecentraliseerd moet worden, maar op zo’n manier dat er te veel frictie ontstaat voor de gemiddelde man op de straat, die weinig kaas heeft gegeten van de technologische wereld.  Kunnen we verwachten dat een mainstream publiek op een gebruiksvriendelijke manier kan instaan om bepaalde technologieën zelf te gaan leveragen? Meta heeft nu wel beslist om NFT’s te gaan verhandelen op Facebook. Je ziet dus dat die gedecentraliseerde wereld binnen die gecentraliseerde wereld stilaan een plaats krijgt.” 

Om succesvol de overstap te maken naar een blockchain-model moeten burgers maar evengoed bedrijven dus ook hun rol in zo’n gedecentraliseerd systeem gaan herdenken, los van het puur technologische aspect. “Filosofisch gezien is blockchain supermooi – want transparant en heel democratisch – maar stel dat elke wet een referendum zou worden, dat zou ook lang niet iedereen willen”, zegt Nicolas fijntjes. 

Hoe democratisch mag het worden, is bijna de vraag. We leven immers nog altijd in een economie die heel centralistisch georiënteerd is, met vele partijen die blind vertrouwen op één tussenpartij of regulator. Gaande van de banken over de douane en online giganten tot… de notaris. 

Blockchainmodellen kunnen bepaalde sectoren wel op zijn kop zetten, dat staat vast. Nicolas: “De notariële wereld zou ik bijvoorbeeld graag veel meer gedecentraliseerd zien. Er zou dan meer transparantie komen en we zouden veel ‘overhead’ kunnen elimineren. Maar de grote vraag is of de sector dit wil. Het veilig registreren en verifiëren van data zonder te frauderen is waar blockchain voor staat. Dit is dus bijna een no-brainer, als alle neuzen in dezelfde richting staan. Ik beweer niet dat daardoor de notaris overbodig wordt – zijn rol als expert en adviseur heeft zeker nog toegevoegde waarde – maar je zou wel een zeer archaïsche sector kunnen moderniseren, transparanter en vooral sneller maken. In de toekomst zou je, als iedereen vertrouwd is met het verhandelen van digitale cryptovaluta, zelfs erfenisrechten 100% geverifieerd en eerlijk kunnen verdelen onder de erfgenamen. Maar dan moet ook de fiscus meewillen.” 

Wat kan blockchain opleveren voor een kmo? Die vraag is niet simpel te beantwoorden. Je kan voldoende kleinere bedrijven samenbrengen in zo’n nieuw blockchain-netwerk, maar het is niet vanzelfsprekend dat een kmo daarmee zelf aan de slag gaat. Je ziet wel steeds meer gespecialiseerde bedrijven die SaaS-gewijs (Software as a Service) een bepaalde blockchain-toepassing bouwen en die als afgewerkt product aan de markt aanbieden. 

Zoals het nog jonge Playtreks dat blockchaintechnologie ontwikkelde voor de muziekindustrie.  Artiesten kunnen op een SaaS-platform hun creaties auteursrechtelijk beschermen en verhandelen als NFT. Nicolas: “Het mooie van blockchain bij deze toepassingen is dat je puur door de technologie zelf meer overhoudt als kunstenaar of muzikant. Stel dat jouw muziek of kunstwerk door een tweede, derde, vierde en vijfde partij wordt doorverkocht, zal er automatisch ook steeds een bedrag naar de originele auteur gaan.” 

Blockchain zal zich zeker doorzetten, de vraag is aan welke snelheid. “Toen het internet opkwam, las je ook artikels dat het gedoemd was om te sterven, of toen de eerste sociale netwerken opkwamen, was er veel tegenstand. Nu kan je ze niet meer wegdenken”, besluit Nicolas fijntjes, die in een vorig leven nog voor de socialenetwerksite Netlog werkte. 

Bronnen: '12 digitale technologieën die de wereld kunnen veranderen' | Filip Michiels, Lannoo Campus, delta.app 

Ben je op zoek naar manieren om meer te innoveren? Wil je digitalisering in al de domeinen van jouw bedrijf inbedden? Ontdek ‘Innoveren met Voka’.

Contactpersoon

Helena Vancampenhout

Arbeidsmarkt - Innovatie

Artikel uit publicatie